2018/2019

Záložka - ŠKD

Jesenné tvorenie

Šarkaniáda

Deň jablka - ŠKD

Stavba

Medzinárodný deň školských knižníc

InfoUSA

Riaditeľské voľno

Ekoposter 2018

Záložka do knihy

Cezpoľný beh

Matica v pohybe

Piknikové čítanie - 1. st.

Piknikové čítanie

Anglické príslovia a porekadlá

Bádateľko upratuje okolie školy

Eco recykluj tour

Orientačný beh

Turisticko-orientačný beh

Svetový deň prvej pomoci

Bádateľko

Poznaj svoje mesto

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018