Vnútroškolské dokumenty

V tejto časti stránky sú formuláre,  dôležité školské dokumenty a správy. Vstup do časti vnútroškolské dokumenty je zaheslovaný a slúži iba pre potreby zamestnancov našej školy.

Obrázok je prepojený - dokumenty pre triedneho učiteľa

Smernice školy

V našej škole sa riadime nasledovnými poriadkami a vnútornými smernicami:

  

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2018/2019