2019/2020

Vyčistíme si okolie školy

Červený kríž

Slávnostné otvorenie telocvične

Beseda so spisovateľkou a psíkom Gordonom

Moja rodina

Bádateľko v Prešove

Ekocentrum

Slávnostné otvorenie školského roka

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020