Archív článkov

16.03.2017 10:21

Škola otvorená všetkým

Národný projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje. Program   Hlavné...
14.03.2017 18:49

Stretnutie s knihou

Nič lepšie, ako  je stretnutie s knihou priamo v knižnici, si v rámci mesiaca knihy nemožno predstaviť. Spojiť multikultúrnu výchovu s rozvojom čitateľskej gramotnosti a vlasteneckej výchovy bolo  14.3.2017  v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove...
02.03.2017 09:03

Vo víre mocenských záujmov

Mesto si počas  svojej dlhej histórie zažilo mnohé nepokoje i vzbury. Po bitke pri Moháči(1526) oscilovalo medzi priazňou k Jánovi Zápoľskému a Ferdinandovi I. Habsburskému. Zotrvalo však napokon na strane Ferdinanda a ten sa mestu odmenil za vernosť prejavenú v ťažkých...
27.02.2017 09:35

770. výročie mesta Prešov

22.02.2017 11:51

Prešov očami prváčikov

770. výročie založenia mesta Prešov. Hoci do 770 naši malí prváci z 1.A rátať nevedia, zato o Prešove vedia veľa. Poznajú mestské časti, historické budovy a pamiatky. Uhádnete, ktoré známe prešovské budovy sme namaľovali?
21.02.2017 16:54

Volejbalisti o volejbale nielen hovorili

Ľudia sa stretávajú, míňajú, navštevujú. Na mnohých si o chvíľu ani nespomenieme, nevieme si vybaviť ich tváre, jednoducho splynú s davom. Niektorí však ostávajú a nezabúdame na nich. Dôvod je jednoduchý. Zážitok , čo rozvlní emócie a osloví všetky vnemy, má totiž práve tú silu...
14.02.2017 08:48

Prešov - moje mesto

Prípravkári kreslili mestu
13.02.2017 09:39

Prešov - moje mesto

Maľované čítanie druhákov
09.02.2017 20:25

St. Valentine´s day

Deň Sv. Valentína  u nás vzbudzuje rôzne pocity i spomienky. Pre niektorých z nás je to možno ´veľmi  americký´ sviatok, pre iných,  deň, ktorý im´ nič nehovorí´. No pre niektorých je to deň, kedy  chcú niečím malým obdarovať toho , koho majú radi, alebo len vyjadriť svoju lásku...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020