COVID 19

Rozhodnutie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal 23. októbra 2020 nové rozhodnutie.

Rozhodnutie

Pridané: 24.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

Čo mám robiť, ak som COVID pozitívny

Čo mám robiť, ak som COVID pozitívny?

Pridané: 19.10.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s pozitívnym na COVID -19

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s pozitívnym na COVID -19

Pridané: 19.10.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

EDUPAGE - Dištančné vzdelávanie

Návod

Pridané: 14.10.2020

PaedDr. Renáta Rodáková

Aktualizované opatrenia

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach platné od 12.10.2020.

 

Pridané: 12.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová 

Aktualizácia opatrení

 

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020/

 

Tlačivo: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

 

Pridané: 1.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová


 

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19.

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

  •   organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
  •  organizáciu kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
  •   krúžkovú činnosť pre deti a žiakov.

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

  •   rodičovské združenia
  •   zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
  •   všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

Predmetné usmernenie je platné a účinné po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pridané: 1.10.2020

Mgr. Silvia Eštočinová

 Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/

Aktualizovaný pokyn riaditeľky školy

 

Aktualizovaný pokyn riaditeľky školy 

 

Pridané: 18.9.2020

PaedDr. Renáta Rodáková 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Pridané: 24.8.2020, Mgr. Stanislav Bucko 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020