Materská škola - Happy children

2019/2020

Vyučovanie v maskách

Sopky

Svet pod mikroskopom

Happy Valentine´s Day

Lyžiarsky výcvik

Mrázik

Poznávaj sa

Vianočná burza

Zdobenie vianočných stromčekov

OK technickej olympiády

Mikuláš

Vianoce na Trojke

Medzinárodný rok periodickej tabuľky

Krosno

Záložky

Svetový deň zdravej výživy

Večer svetlonosov

Deň zdravej výživy

Medzinárodný deň školských knižníc

Revolution train

Info USA

Tvorivé hľadanie

Ľúbime našu školu

Festival architektúry a dizajnu

Amavet

Ako chutí divadlo?

Food Pyramid

Literárna exkurzia

Európsky deň jazykov

Vyčistíme si okolie školy

Červený kríž

Slávnostné otvorenie telocvične

Beseda so spisovateľkou a psíkom Gordonom

Moja rodina

Bádateľko v Prešove

Ekocentrum

Slávnostné otvorenie školského roka

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022