2017/2018 - fotoalbum

Učíme sa spolu

Škola v prírode - Žiar

Beh olympijského dňa

Margaréta fest

Exkurzia

Výlet Bardejovské kúpele - VI. A

Rozprávočka moja naj

Výlet VII.B a VIII.B

Deň mlieka

Bohúňová paleta

Malá krajina, veľké osobnosti

Matica navštívila Maticu

Regionálne lesnícke dni 26.4

Erasmus + Taliansko 23.4.

Taliansko - 23.4.2018

Táto fotogaléria je prázdna.

Erasmus + Taliansko

ECO H2O TOUR

Akadémia tanca Nela

Rodina - mesto - ornament

Beseda s lesníkom

Ocenenie učiteľov

Osvienčim

My sa nevieme sťažovať nahlas

Morena

Mám básničku na jazýčku

Rozprávočka moja naj 2018

Chemická olympiáda

The future

Deň logopédie

Hviezdoslavov Kubín

Karneval

Erasmus + (Grécko)

Krajské kolo Technickej olympiády

Všetkovedko

Triedim, triediš, triedime

DJZ - Buratino

Knižnica a knihy z FPU

Lyžiarsky výcvik - Jahodná

Ornamentálna mapa Slovenska

Vesmír očami detí

Lyžiarsky výcvik

Predvianočné tvorenie v ŠKD

Vianočná akadémia

Výstava fotografií na Mestskom úrade v Prešove

Po stopách J. C. Hronského

iBOBOR

Tvorivé učenie na anglickom jazyku

Vesmír v knihách

Technická olympiáda

Mikulášska výmenná burza

Mikuláš

Vianočná akadémia

Beseda so spisovateľkou G. Futovou

Kubizmus

Šaliansky Maťko

Bavme deti športom

Beseda s ujom poľovníkom

Konferencia pre žiacke školské rady

Bubnovačka

Erasmus+ Piaty deň

Výtvarné práce IX. A

Starší čítajú mladším

Svetový deň pozdravov

Erasmus + Deň tretí

Erasmus + Deň druhý (Olympia)

Erasmus + (1. deň) Pýrgos, Ilia, Greece

Petrohrad očami detí

Erasmus +

Symetria

Sixballové ihrisko

Ochranárik tiesňového volania 112

Nájdi svoj šport

Literárna exkurzia Martin

Pasovanie za nových čitateľov knižnice

Angličtina trochu inak

Milan Rúfus

Vianočná pohľadnica

Reč Ľ. Štúra na uhorskom sneme

Finančná gramotnosť

Ekopark Holá Hora

Poznaj svoje mesto

Večer svetlonosov

Úcta k starším

Jesenné kreatívne dielne v ŠKD

Vieme zdravo žiť

Medzinárodný deň školských knižníc

Záložka do knihy spája školy

Deň Prešovského kraja

Európsky Deň jazykov

Rodina a ja...

Ochrana života a zdravia

Regionálna vychova a ludova kultura

Bezpečne na internete

Športový deň" na matici"

Ľudské práva

Zdravý životný štýl

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020