Správy o výchovnovzdelávacej činnosti Vypracovali:
Školský rok 2012/2013 PaedDR. R. Rodáková, RŠ
Mgr. M.Krištofová, ZRŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. M. Mydlarčíková, vých poradkyňa
Mária Zápotocká, ved ŠJ
Mgr.Ľ.Girgošková, predseda ZR
Mgr.Ľ.Mamrillová, MZ
Mgr. J.Maťufková, MZ/NKS
Mgr. A. Argalášová, MZ logopédie
Mgr. B. Likeová, MZ ŠKD
PaedDr. A. Pekárová, PK SJL
Mgr. M. Kľučárová, PK MAT
Mgr. A. Puchalová, PK CUJ
Mgr. J. Čekan, PK spoločensko vedných predmetov
Mgr. P. Kočiš, PK prírodovedných predmetov
Školský rok 2013/2014 PaedDR. R. Rodáková, RŠ
Mgr. J. Maťufková ZRŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. M. Mydlarčíková, vých poradkyňa
Mária Zápotocká, ved ŠJ
Mgr.Ľ.Girgošková, predseda ZR
Mgr.A. Kašprišinová, MZ
Mgr. K. Kočišková, MZ logopédie
Mgr. B. Likeová, MZ ŠKD
Mgr. M. Režnická PK SJL
Mgr. A. Puchalová, PK CUJ
Mgr. J. Čekan, PK spoločensko vedných predmetov
Mgr. M. Kľučárová, PK prírodovedných predmetov
Školský rok 2014/2015 PaedDR. R. Rodáková, RŠ
Mgr. J. Maťufková, ZRŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. M. Mydlarčíková, vých poradkyňa
Mária Zápotocká, ved ŠJ
Mgr.Ľ.Girgošková, predseda ZR
Mgr.A. Kašprišinová, MZ
Mgr. K. Kočišková, MZ logopédie
Mgr. B. Likeová, MZ ŠKD
Mgr. M. Režnická PK SJL
Mgr. A. Puchalová, PK CUJ
Mgr. J. Čekan, PK spoločensko vedných predmetov
Mgr. M. Kľučárová, PK prírodovedných predmetov
Školský rok 2015/2016 PaedDR. R. Rodáková, RŠ
Mgr. J. Maťufková, ZRŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. J.Baluchová, vých poradkyňa
Mária Zápotocká, ved ŠJ
Mgr.Ľ.Girgošková, predseda ZR
Mgr.A. Kašprišinová, MZ
B. ŠefčíkováMZ ŠKD
Mgr. M. Režnická PK SJL
Mgr. A. Puchalová, PK CUJ
Mgr. J. Čekan, PK spoločensko vedných predmetov
Mgr. M. Kľučárová, PK prírodovedných predmetov
Školský rok 2016/2017 PaedDr. R. Rodáková, RŠ
Mgr. J. Maťufková, ZRŠ
Mgr. S. Bucko, ZRŠ
Mgr. A. Puchalová, vých poradkyňa
Mária Zápotocká, ved ŠJ
Mgr.Ľ.Girgošková, predseda ZR
Mgr.A. Kašprišinová, MZ
B. Šefčíková MZ ŠKD
Mgr. M. Režnická PK SJL
Mgr. A. Puchalová, PK CUJ
RNDr. M. Širý, PK spoločensko vedných predmetov a prírodovedných predmetov

 

Metodický deň - vyhodnotenie
4.5.2017 Základná škola Matice slovenskej - vyhodnotenie metodického dňa Mgr. Kašprišinová, Šefčíková
     

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018