2018/2019

Bardejov, Bardejovské kúpele

ZOO Košice

Crossfit

Exkurzia na vrtuľníkovej základni

Vojenské historické múzeum

Fantastická lúka

Kreatívna dielnička

Finančná gramotnosť

Turisticko-orientačný beh Krajské kolo

Športová olympiáda

Motýliky v prípravke

My – vy – oni, veselo, športovo, aktívne

Prebúdzanie hradného draka

Škola v prírode

Deň mlieka

Erasmus + Rozlúčková večera

Soľ nad zlato

Erasmus + Vysoké Tatry, opálové bane, Vodárenská veža, Spišský hrad

Erasmus + Múzeum vín

Erasmus + Deň druhý

Erasmus + Slovensko

CEPT2

Mlieko ako obraz

Regionálne lesnícke dni

Zápis

CEPT

Rozprávka s babičkou

Ruské rozprávky

Erasmus + Poľsko

Deň logopédie

Deň otvorených dverí školskej knižnice

Stretnutie s prekladateľkou

Fašiangovanie

Herný klub v OZ Barlička

Beseda s Danielom Hevierom

Inklúzia v praxi

Karneval

Hravá technika

Návšteva z MŠ Volgogradskej

Lyžiarsky výcvik

Motor-Car Prešov

Mladý remeselník

Kreatívna dielnička

Erasmus + Bulharsko

Vianočná výstava

OK technickej olympiády

Deň s native speakers

Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok

Vianočná pohľadnica

Medzinárodná konferencia

Leonardium - tretiaci

Záložka - ŠKD

Jesenné tvorenie

Šarkaniáda

Deň jablka - ŠKD

Stavba

Medzinárodný deň školských knižníc

InfoUSA

Riaditeľské voľno

Ekoposter 2018

Záložka do knihy

Cezpoľný beh

Matica v pohybe

Piknikové čítanie - 1. st.

Piknikové čítanie

Anglické príslovia a porekadlá

Bádateľko upratuje okolie školy

Eco recykluj tour

Orientačný beh

Turisticko-orientačný beh

Svetový deň prvej pomoci

Bádateľko

Poznaj svoje mesto

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022