2018/2019

Bádateľko upratuje okolie školy

Eco recykluj tour

Orientačný beh

Turisticko-orientačný beh

Svetový deň prvej pomoci

Bádateľko

Poznaj svoje mesto

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018