Virtuálna prehliadka našej školy

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy. Pohodlne sa usaďte a nechajte sa niesť príjemnou atmosférou.

Ak sa Vám u nás zapáči, pokojne nás môžete osobne navštíviť. Budeme sa tešiť na naše spoločné osobné stretnutie.

Virtuálna prehliadka

Pridané: 12.3.2019, Mgr. S. Eštočinová

ZÁPIS PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

Vážení rodičia a milí predškoláci!

Pozývame Vás na slávnostný zápis do prípravného a 1. ročníka.

Termín zápisu: Utorok 2. 4. 2019, 16.00 hod. - 19.00 hod.

Tešíme sa na Vás!

Zápisný lístok pre školský rok 2019/2020

Viac:

Deň logopédie na našej škole

Tak ako po iné roky, i tentokrát sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň logopédie. Niesol sa v duchu určenej témy: „Hra ako terapeutický prístup“. Logopedičky našej školy si pre žiakov prvého stupňa pripravili rôzne hravé stanovištia a úlohy, na ktorých si žiaci okrem jazýčkov precvičili najmä zrakové, sluchové a taktilné vnímanie či pravo-ľavú orientáciu. Toto všetko totižto tiež zahŕňa logopédia a rozvíjanie týchto zručností je nevyhnutné k úspešnej artikulačnej terapii, ktorá potom prebieha pri individuálnej logopedickej intervencii.

Foto:

Pridané: 18.3.2019, Mgr. Silvia Turčíková

EXKURZIA NA ZŠ DUBOVÁ V BRATISLAVE

V piatok 15. 3. 2019 sme sa v rámci programu Škola inkluzionistov zúčastnili exkurzie na ZŠ Dubová v Bratislave.

Viac tu:

Pridané: 18.3.2019, Mgr. B. Likeová

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

Marec mesiac kníh. Už tradične všetci knihovníci a učitelia slovenského jazyka v tento mesiac podporujú záujem o knihu. Výnimkou nie sme ani my. Dvere knižnice sme preto otvorili dokorán. Celý prvý stupeň mal možnosť si celý deň vypožičiavať knihy do zbláznenia. Akcia mala úspech! Ostali len poloprázdne police a po chodbách si takmer každý spokojne odnášal svoj kúsok magického sveta literatúry. Akcia bude pokračovať 21.3.2019 (štvrtok) pre II. stupeň. Pre prípravné ročníky sme pripravili pútavé zážitkové čítanie O psíčkovi a mačičke.Taktiež bola vyhlásená súťaž s názvom Marec mesiac vlastnej tvorby. Výherné príspevky budú odmenené a zverejnené v školskom časopise a na našej web stránke.

Foto:

Pridané: 18.3.2019, Mgr. Z. Bartošíková

Stretnutie s prekladateľkou

V rámci marca, mesiaca knihy, sme so žiakmi 6.ročníka navštívili detské centrum, kde sme strávili príjemné dopoludnie s prekladateľkou Miroslavou Grajciarovou, ktorá si pre nás pripravila dramatizované čítanie krásne ilustrovanej knihy na motívy Červenej Čiapočky: "To aby som ťa mohla lepšie zožrať." Prezentáciu sme ukončili výrobou bábok k danej téme.

Foto:

Pridané: 14.3.2019, Mgr. M. Stachová

MDŽ na Matici

8. marec už tradične patrí Medzinárodnému dňu žien, kedy si takmer celý svet pripomína boj žien za rovnoprávnosť. Prečo práve ôsmy marec? Pretože v tento deň sa v roku 1908 uskutočnil veľký štrajk 40 000 krajčírok z textilných fabrík v New Yorku za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Zároveň požadovali pre ženy hlasovacie právo, osemhodinový pracovný čas a zlepšenie špeciálneho zákonodarstva.

Na ženy pracujúce v našej škole sa v tento deň nezabudlo. Naši švárni kolegovia nás, ženy, ráno rovno vo dverách privítali milým úsmevom, srdcu lahodiacim slovom a voňavou kvetinkou. ĎAKUJEME VÁM!

Pridané: 8.3.2019, Mgr. S. Eštočinová

 

Talent ZŠ regiónu Šariš

Projekt Nadané dieťa vyhlásilo súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš. Súťaž je určená pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a záštitu nad súťažou talentovaných žiakov prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

Súťaž je zameraná na logické myslenie, matematiku a verbálne myslenie pre žiakov ZŠ.  Súťaže sa zúčastnili žiaci 8. A triedy: Lucia Tkáčová a David Hudák.

Pridané: 7.3.2019, Mgr. M. Križanová

 

PROJEKT KREATÍVNA DIELNIČKA – Herný klub v OZ Barlička

Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018.

Žiaci štvrtého ročníka a členovia žiackej školskej rady opäť navštívili našich priateľov v Občianskom združení Barlička v Prešove. V príjemnej a priateľskej atmosfére si spoločne zahrali spoločenské hry, zasúťažili a strávili príjemné dopoludnie.

Ďakujeme OZ Barlička za milé prijatie :-)
Pridané: 6.3.2019, Mgr. M. Pavlovská

Beseda s Danielom Hevierom

V predvečer mesiaca kníh 28. februára 2019 našu školu navštívil veľmi všestranný  spisovateľ Daniel Hevier, ktorý vydal do stovky kníh, poéziu, prózu, eseje, básne pre deti, rozprávky, preklady, autorské antológie pre dospelých i deti… Píše aj texty piesní, divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, filmové a televízne scenáre, scenáre pre multimediálne projekty. Najznámejší text Kým vieš snívať (vytvorený pre superstaristov) nám majster písma sám zaspieval. Zvedaví žiaci mali veľa otázok a usúdili, že byť spisovateľom je ťažká práca. Súčasťou besedy bola aj prezentácia novej knihy Chymeros.

Kniha je súčasťou rozsiahleho projektu - dobrodružnej výpravy za strateným chlapcom menom Chymeros, do ktorého je zapojených už vyše tisíc detí zo základných škôl z celého Slovenska. Pán Hevier vyzval tiež žiakov našej školy, ktorí radi vytvárajú príbehy, aby sa zapojili do tejto výpravy. Ktovie, možno aj v radoch našich žiakov sa skrývajú budúci tvorcovia nových príbehov.

Foto:

Pridané: 1.3.2019, PaedDr. I. Háberová

Valentínsky dobrý skutok

Žiaci našej školy sa pod záštitou žiackej školskej rady rozhodli urobiť dobrý skutok a pomôcť tak tým, ktorí to majú v živote oveľa ťažšie. Spolu so svojimi spolužiakmi zorganizovali zbierku  trvanlivých potravín  pre OZ Podaj ďalej v Prešove.

Všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa zapojili a pomohli urobiť  veľký dobrý skutok, srdečne ďakujeme!

Pridané: 19.2.2019, Mgr. M. Pavlovská

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, názorov a postojov. V čase, keď už len zriedkavo počujeme kultivovanú reč, žiaci strácajú záujem o slovenčinu a tvorivosť, naším cieľom je prebudiť u nich záujem o literatúru, nájsť krásu v slove, umení, prehĺbiť lásku k slovenčine a Slovensku.

Tohtoročné školské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa v ZŠ Matice slovenskej 13 v Prešove konalo 13.2.2019.

Tí, ktorí svojím prednesom oslovili porotu, postúpia na okresné kolo. Žiaci sa umiestnili takto:

1. kategória:

Próza:        1. R. Šimko 3.A

Poézia:      1. V. Semanová 3.A

                 2. B. Kočanová 3.A

                 3. S. Vaško 3.A

2. kategória:

Próza:     2. M. Laciová 5.B

Poézia:   1. M. Očkovičová 6.A

              2. D. Čolák 5.A

3. kategória:

Poézia:     3. D. Hudák 8.A

                3. S. Dziaková 8.A

Všetkým účastníkom blahoželáme a ďakujeme za účasť.

Pridané: 19.2.2019,  Mgr. I. Lenzová

Inklúzia v praxi - workshop

Dňa 18. 2. 2018 sa uskutočnil interný workshop pre pedagógov školy „Inklúzia v praxi“. 

Viac tu:

 

Karneval

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový karneval nechýbal ani na našej škole. Dňa 15.02.2019  naša škola ožila rozličnými maskami. Mohli sme vidieť princezné, čarodejnice, víly, kúzelníkov, Harry Pottera, motýlika, zajačika, indiánov, športovcov, bojovníkov dokonca kozmonauta či perfektne zamaskovaného vojaka a iné zaujímavé osôbky. Fašiangovým kráľovstvom masky sprevádzala včielka Maja, ktorej sa  niekde stratil kamarát Vilko, a tak sa ho rozhodla pohľadať. Všetky masky boli úchvatné a zaslúžene odmenené sladkou odmenou.   

Foto:

Pridané: PaedDr. A. Vojtášová

PaedDr. Andrea VojtášováFašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový
karneval nechýbal ani na našej škole.
Dňa 15.02.2019 naša škola ožila rozličnými maskami. Mohli sme vidieť princezné,
čarodejnice, víly, kúzelníkov, Harry Pottera, motýlika, zajačika, indiánov, športovcov,
bojovníkov dokonca kozmonauta či perfektne zamaskovaného vojaka a iné zaujímavé osôbky.
Fašiangovým kráľovstvom masky sprevádzala včielka Maja, ktorej sa niekde stratil kamarát
Vilko a tak sa rozhodla pohľadať. Všetky masky boli úchvatné a zaslúžene odmenené sladkou
odmenou.Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A takýto fašiangový
karneval nechýbal ani na našej škole.
Dňa 15.02.2019 naša škola ožila rozličnými maskami. Mohli sme vidieť princezné,
čarodejnice, víly, kúzelníkov, Harry Pottera, motýlika, zajačika, indiánov, športovcov,
bojovníkov dokonca kozmonauta či perfektne zamaskovaného vojaka a iné zaujímavé osôbky.
Fašiangovým kráľovstvom masky sprevádzala včielka Maja, ktorej sa niekde stratil kamarát
Vilko a tak sa rozhodla pohľadať. Všetky masky boli úchvatné a zaslúžene odmenené sladkou
odmenou.

Žijeme v kráľovskom meste

Viete, že žijeme v  kráľovskom meste? Pátrali sme po vzácnej historickej listine, ktorá by to potvrdila. Historické stopy nás priviedli ku kráľovi Ondrejovi III., ktorý udelil mestu Prešov kráľovské výsady.  Pátranie bolo zaujímavé a nadchlo nás natoľko, že sme vyrobili kráľovské šperky a dobové listiny kráľovských výsad, na ktorých nechýba ani vlastnoručne zhotovená kráľovská pečať.

Pridané: 18.2.2019, Mgr. M. Petrová

Informovanie zákonných zástupcov a žiakov o Testovaní 9

Administrátori v spolupráci s triednymi učiteľmi a výchovným poradcom do konca februára 2019 informujú testovaných žiakov a ich zákonných zástupcov o celoslovenskom testovaní. Základné informácie k testovaniu a špecifikácie testov T9-2019 sú zverejnené na www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.

Pridané: 12.2.2019, Mgr. M. Križanová

Jaspo 2019

V piatok 8.2.2019 sa na ZŠ Kúpeľňá v Prešove konal už druhý ročník  jazykovej súťaže pod záštitou pani primátorky Andrey Turčanovej pod názvom JASPO 2019. Témou pre kategóriu anglický jazyk bol tento rok Charles Dickens.
Súťažiaci sa prezentovali dramatizáciou alebo prednesom diela daného autora, potom nasledovali otázky zo života a tvorby Charlesa Dickensa. Časť otázok bola venovaná dielu Oliver Twist a posledná časť súťaže bol gramatický test. Naši žiaci získali 100 % v gramatickom teste, v otázkach z vedomostnej časti to bolo medzi jednotlivými tímami veľmi vyrovnané. Naši žiaci Eduard Sopko, Patrik Plavec a David Hudák mali pripravenú veľmi zaujímavú, zábavnú a netradičnú recitáciu diela autora. Aj keď sme sa dnes neumiestnili, sme veľmi radi, že naši žiaci ukázali, že sú šikovní a angličtina ich naozaj baví. Chceme sa im touto cestou veľmi pekne poďakovať a veríme, že svoj talent v angličtine ukážu aj na ďalších jazykových súťažiach. 
Pridané: 12.2.2019, PaedDr. E. Lange 

ERAZMUS+ STRETNUTIE S PANI PRIMÁTORKOU

Náš projekt Erasmus+ bude tohto roku zavŕšený a nič nenechávame na náhodu. Partneri z Talianska, Grécka, Poľska a Bulharska si zaslúžia perfektné podmienky pri pobyte v Prešove. ZŠ Matica slovenská má byť na čo hrdá. Pod vedením Mgr. Adriány Lešigovej sme opäť dosiahli veľký úspech. Ani mesto Prešov neostalo bokom. Pani primátorka nám vyšla maximálne v ústrety a naše mesto privíta takmer 50 hostí zo spomenutých krajín. Tento úspešný projekt zavŕšime v našom krásnom meste. Dnešné prijatie prvou dámou mesta na radnici je toho dôkazom. Pre pani primátorku si koordinátorka projektu Mgr. Adriana Lešigová dovolila namaľovať obraz, ktorý je symbolom spoločnej spolupráce a cesty, ako Prešov dostať do povedomia aj prostredníctvom školstva, žiakov aj učiteľov.

 

Pridané: 23.1.2019, Mgr. A. Lešigová

ŠIKANOVANIE NETOLERUJEME!

Na zasadnutiach ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY  sme sa aktuálne venovali téme šikanovanie. Zozbierali sme postrehy spolužiakov, spracovali zopár praktických rád a vytvorili video, v ktorom vyjadrujeme náš jasný postoj: ,,ŠIKANOVANIE NETOLERUJEME!“   Vaša ŽŠR 

Video:

Pridané: 28.1.2019, Mgr. M. Pavlovská

Korčuľovanie - Verejné klzisko – ZŠ Sibírska, Prešov

Vo štvrtok 24.1.2019 sme sa my, VIII.A, po vyučovaní vybrali aj zašportovať. Poobede sme strávili na korčuliach na verejnom klzisku pri ZŠ Sibírska, Prešov. Bola pravá zima, mrzlo, snežilo a fúkalo. Naším rekreačným športom - korčuľovaním sme úžasne  zrelaxovali. Domov sme sa vracali vymrznutí, ale s výborným športovým pocitom.

Pridané: 28.1.2019, Mgr. M. Križanová

 

Hravá technika

Dňa 24.1.2019 sa naša trieda VIII.A po vyučovaní vybrala do centra interaktívnej výstavy „Hravá technika“, ktorá poteší nielen žiakov, ale zaujme aj celú rodinu. Zábavnou formou sme sa zoznámili s modernými technológiami.

  • Duel mozgov – naprogramovaná frekvencia nášho mozgu
  • Sanbot - malý robot, Naprogramuj robota – na pokyn sa pohybuje dopredu, vzad, vľavo....
  • Kresliaca robotická ruka – nakreslíš dom, záhradu a ruka to prekreslí....
  • Hudobný generátor
  • Najväčšia prepinačová kocka
  • Foto:
Pridané: 28.1.2019, Mgr. M. Križanová

74. výročie oslobodenia mesta Prešov

Prešov bol jedným z dôležitých centier vojnového Slovenského štátu, ktorý navonok predstavoval vlastnú slovenskú štátnosť a právo na sebaurčenie, no politickým režimom sa dostal na stranu nacistického Nemecka. Z hľadiska medzinárodného, nebolo možné takýto štát udržať, a preto Slováci v Slovenskom národnom povstaní hlásali po slobode, ktorej sa dočkali od osloboditeľov z východu. Viac...

Pridané: 23.1.2019, Mgr. L. Jacko

 

Návšteva z MŠ Volgogradskej v Prešove

Dnes sme na našej škole mali veselú návštevu. Malí predškoláci spolu s pani učiteľkami Majkou a Zdenkou z MŠ Volgogradskej v Prešove boli zvedaví, ako to u nás vyzerá a čo takí prváci v škole robia. Zvedavými očkami si prezreli triedy, sadli si do školských lavíc a na naozajstnom prváckom pracovnom liste si vyskúšali, aké je to byť veľkým školákom. Domov si na pamiatku so sebou odniesli naše školské noviny - Matičkoviny.

Foto:

Pridané: 21. 1. 2019, Mgr. S. Eštočinová

 

BURZA KNÍH

V školskej knižnici sme dnes, 16.1.2019, pripravili výmennú BURZU KNÍH. Žiaci celej školy si mohli v školskej knižnici vymeniť počas celého dňa knihu za knihu. Následne sa v triedach venovali čítaniu  z týchto kníh. Akcia mala za cieľ podporovať u žiakov vzťah ku knihe, rozvoj čitateľskej gramotnosti a zároveň ukázala žiakom recykláciu v praxi. Žiaci sa tešili veľmi, keď staré sa stalo novým. Všetkým, malým aj veľkým, ďakujeme za spoluprácu! Želáme veľa zážitkov pri objavovaní sveta kníh!

Pridané: 21.1.2019, Mgr. Z. Bartošíková

 

Lyžiarsky výcvik - Jahodná  video-1517417090.mp4 (13432499)

Foto: 

Pridané: 19.1.2019, Mgr. N. Paličková

Motor-Car PREŠOV

V posledný školský týždeň pred vianočnými sviatkami sme s vybranými žiakmi druhého stupňa navštívili Motor-Car Prešov, kde sa naši žiaci oboznámili s možnosťami štúdia a odbornej prípravy v prípade ich záujmu o prácu v automobilovom priemysle. Cieľom tejto exkurzie bolo priblížiť žiakom možnosti uplatnenia v tejto oblasti a dôležitosť cudzojazyčného vzdelávania (naši žiaci sa dozvedeli, že okrem angličtiny je pre tento druh práce veľmi potrebný aj ruský jazyk). Pre našich žiakov pripravujeme viacero podobných aktivít, prostredníctvom ktorých by sme im chceli pomôcť pri výbere ich ďalšieho odborného smerovania, ako aj zdôrazniť potrebu vyučovania cudzieho jazyka pre ich neskoršie úspešné uplatnenie sa na pracovnom trhu. Za realizáciu tejto aktivity a jej aktívnu podporu veľmi pekne ďakujeme VÚC Prešov a firme Motor-Car Prešov.

Foto:

Pridané: 9.1.2019, PaedDr. E. Lange

Vianočná burza

18.12.2018 sa vo vestibule našej školy uskutočnila Vianočná burza zameraná na plnenie Národného štandardu finančnej gramotnosti. Žiaci si v predvianočnom období vyskúšali svoje znalosti v oblasti nakupovania, porovnávania cien jednotlivých predajní a celkového hospodárenia s finančnou hotovosťou. Pod vedením svojich vyučujúcich pripravili z rôznych materiálov výrobky s vianočnou tematikou, ktoré ponúkli na predaj žiakom našej školy. Žiaci štvrtého ročníka si vyskúšali predaj výrobkov za skutočnú hotovosť. Učili sa ponúknuť svoj tovar za čo najlepšiu cenu a  manipulovať pri výdaji  peňazí. Celkový zisk z predaja po odčítaní nákladov vynaložených na kúpu materiálov sme vyčíslili na 150 eur, ktoré budú použité pre potreby žiakov.

Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, ktorí prispeli svojou aktivitou a finančnými prostriedkami.

Želáme pekné sviatky.

Pridané: 21.12.2018, Mgr. Ľ. Uhlárová

Pridané: 21.12.2018, Mgr. Ľ. UhlárováVianočná burza.
18.12.2018 sa vo vestibule našej školy uskutočnila Vianočná burza zameraná na plnenie Národného
štandardu finančnej gramotnosti. Žiaci si v predvianočnom období vyskúšali svoje znalosti v oblasti
nakupovania, porovnávania cien jednotlivých predajní a celkového hospodárenia s finančnou
hotovosťou. Pod vedením svojich vyučujúcich pripravili z rôznych materiálov výrobky s vianočnou
tematikou, ktoré ponúkli na predaj žiakom našej školy. Žiaci štvrtého ročníka si vyskúšali predaj
výrobkov za skutočnú hotovosť. Učili sa ponúknuť svoj tovar za čo najlepšiu cenu a  manipulovať pri
výdaji peňazí. Celkový zisk z predaja po odčítaní nákladov vynaložených na kúpu materiálov sme
vyčíslili na 150 eur, ktoré budú použité pre potreby žiakov.
Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, ktorí prispeli svoju aktivitou a finančnými prostriedkami.
Želáme pekné sviatky.
Mgr.Ľ.Uhlárová

PROJEKT KREATÍVNA DIELNIČKA – MLADÝ REMESELNÍK

Žiaci štvrtého ročníka  navštívili 30.11.2018 a 7.12.2018 Chránenú dielňu v Občianskom združení Barlička v Prešove. Oboznámili sa s jej činnosťou a zoznámili sa s milými ľuďmi, ktorí tam pracujú. V príjemnej, priateľskej a tvorivej atmosfére spoločne rekonštruovali vtáčie búdky a vyrobili kŕmidlá pre hladných operencov. Ďakujeme pracovníkom O.z. Barlička za milé prijatie a podnetnú spoluprácu.

Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018.

Foto:

Pridané: 21.12.2018, Mgr. M. Pavlovská

PLAVECKÁ ŠTAFETA MESTA PREŠOV

Dňa 18.12.2018 sme sa zúčastnili na ZŠ Mirka Nešpora plaveckej štafety Mesta Prešov, ktorú organizovala Asociácia športu pre všetkých. Našu školu reprezentovalo skoro 20 vybraných žiakov prvého a druhého stupňa. Žiaci mali možnosť svojimi výkonmi prekonať samých seba. Celá skupina odplávala skoro 11 000 metrov. Do školy sme sa vrátili plní dojmov.

Pridané: 18.12.2018, Mgr. J. Brhlíková, Mgr. J. Novák

Tri prasiatka

Na hodinách anglického jazyka v prípravných ročníkoch využívame vyučovanie hrou, piesňou, ale i rozprávkou. Pretože žiaci majú radi rozprávky, jednu z nich sme si nacvičili a zahrali. Tri malé prasiatka nám znova ukázali, že dobro vždy zvíťazí nad zlom. Nakoniec sme si aj pesničku o troch prasiatkach zvesela zaspievali. 

Pridané: 17.12.2018, Mgr. J. Brhlíková

Viem, čo zjem?"

Je zaujímavý projekt, ktorý  patrí do celosvetového programu o zdravej výžive. Cieľom projektu je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť v nich záujem o pohybové aktivity.

Úlohy vyplývajúce z tohto projektu sme so žiakmi plnili 12.12.2018 formou tvorivých činností, pri ktorých sa deti  veľa naučili o dôležitej úlohe potravín a dobrých stravovacích návykoch. Pracovníčky Úradu verejného zdravotníctva SR deti zaujali prednáškami na tému Pestrá strava. Žiaci sa dozvedeli veľa nových vecí o potravinách a zistili, či sa sami zdravo stravujú. V rámci  projektu žiaci školy plnili aj praktické úlohy súvisiace s nákupom potravín. Zisťovali ceny určených výrobkov odhadom, a potom ich porovnávali. Potom sme s  deťmi pracovali na príprave zdravej desiaty. Spoločne sme prichystali  chutné  ovocné a zeleninové maškrty, ktoré sme navzájom ochutnávali a spoločne si spríjemnili predvianočný čas.

Pridané: 17.12.2018, Mgr. I. Kučová

Erasmus + 6. deň

Deti vyrábali survachki „survačky". Symbolom excelentnosti oslavy konca roka v Bulharsku je survachka, ktorá je od nepamäti nevyhnutnou prítomnosťou v domácnostiach v meste i na vidieku. Survaška je vetva čerstvého rezaného dreva, teda zeleného, čerstvého, „surova" v bulharčine. Prečo drevo? No, pretože tento pokorný strom je najdôležitejším z tých, ktorí rastú v týchto zemepisných šírkach. Je to prvá strieľať na jar a posledná, ktorá na jeseň prináša ovocie. Okrem toho sú jej vetvy veľmi flexibilné a odolné. Z cornejo vetvy a jeho malých bočných odbočiek je vytvorený artefakt takmer jeden meter dlhý, ktorý sa podobá srdcu prepichnutému šípkou. Potom sú srdce a šíp zdobené vláknami bielej a červenej vlny, sušeného ovocia, kukurice, sušenej papriky ... Keď udrú hodiny dvanástu hodinu, každé dieťa berie svoju survačku. Najprv pozdraví svojich rodičov, ľahko ňou ich poklepká po chrbte a recituje slávnostné augury. Dieťa: Surva, surva, šťastie a radosť, zlatý hrot v pšeničnom poli, červené jablko v záhrade, dom plný hodvábu, zdravie a silu počas roka. Udieraný: amen a ponúka dieťaťu malé dary, zvyčajne mince. Dieťa: Surva, surva, šťastie a radosť, zdravie a silu v priebehu roka, šťastný nový rok.

Potom sme dostávali certifikáty. V závere dňa sme boli v obchodnom centre Serdika. Večer spoločná večera a večer už všetci spolu na hoteli.

Foto:

Pridané: 15.12.2018, PaedDr. R. Rodáková

Erasmus + 5. deň 

Tvorba spoločného kalendára - všetci do svojich mesiacov kreslili krojované postavy- teda my a žiaci. Popoludní sme mali voľno a večer sme boli na ľudovej zábave - tradičné jedlá, tance, ochutnávka vín. Chlapci boli s rodinami a novými priateľmi na prechádzke večernou Sofiou a aj my sme sa prešli po Sofii. Posielame nejaké foto.

Foto:

Pridané: 14.12.2018, Mgr. M. Kľučárová

Erasmus + 4. deň 

Bulharská tradičná dedina - Gorno Draglischte - rodina a jej tradičný starý dom - babička Deschka nás naučila piecť tradičný bulharský chlieb - BANICA a jej dcéra nás naučila robiť bulharské bonbóny no a jej vnučka učila deti robiť vlnené gule ako ozdobu na ľudový kroj. Dopoludnia sme cvičili a plávali vo wellness v Banskom - lyžiarske stredisko.

Foto:

Pridané: 14.12.2018, PaedDr. R. Rodáková

Erasmus + 3. deň

Dnes sme sa ocitli 150 km od Sofie v Rilskom monastieri (bulh. Рилски манастир). Je to najväčší a asi aj najznámejší kláštor pravoslávnej cirkvi v Bulharsku, ktorý sa rozkladá na ploche 8 800 m². Nachádza sa v severozápadnej časti pohoria Rila. Bol založený už v 10. storočí a patrí k najvýznamnejším pamiatkam celého Bulharska. V roku 1983 bol zaradený na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Ďalej sme putovali do Banska, ktoré je bulharským mestom v juhozápadnom Bulharsku v Blagoevgradskej oblasti blízko mesta Razlog a pohoria Pirin. Vzniklo v čase okolo 17. storočia. Je to jedno z najvýznamnejších miest, a to hlavne z hľadiska historických pamiatok, ktoré sa na území tohto mesta nachádzajú. Môžeme tu nájsť až 120 rôznych stavieb, ktoré nadchnú každého milovníka pamiatok a zaujímavej architektúry. V tejto lokalite možno nájsť hneď dva ski areály, a to areál Šiligarnika a tiež Chalin valog. 

Večer sme boli v hoteli Aquilon Residence & SPA. Na diskotéke boli hviezdami večera slovenskí chlapci Mário, Filip a Patrik. Záver diskotéky patril Patrikovi, ktorý zabával svojím tancom všetkých prítomných.

Foto:

Pridané: 12.12.2018, Mgr. S. Eštočinová


Erasmus + 2. deň

V druhý deň nášho pobytu v Sofii sme navštívili školu 119 Su „Ak. Mihail Amaudov“, kde sme sa stretli s pánom riaditeľom Diyan-om Stamatov-om. Večer sme sa vybrali na prechádzku mestom, počas ktorej sme obdivovali večernú vianočnú Sofiu. Vstúpili sme aj do Národného divadla Sofia, v ktorom sa konal koncert tradičnej bulharskej hudby. Záverečným bodom programu bola prehliadka Katedrály sv.  Alexandra Nevského. Tento kostol je vybudovaný v novobyzantskom štýle a v jeho interiéri je vystavená aj relikvia Alexandra Nevského. Kostol bol vybudovaný na počesť ruských vojakov, ktorí padli v boji za oslobodenie Bulharska spod tureckej nadvlády v rusko-tureckej vojne v rokoch 1877-1878 a ako poďakovanie ruskému cárovi Alexandrovi II., vďaka ktorému získalo Bulharsko v roku 1878 svoju nezávislosť. V jeho krypte pod katedrálou sa nachádza jedna z najväčších galérií pravoslávnych ikon na svete.

Foto:

Pridané: 12.12.2018, Mgr. S. Eštočinová

IBOBOR 2018-MEDZINÁRODNÁ INFORMATICKÁ SÚŤAŽ

Od 12. do 16.11.2018 prebehla online súťaž z informatiky. Zúčastnilo sa jej 60 žiakov našej školy v rôznych kategóriách – Drobec, Bobrík, Benjamín, Kadet. Úspešných máme 21 žiakov. Na celom svete sa zapojilo 2 165 979 žiakov a na Slovensku sa zapojilo 77 928 z 979 škôl. Zaujímavé je to, že súťaž prebiehala súčasne v jednotlivých kategóriách na celom svete. Gratulujeme našim úspešným žiakom.

Výsledková listina: tu

Konečné výsledky: tu

Pridané: 3.12.2018, Mgr. M. Križanová

Erasmus + Poľsko 5. Day 

Modernity Centre Mills of Knowledge ", Official End of the meeting at school.
Navštívili sme unikátne múzeum Mlyny poznania. V meste Torun zmenili bývalé mlyny na inštitúciu, ktorej úlohou je popularizácia vedy, techniky, kultúry a vzdelania. Má dve stále expozície, prvá je venovaná náuke o pohybe, v ktorej je najväčšie Foucaultovo kyvadlo v Poľsku. Nemenej zaujímavou je druhá stála expozícia, kde je model koryta rieky od prameňa po ústie, ktorá má monumentálne rozmery. Úžasná je tiež expozícia o Mikulášovi Kopernikovi, galéria a prehliadka detskej tvorby na princípoch fyziky.
Boli sme nadšení týmto múzeom. Naše nadšenie sa vystupňovalo, keď nám boli oficiálne odovzdané certifikáty za naše študijné poznatky. Náš pobyt u hostiteľov nám zbehol ako jarná voda. Každý deň bol úžasný, plný zážitkov. Ale všetko má svoj koniec, a tak tomu je aj teraz. Lúčenie bolo veľmi emotívne. Ďakujeme všetkým partnerom za skvelý týždeň a tešíme sa na najbližšie stretnutie v Prešove.

Foto:

Pridané: 24.3.2019, Mgr. A. Lešigová

Erasmus + Poľsko 4. Day- Art workshop, sports games, water gymnastics show 

Projektové aktivity sú aj plné prekvapení. Najprv sme si vyrobili ozdôbky na veľkonočné obdobie. Pani riaditeľka si nás užila pri osobnom prijatí a následne sa uskutočnil volejbalový turnaj majstrov. Predtým sme však potešili naše žalúdky vynikajúcim obedom v školskej jedálni. Memento priberania kalórií po skvelom obede sme rozpustili na školskom ihrisku a neskôr v bazéne.

Foto:

Pridané: 21.3.2019, Mgr. A. Lešigová 

Erasmus + Poľsko 3. deň  

3. Day- Student's presentations related to famous people and sights, workshop at the Gingerbread Museum and sightseeing of the Torun.

Každý projektový deň je o zážitkoch. Dnes sme prezentovali našu krajinu s jej skvostami. Sú to naši ľudia, naša história a naša tradícia. Sme malý národ, ale s veľkým sebavedomím, lebo sme toho dokázali mnoho. Jánošík nás spojil a urobili sme z toho krásny príbeh. Žiaci prezentovali svoje prezentácie o významných osobnostiach a zámkoch. Okúsili sme výrobu perníkov a zoznámili sme sa aj s dielom Mikuláša Kopernika, veľkej osobnosti astronómie, ktorý inšpiroval prácou celý svet. Otvoril nám oči vesmíru a spolu s Giordanom Brunom ukázal, ako naozaj vyzerá...

Foto:

Pridané: 21.3.2019, Mgr. A. Lešigová

Erasmus + 2. Day- a bit of Polish history - Malbork Castle 

Hrad Malbork bol sídlom už vtedy kresťanského Rádu nemeckých rytierov, ktorí bojovali proti pohanským Prusom. Postavený bol v 13.storočí a jeho legenda sa vyníma tehlovou stavbou. Mali sme možnosť navštíviť legendárnu stavbu, ktorá je unikátom v celej Európe. Nikde inde sa nedá vidieť a navštíviť obdobná stavba. Skutočná pevnosť a pýcha hrdosti poľského národa po nemeckých rytieroch pripadla do portfólia kráľovského rodu Jagielonskych.

Foto: 

Pridané: 20.3.2019, Mgr. A. Lešigová

Erasmus + Poľsko

1. Day- Excellent day - Thank You!
Náš projekt je zameraný na poznávanie iných krajín, ich edukatívnych metód a na spoločenské aktivity. Inšpirujúcim bolo privítanie delegácie Erasmu + riaditeľkou školy a obhliadka špeciálnych učební. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vytvorené skvelé podmienky ako telocvičňa pre integráciu,miestnosť pre muzikoterapiu a logoterapiu. Poliaci sú národom hostiteľov. Na perfektný obed v miestnej typickej reštaurácii zameranej na tradičné jedlá, čiže pirohy, tak skoro nezabudneme. No a prijatie pánom primátorom bolo excelentné. Veľmi pekne ďakujeme za celý deň.

Foto:

Pridané: 18.3.2019, Mgr. A. Lešigová

Erasmus + Poľsko

Deň prvý - Torun

Foto:

Pridané: 18.3.2019, Mgr. A. Lešigová

PROJEKT KREATÍVNA DIELNIČKA POKRAČUJE ...

Projekt podporil Ples v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska z programu Škola inkluzionistov 2018.

Štvrtáci spríjemnili  deň vinšovaním a spevom našim priateľom v Občianskom združení Barlička v piatok 25.1.2019. Na milom stretnutí si spoločne zaspievali a strávili príjemné chvíle pri voňavom čajíku v útulnej kaviarničke S3 Caffé.

Ďakujeme za milé pozvanie!

Pridané: 29.1.2019, Mgr. M. Pavlovská

Eko – výchovný koncert ECO H2O Tour

Dňa 20.4.2018 sme v spoločnosti známych osobností šou biznisu Thomasa Puskailera a Ondreja Antálka, prežili zaujímavý interaktívny program ECO H2O Tour. Vydali sme sa s nimi po ceste vody od prameňa k ústiu, spoznali kolobeh a jej význam  pre človeka. Spoločne sme uvažovali nad tým, čo sa deje s vodou po otočení vodovodným kohútikom. Hľadali sme odpovede na otázky odkiaľ voda pochádza, kam odteká, čo obsahuje, akú má čistotu, kedy sa z nej stane odpadová voda a akým spôsobom ju my ľudia znečisťujeme. Súčasťou výchovného koncertu boli súťaže, kvízy, eko-pesničky, či krátke videá so známymi osobnosťami showbiznisu. Cieľom výchovného koncertu ECO H2O Tour bolo zamyslieť sa nad tým, ako dlho ešte vydržia  zásoby vody, či nám v blízkej budúcnosti nehrozí jej nedostatok.

Pridané: 20.4.2018, Mgr. A. Kašprišinová, Mgr. E. Mertová, Fotoalbum 1: https://bit.ly/2r9uKDl, Fotoalbum 2: bit.ly/2Jx77ew,Video: https://bit.ly/2I2AIgr

Erasmus +

Štvrtok - návšteva slnkom zaliatej Olympie v prvý deň zimnej olympiády v Kórei a prístav Katákolo.

Piatok - pol dňa práce - vyrábali sme bábky na tradičné grécke tieňové divadlo a pol dňa cestovania... 

Sobota - rýchla prehliadka Atén a konečne domov plní zážitkov...

Foto:...

Pridané: 12.2.2018, Mgr. A. Puchalová

Erasmus +

Dnes prehliadka stredovekého hradu Chlemoutsi v Kyllini, návšteva strednej hudobnej školy s ukážkou ľudovej hudby a tancov a obed v reštaurácii na pláži...

Foto:...

Pridané: 8.2.2018, Mgr. A. Puchalová

Erasmus +

Dnes seminár o internetovej bezpečnosti, experimenty s UV žiarením a výroba mydla z olivového oleja - a učiteľky na chvíľu pri mori :-)
Pridané: 7.2.2018, Mgr. A. Puchalová

Erasmus + 

Prvý deň v Grécku.

Foto:...

Pridané: 5.2.2018, Mgr. A. Puchalová

 

ERASMUS +

Our Slovakian Team is travelling to Pyrgos Illias, Greece. Good luck!

Pridané: 4.2.2018, Mgr. A. Lešigová

Výtvarné práce IX. A

 

Foto:...

Pridané: 23.11.2017, Mgr. M.Režnická

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017  8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá  Záložka do knihy spája školy s témou: Tajuplný svet knižných príbehov. Do projektu sa každý rok zapája aj naša škola. Partnerskou školou pre nás je  Základní škola na Sokolskej ulici v Třeboni. Naši  žiaci  tvorili zložky pre kamarátov v Čechách a pozrite, ako sa im to podarilo.

obrázok je prepojený

Pridané: 16. 10. 2017, Mgr. Režnická

Úcta k starším

Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná. Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska. Prajeme Ti milý starký, starká, ....

obrázok je prepojený

Viac...

Pridané: 27.10.2017, B. Šefčíková

26. september - Európsky deň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v európskych krajinách už šestnásť rokov konajú rôzne kultúrne podujatia, aktivity pre deti i dospelých, špeciálne televízne a rozhlasové programy a konferencie, aby sme si pripomenuli, že síce hovoríme rôznymi jazykmi, ale uznávame spoločné európske hodnoty. Viac...

Foto...

Pridané: 26.9.2017, Mgr.Puchalová

 

Knižný hrdina tretiakov WALL-E

V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme sa veľa naučili o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Obdivovali sme aj jeho lásku k prírode. My, tretiaci, sme dostali zaujímavú ekologickú úlohu. Pri jej plnení sme sa inšpirovali dojímavým  príbehom robota, ktorý chcel zachrániť našu Zem od odpadkov a špiny. Z nepotrebného materiálu sme spoločne vytvorili kamaráta Wall-eho, ktorý nám pripomína, ako sa máme k prírode správať a s láskou ju chrániť. Foto...

Pridané: 27.10.2017, žiaci III.A a III.B

Piknikové čítanie

Zmena prostredia a spôsob vyučovania dokáže urobiť divy, o ktorých sme sa presvedčili 27.9.2017, kedy sme vymenili triedu za park, fontánu, lavičky, trávu a hrejivé slnko. Šiestaci a ôsmaci zobrali svoju obľúbenú knihu a našli si svoj priestor na to, aby sa zahĺbili do tajov rozprávok a dobrodružstiev nie všedných a každodenných. Odrazu v parku neboli žiaci, ale hrdinovia z kníh.

A tak sme si príjemne zapiknikovali.

Pridané: 29. 9. 2017, PaedDr. Pekárová, Mgr. Režnická

Angličtina trochu inak s rozprávkou The Three Little Pigs

Naši prípravkári si vyskúšali, ako sa dajú aj na hodine Anglického jazyka hrou obsahovo pospájať aj iné vyučovacie predmety, a tak si vyskúšať svoje  schopnosti v tematicky jednotnom celku. Prostredníctvom rozprávky O troch prasiatkach, ktorú im v anglickom jazyku porozprávala p. uč. Mgr. Marianna Joseph, mali možnosť rozprávku zdramatizovať a na vlastnej koži vyskúšať postaviť prasiatkam domček z rôznych materiálov. Nebolo to veru ľahké. Pracovali v štyroch vytvorených skupinách, pričom základným pravidlom bolo dať hlavy dokopy a spoločne sa dohodnúť na pracovnom postupe. Aj ich trpezlivosť a vytrvalosť mala čo robiť. Prvý domček tvorili zo sušienok, ktoré lepili cukrovou hmotou, druhý domček bol zo špajlí pospájanými želé cukríkmi, tretí domček bol vytvorený lepením niekoľkých vrstiev papiera, štvrtý postavili z kociek Lega. Následne deti skúšali, ktorý domček vydrží stáť, ak doňho fúkneme z celej sily, ako to v rozprávke robí aj vlk. Praktickými činnosťami deti zistili, ktorý domček a materiál je najpevnejší. Aj takáto vyučovacia hodina anglického jazyka môže prispieť k nácviku sociálnych zručností a práci v skupine, ktoré sú dobrou prípravou na tímovú spoluprácu a efektívne uplatnenie detí v budúcom pracovnom živote.

Foto:...

Pridané: 3.11.2017, PaedDr. Schneiderová, PhD.

EKOPOSTER 2018

Ekoposter je tradičná celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ.  Cieľom súťaže je podnecovať myslenie žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Každý rok sa do nej zapájame aj preto, že našim žiakom nie je ľahostajný stav životného prostredia a majú záujem chrániť prírodu. Žiačky siedmeho ročníka vytvorili svoje obrazové názory rôznymi výtvarnými technikami - kresbou, maľou a kombináciou techník. Eko plagáty majú svoju výpovednú hodnotu a nepriamo vedú k zamysleniu: „EKO ĎALEJ, ĽUDIA?“

Foto:

Pridané: 24.10.2018, Mgr. M. Režnická

Mikulášska burza na Matici

V deň svätého Mikuláša členovia ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY usporiadali už 4. ročník výmennej burzy, na ktorej si mohli deti medzi sebou vymieňať hračky, knihy a iné drobnosti. Každý, kto burzu navštívil, si z nej mohol niečo odniesť. Ani na Mikuláša sme tak nezabudli, že sa môžeme správať šetrnejšie k prírode a výmenou vecí navzájom tak zmenšovať množstvo odpadu.  

Akcia bola spojená aj so zbierkou pre chlpatých hladošov v útulku. Ďakujem za Vaše príspevky na burzu aj zbierku.

Pridané: 7.12.2018, Mgr. M. Pavlovská

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

Už 14. ročník súťaže sa konal tak ako vždy, štvrtý pondelok v mesiaci október. Tento celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“.

Zapojili sme sa a pracovala celá škola. V rámci tohto dňa sme ponúkli aktivity v dielňach: beseda s ilustrátorkou Júliou Mádzikovou, výstava kníh našich prarodičov, ručná výroba papiera, prezentácia na tému: Rozvoj vedy a techniky v Československu. V triedach pracovali žiaci na svojich projektoch, z ktorých sme vytvorili maxi leporelo.

Všetko je zdokumentované a čakáme na výborné výsledky a umiestnenie. Držme si všetci palce!

Foto:

Pridané: 26.10.2018, Mgr. Z. Bartošíková

Literárna exkurzia Martin

V tento deň 3.11.2017 sme sa veľmi konkrétne dotkli našej literárnej histórie. Žiaci V.A, VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A navštívili Literárne múzeum, Dom J.C. Hronského, Maticu slovenskú a Národný cintorín v Martine. Každé miesto dýchalo svojou osobitosťou a takýmto zážitkovým učením sa žiaci dozvedeli viac ako z učebníc. V literárnom múzeu zneli nahlas verše Maríny, Turčína Poničana vo výbornej interpretácii našich recitátorov. Domov sme si odnášali plno vedomostí, zážitkov a dojmov, z ktorých budeme čerpať a dopĺňať ich aj na vyučovacích hodinách SJL a VYV. 

 

Foto:...

Pridané: 6.11.2017, PaedDr. A.Pekárová

CESTOPIS Z KRAJA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Je literárno-výtvarná súťaž, ktorá sa  koná pod záštitou známej a deťmi obľúbenej slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej.   Vyhlásila ju KOCR Severovýchod Slovenska pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva,  kde sa Prešovský kraj predstavuje ako unikátny Kraj kultúrnych pamiatok. 

Do tejto  zaujímavej súťaže sa zapojili  žiaci IX.A triedy Kamila Vlasáková, Lucia Šoltisová a Mário Rabatin svojimi slovesnými  aj výtvarnými prácami. Držíme im palce, aby obrázky a príbehy zaujali porotu.

Kostol sv. Mikuláša - Prešov

Rímskokatolícky kostol v Bzenove

 Kúpele na Cemjate pri Prešove 

Foto:

Pridané: 27.11.2018, Mgr. M. Režnická

Viete kto bol Leonardo da Vinci?

Na internete sme si pohľadali múdru poučku, že to bol taliansky renesančný architekt, hudobník, vynálezca, sochár a maliar. Bol opísaný ako univerzálny génius. „Hmm, tak tomu nerozumieme,“ povedali si naši tretiaci a spolu s triednymi učiteľkami sa vybrali na jedinečnú zážitkovú výstavu LEONARDIUM. Tu sa dozvedeli,  ako príroda inšpirovala Leonarda pri jeho vynálezoch, postavili si Leonardov prenosný most, digitálne upravovali a premietali jeho slávny obraz Mony Lisy. Pomocou zrkadla čítali Leonardov denník – bol totiž ľavák a písal sprava doľava. Vyskúšali si takéto písanie pomocou zrkadla – jednoduché to teda nebolo! Pomocou dvoch anatomických modelov na starom pitevnom stole  preskúmali, čo sa ukrýva v ľudskom tele, skladali priesvitnú fóliu s kresbou ľudskej kostry. Svoje pozorovacie schopnosti si otestovali  v kvíze o maliarstve. V závere výstavy ostal čas na oddych – žiaci sedeli v pohodlnej sedačke či na mäkkých vankúšoch a snažili sa urobiť „poriadok vo svojich hlavičkách“. Veď o týchto svojich zážitkoch budú ešte rozprávať pani vychovávateľkám v školskom klube, kamarátom či rodičom.

Foto:

Pridané: 15.11.2018, Mgr. A. Kašprišinová

 

Budeme radi, ak svoje postrehy, pripomienky, návrhy alebo čokoľvek iné zanecháte v knihe návštev. Stačí jeden KLIK na KNIHU          Ďakujeme.

počítadlo.abz.cz

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

na návšteve u nás:

 Andrew Garth , veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Foto...

Viac..

A. TURČANOVÁ , primátorka mesta Prešov, čítala deťom rozprávku...

Foto...

Viac...

V kruhu  školskej rodiny sme už privítali  slovenského básnika, prozaika,  autora literatúry pre deti a mládež, dramatika scenáristu , textára a nesmierne veselého človeka Daniela Heviera. 

Volejbalisti na návšteve...

 Viac...

Foto...

Zvoní nám

Vyuč.hod. Čas /od -do/
1.   8.00 - 8.45
2.   8.55 - 9.40
3.  9.55-10.40
4.  10.50-11.35
5.  11.45-12.30
6.  12.40-13.25
7.  13.55-14.40

 

Prevádzka ŠKD
Ranné schádzanie 6.30-7.30
Vých. - vzdel. činnosti 11.35-16.00
Popoludňajšie rozchádzanie 16.00-17.00

 

Nájdete nás

Naša škola je zaregistrovaná v TASR, pravidelne prispieva a zverejňuje najzaujímavejšie články z nášho školského online časopisu  - NA MATICI. 

čítajte...

Mesto Prešov a Tlačová agentúra Slovenskej republiky udelila v súťaži časopisov základných škôl Prešovské noviNETKY 1. miesto za najlepšie školské periodikum v meste Prešov časopisu NA MATICI v školskom roku 2016/2017.

Logo školy - čítajte viac, obrázok je prepojený

    

RÁDIO MATICA je žiacke rádio, ktoré  pracuje v Základnej škole Matice slovenskej 13 v Prešove. Živé vstupy, promptné správy, zábavné relácie a kvalitná hudba spestrujú bežné dni v základnej škole. Príď a môžeš sa aj ty stať naším moderátorom.


Milí žiaci, v našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte si to pre seba! Pripravili sme pre Vás na našej webovej stránke DOTAZNÍK, ktorý je ANONYMNÝ! Vyplňte ho a my Vám určite pomôžeme.

Dotazník nájdete
https://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/radime-rodicom/ a https://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/kybersikanovanie/.

 Kronikárka školy: Mgr. MSilvia Eštočinová

 Obrázok je prepojený, čítajte viac....

 

Vieme zdravo žiť!

V piatok 27.10.2017 sme sa pri zábavných a tvorivých činnostiach veľa naučili o dôležitej úlohe potravín a dobrých stravovacích návykoch.  Ďakujeme všetkým rodičom za chutné a zdravé maškrty, ktorými nám spríjemnili tento zdravý deň. Foto...

Pridané: 27.10., Mgr. Kučová, Mgr. Pavlovská

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!         

Základná škola Matice slovenskej 13 aj touto cestou vyslovuje poďakovanie Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za nezištnú materiálnu pomoc. Poskytnutý dar (laboratórne váhy, laboratórne sklo a chemikálie) bude využívaný pre skvalitnenie práce,  nielen vo vyučovacom procese  ale aj v záujmovej činnosti.

Menovite ďakujeme prof. Hívešovi, vďaka ktorého osobnej zaangažovanosti sa toto dobré dielo podarilo. Veríme, že aj vďaka tejto pomoci vyučovanie v chemickom laboratóriu vo veľkej miere inšpiruje a motivuje žiakov, aby dosahovali čo najvyššiu odbornú úroveň ako základ pre ďalšie úspešné štúdium.

Pridané: 17.2.2016, RNDr. Širý

KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ O NÁSILÍ NA DEŤOCH

Jej zámerom je zvyšovať informovanosť detí, odbornej a laickej dospelej verejnosti o tejto téme a o možnostiach pomoci.

Projekty školy  Viac...

Vianočná výstava

Žiaci všetkých ročníkov vystavujú svoje maľby v priestoroch našej školy.
Zastavte sa, príďte si ich pozrieť a potešte sa z farebnej krásy v predvianočnom zhone...
 
Pridané: 7.12.2018, Mgr. M. Režnická
 

Deň s native speakers

Dňa 30.11.2018 mali žiaci 2. - 9. ročníka našej školy možnosť zažiť vyučovacie hodiny angličtiny s native speakrom. Jazyková škola Sidaschool nám sprostredkovala dvoch lektorov, ktorí viedli vyučovanie v jednotlivých triedach. Žiaci sa rozprávali o morálnych dilemách, zdravom stravovaní a vytvárali aj projekt ich vysnívanej reštaurácie. Prostredníctvom komunikácie s rodeným anglicky hovoriacim lektorom mali žiaci možnosť zdokonaliť si svoje cudzojazyčné komunikačné schopnosti a prekonať strach rozprávať v cudzom jazyku.
Pridané: 6.12.2018, PaedDr. E. Lange

Okresné kolo Technickej olympiády

8.11.2018 - opäť nastal čas na meranie síl v technike. Zišli sa mladší aj starší žiaci. Témy recyklácia, kovy, drevo, plasty a elektrotechnika si našli svoje miesto v teste. Do okresného kola postúpili žiaci:

Kategória A – David Hudák, Eduard Sopko – VIII.A

Kategória B – Samuel Vysoký – VI.A

Dňa 29.11.2018 na  Okresnom kole Technickej olympiády starší žiaci vyrábali - Rapkáčik a mladší žiak - Domček vešiak na kľúče. David a Eduard sa umiestnili na 5. mieste z 15 škôl. Rozhodovalo len pár bodov, aby mohli byť na 3. mieste. Samuel skončil na 10. mieste zo 14 škôl. Súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalších súťaži.

Foto:

Pridané: 6.12.2018, PaedDr. M. Vozáriková a Mgr. M. Križanová

Celoslovenský Deň polície

Celoslovenský deň polície milo prekvapil mňa a aj spolužiačky zo VII.A a V.A.  Hneď po vyučovaní spolu s triednou učiteľkou sme sa vybrali pozrieť  našich ochranárov, policajtov. Videli sme záchranné zložky v akcii, odhalenie trestného činu, riešenie dopravnej nehody, prepad drogového gangu... . Potešili nás staré historické policajné autá, nové policajné motorky, policajný čln, krst knihy STOJ, POZOR, CHOĎ. Stretli sme sa s hercami z detského seriálu   STOJ, POZOR, CHOĎ. Neopísateľné chvíle sme prežili, keď nad našimi hlavami krúžili vrtuľníky. 

Pridané:  17.9.2017, Očkovičová – VII.A

Predstavujeme grantovo-vzdelávací projekt Škola inkluzionistov

Koncom uplynulého školského roka sme reagovali na výzvu Nadácie pre deti Slovenska a spolu s ďalšími 77 školami z celého Slovenska sme sa prihlásili do prvého grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov. V konečnom výbere uspelo 20 škôl a my sme neuveriteľne pyšní, že naša škola je jednou z nich. Viac:

Pridané: 21.11.2018, Mgr. S. Eštočinová

Medzinárodná konferencia

Dňa 16.11.2018 sa naše učiteľky PaedDr. Eva Lange a Mgr. Aniela Feňušová zúčastnili medzinárodnej konferencie učiteľov anglického jazyka v Ríme. Túto konferenciu organizuje svetová asociácia TESOL, ktorá združuje angličtinárov z celého sveta. Naša pani učiteľka PaedDr. Eva Lange bola medzi tridsiatimi vybranými učiteľmi, ktorí mali možnosť prednášať na tejto konferencii. Naše pani učiteľky sa zúčastnili aj prednášok a workshopov, kde mali možnosť oboznámiť sa s novými metódami výuky anglického jazyka vo svete a vymeniť si skúsenosti s učiteľmi angličtiny z celého sveta. 

Foto:

Pridané: 18.11.2018, PaedDr. E. Lange

INFO USA CENTRUM

Vo štvrtok 25. októbra 2018 navštívili vybraní žiaci 7. - 9. ročníka s p. učiteľkami PaedDr. Lange a Mgr. Puchalovou kultúrno-edukačné centrum americkej ambasády Info USA, ktoré sídli v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Spolu s overením schopnosti počúvania s porozumením (prezentácie boli samozrejme v anglickom jazyku) sa dozvedeli informácie o centre a rôznych ponúkaných aktivitách, ale hlavne si pripomenuli 100 rokov slovensko-amerických vzťahov. Po prezretí prezentácie Odvaha byť slobodný - With courage for freedom and democracy si nové vedomosti overili v zaujímavom kvíze a návštevu ukončili zábavnou geografickou hrou.

Pridané: 26.10.2018, Mgr. A. Puchalová

Večer svetlonosov

 Foto

obrázok je prepojený

Pridané: 27.10.2017, Mgr. Režnická / Up.: J.M

Moderná gymnastika pre dievčatá od 4 rokov. Pridajte sa k nám. Pridané: 16.1.2017

 Viac...

Kontakt:  kmg.laser.po@gmail.com

Partneri školy

Ďakujeme všetkým,ktorí sa podieľajú na živote našej školy:

  • JOLLY PHONICS center PEZINOK
  • Jolly HOMESCHOOL PEZINOK
  • Fakulta chemickej a potravinárskej techológie STU BRATISLAVA
  • Prešovská univerzita v Prešove - cvičná škola

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2018/2019