Školský rok
2019/2020  
2018/2019

 

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Z rozprávky do rozprávky

Výtvarná výchova

Vianočná akadémia

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020