Archív článkov

10.02.2019 20:31

74. výročie oslobodenia mesta Prešov

Prešov bol jedným z dôležitých centier vojnového Slovenského štátu, ktorý navonok predstavoval vlastnú slovenskú štátnosť a právo na sebaurčenie, no politickým režimom sa dostal na stranu nacistického Nemecka. Z hľadiska medzinárodného, nebolo možné takýto štát udržať, a preto...
06.03.2018 19:56

Hviezdoslavov Kubín

64.ročník Hviezdoslavovho Kubína Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo 6.3.2018.  Sviatok reči prišli osláviť malí aj veľkí žiaci spolu s učiteľkami SJL. Odborná porota vyzdvihla účasť a kvalitu recitátorov v prvej kategórii, pochvalne sa...
24.11.2017 17:18

ERASMUS + DEŇ PIATY

  Po náročných pracovných stretnutiach nás čakal zaslúžený oddych v Atenách, Akropolis. Foto:... Pridané: 23.11.2017, Mgr. A.Lešigová
23.11.2017 17:44

Erasmus + Deň štvrtý

  Prezentácia slovenského, bulharského, gréckeho, poľského a talianskeho školského systému. Opäť sme v gréckych online novinách! Viac... Pridané: 23.11.2017, Mgr. A.Lešigová Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/
23.11.2017 17:43

ERASMUS + Druhý deň

  Výlet do Olympie a článok v gréckych novinách o našom stretnutí so starostom z Illiasu. Foto:... Pridané: 22.11.2017, Mgr. A.Lešigová Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/
23.11.2017 17:43

Erasmus + Deň tretí

  Návšteva strednej technickej školy a prehliadka pobrežia Jónskeho mora.  Foto:... Pridané: 23.11.2017, Mgr. A.Lešigová Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/
23.11.2017 17:42

Prvý deň

Projekt Erasmus + v Grécku (Pýrgos, Ilia, Greece)   Naše stretnutie s gréckym starostom a prezentácie o Slovensku a našej škole ZŠ Matice Slovenskej. Foto:... Pridané: 21.11.2017, Mgr.A.Lešigová Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/
09.11.2017 19:48

Nájdi svoj šport

V piatok, 03.11.2017, zorganizoval Mestský úrad Prešov a jeho Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, pod záštitou Oddelenia školstva, mládeže a športu už tradičné podujatie s názvom NÁJDI SVOJ ŠPORT. Aj naši tretiaci a štvrtáci  sa s radosťou zúčastnili tohto krásneho...
09.11.2017 19:38

Ochranárik tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Okresný úrad v Prešove vyhlásil výtvarnú súťaž s nezvyčajným názvom, ale s konkrétnym cieľom - aby sa žiaci zamysleli nad ochranou ľudského života a aby bezpečne poznali možnosti jeho záchrany.  Žiaci VIII.A triedy výtvarne znázornili svoje reálne zážitky, kedy sa naozaj stretli s pomocou...
28.10.2017 06:00

Deň Prešovského kraja

Viete, ktorý kraj Slovenska je najkrajší? No predsa ten náš...  V rámci hodín Výchova umením žiaci IX.A prijali pozvanie na návštevu budovy Úradu PSK, aby presvedčili nielen o krásach Prešovského kraja, ale aj o zručnosti jeho obyvateľov.  Po úvodnom bohatom kultúrnom programe...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2019/2020