Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018