2016/2017

Foto zo školských akcií nájdete aj na zsmatica.edupage.org/album/

Piknik gymnastiek

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

Výlet Košice

Výlet na Štrbské pleso

Rozlúčka s deviatakmi

Olympijský deň

Školský výlet žiakov 1.stupňa

Veselý deň " NA MATICI"

Finančná gramotnosť - bylinkový stánok

Oteckovia očami našich žiakov - ŠKD

Vlakom do krásneho Bardejova

Školský výlet - VIII.A, návšteva Bratislavského hradu, lodný výlet - Devín

Futbalový turnaj žiakov

770. výročie - Milujem svoje mesto - dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášlení Prešova

Naši redaktori v SKY Rádiu

Detská športová olympiáda

Majáles - Občianskeho združenia Barlička

Škola v prírode

Medzinárodný deň mlieka

Prvé sväté prijímanie

RODINA – MESTO ZDOBENÉ ĽUDOVÝM ORNAMENTOM

11. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ŠKOLSKÉ KNIŽNICE

Súťaž malých fotografov

Výtvarné práce - súťaže

Súťaže

Zápis pre školský rok 2017/2018

Obrázky pre Prešov - 770. výročie mesta

Karneval

Koledníci na Matici

Cech majstrov matičiarov

Snehová kráľovná

Mikuláš

Červené stužky

Holokaust

Večer svetlonosov

Jesenný deň v ľudovom štýle

Babky, dedkovia, pripravili sme Vám rozprávku!

A. TURČANOVÁ , primátorka mesta Prešov, čítala deťom rozprávku...

Na návšteve stredovekých dielní

zábavné putovanie dejinami slovenských stredovekých hradov

O Janíčkovi, Marienke, chalúpke z kníh a ježibabách - medzinárodný deň školských knižníc

Exkurzia - Opálové bane

Záložka do školy spája školy

Rozlúčka s Babím letom 2016

Bezpečnosť na ceste

Čarovný svet kníh

Beseda so spisovateľom Róbertom Beutelhauserom

Európsky deň jazykov

Čítanie v parku

Ochrana života a zdravia - praktická časť

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA - teoretická časť

Regionálna výchova na dlani

Beseda so spisovateľkou M. V. Ševčíkovou - projektové vyučovanie

Zábavné stretnutie s rozprávkou

Slávnostné otvorenie školského roka

Prázdninové sústredenie gymnastiek u nás

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020