2017/2018

Erasmus + Deň prvý

Erasmus + Deň druhý

Erasmus + Deň tretí

Erasmus + Deň piaty

Erasmus + Grécko

Erasmus + Taliansko 1

Erasmus + Taliansko 2

Erasmus + Taliansko 3

Erasmus + Taliansko 4

Erasmus + Taliansko 5

Erasmus + Taliansko 6

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022