Archív článkov

30.11.2011 20:12

Zdravá výživa - Jablkový deň

V mesiaci október (27. 10.2011) si opäť pripomenieme Deň jabĺk, z ktorých pripravíme jesennú výstavku a zároveň výborné pochúťky. Týmto dňom si pripomíname význam zdravej výživy pre život človeka. 
30.11.2011 20:10

Výcvik hasičov

Vo štvrtok, 12.5.2011, nás navštívili ,, prešovskí hasiči,,. Nie, nebojte sa – nehorelo u nás… To k nám s húkačkou a majákom zavítali na návštevu, aby nám ukázali všetky najnovšie pomôcky pri boji s požiarom. Videli sme ukážku ich špeciálneho oblečenia a prilby. 
30.11.2011 00:00

1. miesto Radko Holečko

Milí žiaci, v školskom roku 2010/2011 ste sa zapojili do výtvarnej súťaže Európa v škole. V celoslovenskom kole bol ocenený Radko Holečko z V.A. Získal prvú cenu a osobne sa zúčastní udeľovania cien v Bratislave pod vedením pani učiteľky E. Gorylovej!
28.11.2011 08:38

Aktivity ŠKD

Plán aktivít na šk. rok 2010/2011.     Téma mesiaca. Celoklubové aktivity.     September - mesiac školy,...
25.11.2011 08:06

Pre rodičov

Užitočné informácie pre rodičov:   Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a reakcia školy   Umravniť zlých žiakov môže dohoda   Rozhovor s rodičom, ktorého dieťa má ťažkosti   Triedne aktívy združenia rodičov školy   Podozrenie na závislosť...
24.11.2011 12:01

Testovanie T9 žiakov 9. ročníka

Testovanie T9 žiakov 9. ročníka sa uskutoční: 14. marec 2012 (streda) Predmety testovania: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika Bližšie info u Mgr. Križanovej, Mgr. Beňovej
24.11.2011 11:41

Činnosť v ŠKD

Činnoť ŠKD je zameraná na: 1. Odpočinkovo – rekreačnú činnosť: Pravidelný denný pobyt vonku Hry, súťaže, kvízy, hlavolamy, hádanky Spoločenské hry, stavebnice, hračky Čítanie rozprávok, videorozprávky Relaxačné cvičenia 2. Záujmovú...
24.11.2011 11:40

Cieľ činnosti ŠKD

Cieľom činnosti ŠKD je viesť deti k aktívnemu a správnemu využívaniu voľného času, k ochrane prírody a starostlivosti o životné prostredie, láske k vlasti a jej hitórii, k bezpečnému správaniu na cestách a tým predchádzať dopravným nehodám.
04.05.2011 12:01

Aktivity I. stupeň 2010/2011

Názov akcie Dátum konania Zodpovedný Projekt „ Stanica Východ „ 6.9. – 10. 9. Triedni  učitelia Eko dni jeseň -  Svetový deň...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020