Oznámenie

9.2.2018 bola počas druhej vyučovacej hodiny zisťovaná neprítomnosť žiakov v triedach. Počet neprítomných žiakov bol 114, čo predstavuje 35%.

 

Pre žiakov školy

Riaditeľka ZŠ PaedDr. R. Rodáková v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 15/2005

prerušuje výchovno-vzdelávací proces

a vyhlasuje chrípkové prázdniny 

pre žiakov školy na

 12. 2. 2018 - 14. 2. 2018.

 

Vyučovanie sa začína 

vo štvrtok 15. 2. 2018.

 

Pridané: 9.2.2018, PaedDr. R. Rodáková

 

Oznámenie 

07. 02. 2018 počas druhej vyučovacej hodiny bola zisťovaná neprítomnosť žiakov v triedach. Počet neprítomných žiakov bol 65 z celkového počtu 325, t.j. 20 %.

 

Pre žiakov a zamestnancov školy

 

Riaditeľka ZŠ PaedDr. Renáta Rodáková v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 15/2005 po konzultácii s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva  v Prešove skracuje vyučovacie  hodiny na 40 minút. Škola sa zdrží organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov, záujmových útvarov a ostatných  hromadných školských podujatí. Opatrenie platí v čase od 08. 02. 2018 do 12. 02. 2018 (vrátane).


Viac tu: 

   

Pridané: 7.2.2018, PaedDr. R. Rodáková

Celoslovenské kolo Technickej olympiády na dosah ruky

Na Krajskom kole Technickej olympiády Milan Kmecík a Marco Fejerčák obsadili krásne 2. miesto. Chýbal nám 1 bod do 1. miesta. Prišli sme o postup do celoslovenského kola. Na dosah ruky sme mali celoštátne kolo, ktoré nás veľmi mrzí. VÍŤAZOM GRATULUJEME.

Pridané: 6.2.2018, Mgr. M. Križanová

Krajské kolo Technickej olympiády

Prvý február bol dňom súťaženia technikov na Katedre matematiky, fyziky a techniky v Prešove. Naši chalani Milan Kmecík a Marco Fejerčák najprv  museli zvládnuť test. Potom nastala práca v dielni. Výrobok -  Vrhač hracej kocky bolo potrebné vyrobiť bez technického výkresu v rovnakom pomere ako bol  zadaný na náčrte. Teším sa, poradili si výborne a držíme im prsty k dobrému umiestneniu.

Foto:...

Pridané: 4.2.2018, Mgr. M. Križanová

   VŠETKOVEDKO 

Dňa 30. 11. 2017 žiaci I. stupňa zabojovali o titul v súťaži VŠETKOVEDKO - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov, štvrtákov
a piatakov na ZŠ. Celkovo sa do súťaže zapojilo 20 žiakov. .... Viac tu:

Pridané: 1.2.2018, Mgr. A. Kašprišinová

Triedim, triediš, triedime

Žiacka školská rada si dnes pre svojich mladších spolužiakov zo školského klubu pripravila vzdelávacie popoludnie o recyklácii v rámci projektu Triedim, triediš, triedime. Pre spolužiakov si pripravili nielen prezentáciu, ale aj aktivitu zameranú na rozoznávanie druhov odpadov. Celým popoludním sa niesla základná a najdôležitejšia myšlienka záchrany našej planéty pred zahltením odpadom.


Foto:...

Pridané: 1.2.2018, Mgr. M. Pavlovská

Neobyčajné  dobrodružstvá  malého  Buratina

spoločne s hrdinami známeho príbehu prežívali žiaci I. stupňa pri návšteve milého divadelného predstavenia v DJZ v Prešove dňa 30.1.2018.

Nádherná rozprávka inšpirovaná knihou A. N. Tolstého o zmúdrení malého nezbedníka, ktorý mal svoj veľký sen, všetkých potešila.

Pestrá scéna, veselé kostýmy, krásna hudba aj  vtipné spracovanie príbehu  deti hneď očarili  a rýchlo preniesli do lákavého sveta fantázie. Okrem veľkého dobrodružstva a pobavenia si žiaci domov odniesli aj dôležité ponaučenie, že svojich snov sa nikdy nemajú vzdávať!    

Foto:...  

Pridané 30.1.2018, Mgr. I. Kučová, Mgr. M. Pavlovská

Novinky v našej školskej knižnici

Každá  knižnica ukrýva veľa krásnych a zaujímavých kníh. V tej našej  za posledné obdobie pribudli nové tituly, ktoré  boli nakúpené  vďaka Fondu na podporu umenia.

Žiaci VI.A   počas exkurzie našej knižnice zvedavo  študovali umenie, vedu, svet, povesti o slovenských hradoch, matematiku, dejiny, geografiu aj knihy v angličtine či nemčine. Našli veľa inšpiratívnych románov, poviedok, básní  či rozprávok, príručky na voľnočasové aktivity v prírode aj niekoľko odborných kníh. Táto návšteva im poslúžila ako vynikajúci zdroj  na štúdium a tvorbu rôznych projektov. Jedným z nich bola aj výroba pozvánok na oslavu na hodine anglického jazyka.

Počas ďalších vyučovacích hodín s novými knižkami pracovali aj naši malí prípravkári aj druháci, ktorí sa novým knihám veľmi tešia.

Foto:...

Pridané: 30.1.2018, Mgr. A. Kupská

The heroes

 

Divadelné centrum Martin pripravilo pre školákov činoherné anglické predstavenie The heroes.  Návštevu  predstavenia v kine Scala  zorganizovala 29.1.2018 Mgr. A. Puchalová pre žiakov 6.- 8. ročníka.

Vnútorný, nie príliš ukrytý edukačný odkaz hry pochopili všetci.
Veď každý človek má svojho hrdinu, ktorého obdivuje; zväčša  sa jedná o jednoduché  vzory z filmového sveta ako Batman, Superman, Spiderman... ale realita je iná, je o hrdinstvách obyčajných ľudí, ktorí dokážu pomáhať, či obetovať sa pre dobro iných. Toto sú tí praví hrdinovia žijúci medzi nami, na tých herci  vtipne poukázali. Svieže, humorom prešpikované anglické dialógy boli zrozumiteľné a jasné, hra sa žiakom páčila.
Pridané: 30.1.2018, Mgr. M. Režnická
 

Ornamentálna mapa Slovenska

 
Naša škola sa zapojila  do Projektu "Ornamentálna mapa Slovenska, ktorý je súčasťou integračného projektu "Ornamentálna mapa sveta" zameraného na spoznávanie  tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva. 
„Ornamentálna mapa Slovenska" je obsahom a formou multikultúrny prierezový projekt pre základné a stredné školy.
V podmienkach slovenského školského systému spĺňa parametre multikultúrnej výchovy aj regionálnej výchovy v rámci Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018.
Žiaci ôsmeho ročníka  v 1. etape spracovali ohnisko a robili výskum ľudového ornamentu  Šariša v 2. etape projektu.

Naša škola sa zapojila  do projektu "Ornamentálna mapa Slovenska", ktorý je súčasťou integračného projektu "Ornamentálna mapa sveta" zameraného na spoznávanie  tradičných národných kultúr v kontexte ochrany svetového kultúrneho dedičstva. 

„Ornamentálna mapa Slovenska" je obsahom a formou multikultúrny prierezový projekt pre základné a stredné školy.

V podmienkach slovenského školského systému spĺňa parametre multikultúrnej výchovy aj regionálnej výchovy v rámci Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018.
Žiaci ôsmeho ročníka  v 1. etape spracovali ohnisko a robili výskum ľudového ornamentu  Šariša v 2. etape projektu.
 
Pridané: 29.1.2018, Mgr. M. Režnická

 

Vesmír očami detí

 
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásili  XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ 2018.
Do školského kola sa zapojili žiaci 1. aj  2. stupňa. Víťazné práce postupujú do okresného kola. Autorom z VIII. A- Lucii Šoltisovej, Denisovi Veličkovi, Tomášovi Eliášovi, Máriovi Rabatinovi, Kamile Vlasákovej, z V. B - Alexandrovi Vysockému a kolektívu II. B triedy  a ich vyučujúcim vyslovujeme pochvalu.
Pridané: 29.1.2018, Mgr. M. Režnická

Lyžiarsky výcvik

Viac:...

Pridané: 22.1.2018, Mgr. N. Paličková

Detské ihrisko Žihadielko

Mesto Prešov sa aj v tomto roku zapojilo do súťaže o detské ihrisko Žihadielko. Táto informácia je propagovaná na mediálnych kanáloch mesta, no je tiež na každom z nás, aby pomohol svojím hlasom, resp. aby šíril túto informáciu vo svojom okolí, medzi svojimi priateľmi, rodičmi, žiakmi...

Prosíme o hlasovanie za tento projekt - v rámci Vašich možností denne, až do konca februára 2018.

Hlasovanie sa uskutočňuje na stránke: https://zihadielko.lidl.sk/

Pokúsme sa spoločnými silami zabojovať o nové ihrisko pre naše deti!

Pridané: 16.1.2018, Mgr. S. Eštočinová

 

Fond na podporu umenia podporil nákup kníh

                                                                                               

Školská knižnica Základnej školy, Matice slovenskej 13, 080 01  Prešov, získala v roku 2017 prostredníctvom projektu „Knihy sú zdrojom zábavy a vedomostí“ finančné prostriedky na nákup literatúry. Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Návštevníci knižnice a žiaci školy tak majú k dispozícii množstvo nových kníh nielen z oblasti krásnej literatúry, ale aj náučnej literatúry.

Veľmi pekne ďakujeme Fondu na podporu umenia, ktorý náš projekt finančne podporil sumou 1000 €.

Zoznam zakúpených kníh s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

Viac:

Pridané: 23.12.2017, Mgr. S. Eštočinová

Vianočná koleda

Nech sa všetka starosť zruší,

nech zavládne pokoj v duši.

Čo bolelo, nech sa zhojí,

čo tešilo, nech sa zdvojí.

Lásku, šťastie, žiadne hádky,

pohodu a krásne sviatky prajú žiaci z Matice.

Pridané: 21.12.2017, PaedDr. A. Pekárová

Predvianočné tvorenie v školskom klube detí

Foto:...

Pridané: 21.12.2017, B. Šefčíková

Vstúpte s nami do zázračného sveta rozprávky

    Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti.

    Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní a nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadneme k spoločnému stolu.

   K skutočným Vianociam neodmysliteľne patrí rozprávka. Túžime po tom, aby dobro a láska zvíťazili. Dnešný príbeh lásky, ktorá dokáže zmeniť všetko, vytvoril pocit pohody, vyčariť úsmev, prežiť pekné chvíle s blízkymi.

    Veľkým prekvapením pre nás bola návšteva Gréckokatolíckeho bohosloveckého zboru sv. Romana Sladkopevca, ktorý nám svojím spevom zvýraznil sviatočnosť týchto dní.

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Osoby a obsadenie:

Snehulienka: Martina Očkovičová

Zrkadlo: Katarína Očkovičová

Zlá kráľovná: Michaela Jusková

Dobrá kráľovná: Anna Michalková

Kráľ: Matúš Matyas

Princ: Oliver Pribula

Poľovník: Mário Rabatin

Kôň: Denis Velička, Patrik Vaňo

Trpaslík: Lukáš Leščák

               Zuzana Kacarová

               Peter Dávid Trišč

               Róbert Gašparovič

               Tamara Miňová

               Peter Kvašňák

               Matúš Kosturiak

 

Svojím tancom a spevom nás obdarili aj mnohí ďalší žiaci našej školy. Ďakujeme všetkým účinkujúcim,  učiteľom a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto krásneho predstavenia a prispeli tak k sviatočnej nálade nás všetkých.

Foto:...

Pridané: 14.12.2017, Mgr. I. Lenzová

 

Rozprávka o Snehulienke putuje svetom. Dnes - 14.12.2017 - o 17.00 hod. príde aj k nám.

Pridané: 14.12.2017, Mgr. S. Eštočinová

Výstava fotografií na Mestskom úrade v Prešove

V rámci hodín občianskej náuky sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili na výstave fotografií s názvom Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí, ktorú pripravili Nadácia pre deti Slovenska a Mesto Prešov, pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej. Na výstave boli fotografie spolu so sprievodným textom, kde na základe poznatkov a skúseností boli zosumarizované princípy Samosprávy rešpektujúcej práva detí a mladých ľudí.

Následne sme sa presunuli na Hlavnú ulicu, kde sme zažili už začínajúcu predvianočnú atmosféru, videli, obdivovali i ochutnali z tradičných pochúťok a započúvali sa do kolied, ktoré nás správne naladili. Už aby Vianoce prišli!

Foto:...

Pridané: 13.12.2017, RNDr. M. Širý

Po stopách J.C. Hronského

 
V magický dátum 12.12.2017 sme sa spolu so šiestakmi a siedmakmi vybrali po stopách J.C. Hronského. Naša bádateľská cesta začala v školskej knižnici, kde sme si zistili o jeho živote a diele, pokračovala návštevou jeho rodného domu i Literárneho múzea v Martine. Ďalší skvelý zážitok a skúsenosti pribudli do našej zbierky poznania a vedomostí. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné zážitky a putovania.
 
Pridané: 12. 12. 2017, PaedDr. A. Pekárová
 

IBOBOR - 2017/2018

Máme 22 úspešných informatických riešiteľov v medzinárodnej súťaži. 

Drobec – počet žiakov 11 765

1. Martin Peter Majirský, III. A

2. Rastislav Jopek, III. A

Bobrík – počet žiakov 17 980

Martin Peter Majirský, 3.A

3. Laura Bačenková, V. A

4. Oliver Pribula, V. A

5. Marko Richnavský, V. A

6. Michaela Stanecká, V. A

7. Martina Očkovičová, V. A

8. Lukas Carroll, IV. A

9. Matej Jakubčin, V. A

10. Matúš Baran, V. B

Benjamín – počet žiakov 17 283

11. Peter Popovec, VII. A

12. Dávid Hudák, VII. A

13. Katarína Očkovičová, VII. A

14. Natália Rolíková, VII. A

15. Lucia Tkáčová, VII. A

16. Filip Žabecký, VII. A

17. Lukáč Richnavský, VII. A

Kadet

18. Milan Kmecik, IX. A

19. Alexandra Pravdová, IX. A

20. Marco Fejerčák, IX. A

21. matúš Matyas, IX. A

22. Miroslava Rolíková, IX. A

Pridané: 12.12.2017, Mgr. M. Križanová

Tvorivé učenie na hodine anglického jazyka

Naši malí prípravkári  dnes na hodine anglického jazyka prejavili veľkú dávku tvorivosti. Nielenže  aktívne a samostatne vyrábali  stojany na sviečky a vianočné stromčeky, ale naučili sa mnoho nových "vianočných" slov, ako napr. candle, bell ,christmas tree, present, joy...Predvianočnú atmosféru sme si spoločne spestrili aj vianočnými pesničkami Twinkle, twinkle little star či We wish you a merry christmas a spoločne sa tak tešili na prichádzajúce sviatky lásky a pokoja.

Foto:...

Pridané: 12.12.2017, Mgr. A. Kupská

VESMÍR V KNIHÁCH

V rámci plnenia plánu školskej knižnice sa žiaci prípravných ročníkov a prvého ročníka zúčastnili dňa 7.12.2017 zaujímavej exkurzie v Hvezdárni a planetáriu v Prešove na tému „Vesmír v knihách“. Viac:...

Foto:...

Pridané: 12.12.2017, PaedDr. P. Schneiderová, PhD.

Po roku opäť postupujeme do Krajského kola

Milan Kmecik a Marco Fejerčák sa stali víťazmi obvodového kola Technickej olympiády. Pred rokom žiakom chýbali 2 body. Tento rok to zvládli na výbornú. Výrobok  robili z dreva vo dvojici – vtáčia búdka. Zo 14 základných škôl náš výrobok bol na 1. mieste. Test z techniky písal každý sám. V kategórii mladších žiakov sa Dávid Hudák umiestnil na 3. mieste. Opäť jeho výrobok bol na 1. mieste zo všetkých základných škôl. Bol to výrobok – drevená polička. Chlapcom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole Technickej olympiády.

Foto:...

Pridané: 9.12.2017, Mgr. M. Križanová

Ako k nám prišiel Mikuláš...

V deň svätého Mikuláša členovia žiackej školskej rady usporiadali už 3. ročník Mikulášskej výmennej burzy, na ktorej si mohli deti medzi sebou vymieňať hračky a iné drobnosti.  Akcia bola spojená aj so zbierkou pre psíkov umiestnených v prešovskom útulku. Mikuláš so svojimi pomocníkmi našu burzu navštívili a sladko obdarovali všetkých žiakov školy. Ďakujeme deviatakom a ich triednej učiteľke, ktorí sa postarali o kostýmy a milý program.  Potom sme sa spoločne zabavili pri rozprávke o O statočnom cínovom vojačikovi, ktorou nás potešili herci bábkového divadla.   

Foto: Mikuláš

Foto: Mikulášska výmenná burza

Pridané: 7.12.2017, Mgr. Mária Pavlovská 

Mikulášske čítanie s Gabrielou Futovou

Pracovníci Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove pripravili v rámci akcie - CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM výnimočné podujatie pre nás tretiakov - Mikulášske čítanie  s pani  spisovateľkou Gabrielou Futovou a známym umelcom, pánom Mironom Pukanom. Na stretnutie sme sa všetci tešili a pripravovali. Spoločne sme v škole čítali  autorkine knihy, pripravili sme si pre ňu malý darček a napísali jej tajné listy. So zatajeným dychom sme potom v knižnici počúvali príbehy z ich obľúbených kníh Malá Bosorka a Noha k nohe. Zasmiali sme aj pri rozprávaní o ich nezbedných príhodách  z detstva. 

Zvlášť ďakujeme pani Mgr. Slávke Capekovej za toto veľmi milé pozvanie. 

Foto:...

Pridané: 6.12.2017, žiaci 3.A a 3.B a ich triedne učiteľky 

Vianočná akadémia

Viac:...

Pridané: 6.12.2017, Mgr. S. Eštočinová

Červené stužky

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka  každého z nás. Preto sa naša škola opäť zapojila 1.12.2017 do celosvetovej kampane Červené stužky. Keďže najúčinnejší prostriedok boja proti tejto chorobe sú odborné vedomosti o HIV a AIDS, ponúkli sme rôzne aktivity ako odborná beseda a prednáška s touto problematikou, premietanie filmu Anjeli a nosenie červených stužiek. Žiakov táto akcia zaujala, mali veľa zaujímavých otázok k danej téme a určite sa do tejto kampane červených stužiek zapojíme aj na budúci rok.

Pridané: 3.12.2017, Mgr. V. Lenz

Kubizmus v podaní šiestakov

Foto:...

Pridané: 30.11.2017, Mgr. M.Režnická

Bavme deti športom

Slovenský atletický zväz pripravil projekt -  Detská atletika, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť rodičom a ich deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity. Dňa 24. 11. 2017 sme sa zúčastnili v poradí už druhého kola tohto športového podujatia na ZŠ Sibírska Prešov pod názvom Bavme deti športom. Vybraní žiaci druhého a tretieho ročníka nás reprezentovali v týchto súťažných disciplínach:

  • skok do diaľky štafetovou formou
  • štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky
  • odhod plnou loptou z kolien spoza hlavy

·         prekážková dráha „Formula“

  • 3 – minútový vytrvalostný beh
  • skoky cez švihadlo

Ďakujeme žiakom: Zuzana Rapavá, Natália Gumanová, Manuel Laci, Rastislav Jopek, Ronald Šimko, Oliver Osvald, Alexandra Žabecká, Emma Kundrátová.

Foto:...

Pridané: 28.11.2017,  Mgr. A. Kašprišinová, PaedDr. A. Vojtášová

             

BESEDA S UJOM POĽOVNÍKOM

V piatok do školského klubu zavítal ujo poľovník. Porozprával nám o živote zvierat, o starostlivosti v zimnom období, o práci a povinnostiach poľovníkov. Svoj pútavý výklad „ ujo poľovník“ spestril veselými príhodami, ktoré zažil na poľovačkách. Beseda s poľovníkom bola pre detí zaujímavá a  hlavne poučná.

Foto:...

Pridané: 28.11.2017, B. Šefčíková

Konferencia pre žiacke školské rady

Aj naši členovia ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY sa zúčastnili inšpiratívnej konferencie, ktorú organizovala Rada mládeže Prešovského kraja. Privítala nás PhDr. Iveta Tarabčáková, ktorá sa snažila poukázať  na to, že aj na Slovenku sú možnosti, kde si mladí ľudia dokážu nájsť pracovné uplatnenie a nemusia za prácou vycestovať do zahraničia.  Dozvedeli sme sa o možnostiach, ktoré ponúka Leaf Academy,  ako aj o možnostiach dobrovoľníctva.  Zúčastnili sme sa  WORKSHOPOV zameraných na efektívne fungovanie žiackych školských rád. Na konferencii  prebehli voľby našich zástupcov do Stredoškolského parlamentu  Prešovského samosprávneho kraja, ktorú tvoria žiaci  žiackych školských rád.

Foto:...

Pridané: 28.11.2017, Dávid Hudák a Bianka Kollárová 

Šaliansky Maťko

„Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko.

Maťko preto, že ma tak volajú a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.“

 

Školské kolo 25.ročníka súťaže v prednese slovenských povestí prebehlo v našej škole 28.11.2017. Každý rok súťaž prináša prekvapenie v podobe krásnych povestí a nových talentovaných recitátorov. Tento rok porotu očarili druháci dobrým výberom textov a prednesom. Aj takto klíčia v deťoch slová, vety, kultivovaný prejav v materinskej reči a vytvára sa puto k čítaniu krásnej literatúry.

Ocenení žiaci:

I.kategória:

1. miesto – Ronald Šimko 2.A

2. miesto – Ema Holingová 2.B

3. miesto – Tamara Miňová 2.B

II. kategória

1.      miesto – Martina Očkovičová – 5.A

2.      miesto – Soňa Robová – 5.A

3.      miesto – Melánia Laciová – 4.B

3.      miesto – Danka Sochovičová – 5.A

III. kategória

1.      miesto – Natália Rolíková 7.A

2.      miesto – Dávid Hudák 7.A

3.      miesto – Zuzana Kočanová  6.A

Foto:...

Pridané: 28.11.2017, PaedDr. A.Pekárová

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2017

20. novembra 2017 o 10:00 sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu organizovaného pri príležitosti 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, 18. novembra – Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a 20. novembra – Svetového dňa detí vyhláseného organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa. Tohto roku sa konal už 4. ročník Bubnovačky „ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ.“

Myšlienkou Bubnovačky je „Aby deti bolo lepšie počuť“. Preto si naše deti a učitelia doniesli okrem hudobných nástrojov aj plastové fľaše, varechy, tenisové rakety a iné predmety. Pod taktovkou bubeníka a zároveň bývalého žiaka našej školy Dušana Kirnera a jeho hudobného kolegu, sme bubnovali, čo nám ruky a nohy stačili, aby sme tým ukázali, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité!

IMG_3412.MOV (207692971)

Foto:...

Pridané:24.11.2017, Mgr. S.Petranská

Starší čítajú mladším

Dnešný deň sa niesol témou čitateľskej gramotnosti - Starší čítajú mladším, ktorej cieľom bolo spoznať krásu kníh prostredníctvom interpretácie starších žiakov. Nám, žiakom 1. stupňa, čítali krásne rozprávky naši starší kamaráti z IX. ročníka. Okrem čítania sme sa porozprávali o rozprávkach. Bol to krásny čitateľský zážitok. 

Veľmi pekne ďakujeme DEVIATACI :-)
 
Pridané: 23.11.2017, Mgr. N.Paličková

Erasmus + Deň štvrtý

Prezentácia slovenského, bulharského, gréckeho, poľského a talianskeho školského systému. Opäť sme v gréckych online novinách!

Viac...

Pridané: 23.11.2017, Mgr. A.Lešigová

Školské kolo Technickej olympiády

10.11.2017 - opäť nastal čas na meranie síl v technike. Zišli sa mladší aj starší žiaci. Témy kovy, drevo, plasty a elektrotechnika si našli svoje miesto v teste. Muselo sa aj rátať, koľko zaplatíme za spotrebu elektriny, vody? Do okresného kola postupujú žiaci:

Kategória A – Milan Kmecík, Marco Fejerčák - IX.A

Kategória B – Dávid Hudák – VII.A

30.11.2017 – OK TO -  Držme im prsty pri reprezentácii našej školy.

Pridané: 23.11.2017, Mgr. M.Križanová

21.november  - Svetový deň pozdravov 

 
Svetový deň pozdravov sa prvýkrát slávil v roku 1973. Aj my sme dnes tento deň oslávili. Spoločne sme si uvedomili potrebu osobného kontaktu, ktorý prispeje k porozumeniu medzi deťmi. Je to krásna myšlienka a bezpochyby pravdivá. Veď v súčasnej spoločnosti osobný kontakt často nahrádza chatovanie, smsky, v ktorých tak šetríme písmenkami a na pozdrav často zabúdame.
Nezabúdaj..... Nie je dôležité, aký pozdrav použiješ. Dôležitá je úprimnosť našich slov. Pozdravme sa primerane nahlas, pozerajme sa pri tom na človeka, ktorému náš pozdrav vyčarí úsmev na tvári. 
 
Pridané: 23.11.2017

Petrohrad očami detí

 
Do 2. ročníka  tejto výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásil gubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poltavčenko, generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár a primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková sa zapojili aj žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka: Kristián Hurajt, Lucia Šoltisová, Danka Peková a Blanka Kollárová. Vznešený výzor Petrohradu predstavujú architektonické skvosty, široké a rovné ulice aj priestranné námestia, mesto je nové a historické zároveň. Naši žiaci ho znázornili maľbou i grafikou.
Pridané: 20.11.2017, Mgr. M.Režnická

Súťaž o najkrajšiu triedu

Milí spolužiaci,

prinášame Vám vyhodnotenie SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TRIEDU. Naša tajná porota zložená z členov žiackej školskej rady  súťaž  vyhodnotila a bolo pre nás príjemným zistením, že v takmer  všetkých  triedach bol poriadok a  boli pekne a esteticky upravené.

Ale predsa sa našli aj triedy, v ktorých si na výzdobe a poriadku dali o čosi viac záležať a medzi také patrili aj víťazné triedy. Na prvom stupni získala najviac bodov trieda IV.B a na druhom stupni VI.A. Víťazom blahoželáme a veríme, že ich ocenenia potešili a motivovali k ďalšiemu snaženiu o poriadok vo svojich triedach.

Pridané: 19.11.2017, Vaša Žiacka školská rada 

iBobor 

50 žiakov našej školy 3. – 9. ročníka 7. - 10.11.2017 opäť súťažilo v online elektronickej medzinárodnej informatickej súťaži. Úlohy boli náročnejšie v porovnaní s predošlými rokmi. Každý musel zapojiť svoje mozgové bunky. Čakáme na vyhodnotenie.

Pridané: 14.11.2017, Mgr. M. Križanová

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

     Kde sa v Prešove stretnete s virtuálnou realitou? Nielen virtuálna realita, ale aj 3D tlačiarne, počítačové modelovanie, programovanie strojov, rezanie laserom... to všetko videli naši deviataci, ktorí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý každoročne organizuje  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti 9.11.2017 navštívili  laboratóriá Fakulty výrobných technológií TUKE v Prešove.   

Ak je cieľom podujatí Týždňa vedy a techniky zlepšiť vnímanie vedy a techniky, popularizovať a prezentovať ich, či vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, môžeme povedať, že našim sprievodcom sa to podarilo. Nazreli sme do sveta, v ktorom sa budúcnosť stáva prítomnosťou... Ďakujeme.

Pridané: 10.11.2017, Mgr. A. Puchalová

Symetria

Odchádzajúcu jeseň naši druháci vyprevadili na farebných krídlach motýľov. Učivo o symetrii a osi súmernosti zvládli na jednotku, skladali, strihali, farbili a symetriu hravo pochopili. Leť si, jeseň, leť ... 
 
Pridané: 10.11.2017, Mgr. M.Režnická

Sixballové ihrisko na našej MATICI

https://tv7.sk/index.php/spravodajstvo-menu/mesto-spravodajstvo/1225-sixball-v-presove

Dar pre "MATICU 13".

26. október 2017 bol pre nás výnimočným. Prečo? Pretože sa nám dostalo veľkej pocty od pani primátorky Andrey Turčanovej, ktorá nám darovala krásne nové sixballové ihrisko. Slávnostne ho pokrstil a otvoril najlepší športovec mesta Prešov, Prešovského kraja a najlepší volejbalista v sezóne 2016/2017, reprezentant SR, účastník piatich Majstrovstiev Európy, víťaz Európskej ligy Martin Sopko. V drese Slovenska odohral 143 zápasov. V drese VK MIRAD PU Prešov sa stal 2-násobným majstrom Slovenska, okrem toho pôsobil aj v Poľsku, Turecku a Spojených arabských emirátoch.  

Autorom hry je Juraj Skrip, diplomovaný tréner zápasníkov, československý reprezentant v zápasení, dnes riaditeľ ZŠ P.O.Hviezdoslava v Snine. Viac o sixballe: www.sixball.sk

Ďakujeme pani primátorka! Rovnako ďakujeme pánovi Radovi Kreheľovi a TV7 za krásnu prezentáciu sixballu v Prešove.

Foto:...

Pridané: 10.11.2017, Mgr. S. Eštočinová

Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií a celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. 10. novembra 2017 vyjdeme aj my do ulíc so žltými pokladničkami Hodiny deťom, aby sme pomohli vyzbierať peniažky pre deti, ktoré to naozaj potrebujú. 

Pridané: 9.11.2017, Mgr. S. Eštočinová

Ochranárik tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

 

Okresný úrad v Prešove vyhlásil výtvarnú súťaž s nezvyčajným názvom, ale s konkrétnym cieľom ... viac

Pridané: 8.11.2017, Mgr. M.Režnická

Nájdi svoj šport

V piatok, 03.11.2017, zorganizoval Mestský úrad Prešov a jeho Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, pod záštitou Oddelenia školstva, mládeže a športu už tradičné podujatie s názvom NÁJDI SVOJ ŠPORT. Viac...

 Foto:... 

Pridané: 7.11.2017, PaedDr. A. Vojtášová, Mgr. M. Pavlovská

PASOVAČKA V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI!

Dňa 26.10. 2017 sa otvorili brány našej školskej knižnice a jej kráľovná Grafia už netrpezlivo očakávala vzácnu návštevu na pripravený slávnostný akt pasovania prípravkárov a prvákov za  návštevníkov a čitateľov školskej knižnice. Kráľovnú Grafiu deti veľmi dobre poznajú, pretože vládne aj Krajine slov a hlások v Eľkoninovom šlabikári v prípravných ročníkoch. Noví čitatelia školskej knižnice boli oboznámení s výpožičným poriadkom a navzájom si vymieňali názory o tom, ako sa správame k vypožičaným knihám. Kráľovná knižnice sa nestačila čudovať, ako to všetko vedeli. Len aby to tí naši šikovní čitatelia aj dodržiavali! Nasledovalo hľadanie a prezeranie si kníh s detským hrdinom, vypracovanie pracovného listu s návrhom obálky obľúbenej knihy. A to najdôležitejšie nakoniec. Každý, komu pristála na ramene veľká pasovacia ceruza, sľúbil kráľovnej knižnice, že bude veľa a rád čítať. Dočítania noví priatelia!

Foto:...

Pridané: 1.11.2017, PaedDr.Schneiderová

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Deň Milana Rastislava Štefánika

„Žil som krásny život. Prežíval som večnosť v sekundách.“ Čítajte viac...

Foto...

Pridané: 24.10.2017, PaedDr. P. Schneiderová, PhD.

Testovanie T9-2018

Vážení rodičia a milí žiaci, celoslovenské  testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21.3.2018, t.j. v stredu. Testovať sa začína o 8.00 hodine predmetom matematika a druhým predmetom je slovenský jazyk a literatúra. Úlohou testovania je získať obraz o výkonoch žiaka pri výstupe z 2. stupňa ZŠ –ISCED 2, monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium ISCED 3. Žiaci a rodičia budú oboznámení o priebehu testovania. Bližšie informácie nájdete na https://www.nucem.sk/sk/testovanie_9 .

Pridané: 13.2.2018, Mgr. M. Križanová

Erasmus +

Štvrtok - návšteva slnkom zaliatej Olympie v prvý deň zimnej olympiády v Kórei a prístav Katákolo.

Piatok - pol dňa práce - vyrábali sme bábky na tradičné grécke tieňové divadlo a pol dňa cestovania... 

Sobota - rýchla prehliadka Atén a konečne domov plní zážitkov...

Foto:...

Pridané: 12.2.2018, Mgr. A. Puchalová

Erasmus +

Dnes prehliadka stredovekého hradu Chlemoutsi v Kyllini, návšteva strednej hudobnej školy s ukážkou ľudovej hudby a tancov a obed v reštaurácii na pláži...

Foto:...

Pridané: 8.2.2018, Mgr. A. Puchalová

Erasmus +

Dnes seminár o internetovej bezpečnosti, experimenty s UV žiarením a výroba mydla z olivového oleja - a učiteľky na chvíľu pri mori :-)
Pridané: 7.2.2018, Mgr. A. Puchalová

Erasmus + 

Prvý deň v Grécku.

Foto:...

Pridané: 5.2.2018, Mgr. A. Puchalová

 

ERASMUS +

Our Slovakian Team is travelling to Pyrgos Illias, Greece. Good luck!

Pridané: 4.2.2018, Mgr. A. Lešigová

Lyžiarsky výcvik - Deň tretí

Posielame ukážku nášho lyžovania. Pozrite sa, ako nám to ide. 

video-1517417090.mp4 (13432499)

Pridané: 1.2.2018, Mgr. N. Paličková

Lyžiarsky výcvik - Deň štvrtý

Štvrtý deň - sychravo a hmlisto.

Počasie nás dnes neodradilo od lyžovačky, práve naopak, zvládli sme aj veľký svah.
Pridané: 1.2.2018, Mgr. N. Paličková

Lyžiarsky výcvik - Deň druhý

Lyžiarsky výcvik sa niesol trochu adrenalínovo - ľadovo. Napriek týmto podmienkam naši deviataci krásne zvládli lyžovanie bez úrazu.

Foto:...

Pridané: 30.1.2018, Mgr. N. Paličková

Lyžiarsky výcvik - Deň prvý

Prvý deň je úspešne za nami. Zvládli sme základy lyžovania hneď na začiatku. Už sme bez problémov zlyžovali celý svah. Ak to takto pôjde ďalej, v piatok z nás  budú profesionálni lyžiari.

Foto:...

Pridané: 30.1.2018, Mgr. N. Paličková

Projekty školy: viac

PRACOVNÉ STRETNUTIE S PARTNERMI V GRÉCKU

Prezentácia slovenského, bulharského, gréckeho, poľského a talianskeho školského systému.  Sme v gréckych online novinách!

Viac...

Deň prvý    Deň druhý    Deň tretí     Deň štvrtý    Deň piaty


 

Výtvarné práce IX. A

 

Foto:...

Pridané: 23.11.2017, Mgr. M.Režnická

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017  8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá  Záložka do knihy spája školy s témou: Tajuplný svet knižných príbehov. Do projektu sa každý rok zapája aj naša škola. Partnerskou školou pre nás je  Základní škola na Sokolskej ulici v Třeboni. Naši  žiaci  tvorili zložky pre kamarátov v Čechách a pozrite, ako sa im to podarilo.

obrázok je prepojený

Pridané: 16. 10. 2017, Mgr. Režnická

Úcta k starším

Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná. Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska. Prajeme Ti milý starký, starká, ....

obrázok je prepojený

Viac...

Pridané: 27.10.2017, B. Šefčíková

26. september - Európsky deň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v európskych krajinách už šestnásť rokov konajú rôzne kultúrne podujatia, aktivity pre deti i dospelých, špeciálne televízne a rozhlasové programy a konferencie, aby sme si pripomenuli, že síce hovoríme rôznymi jazykmi, ale uznávame spoločné európske hodnoty. Viac...

Foto...

Pridané: 26.9.2017, Mgr.Puchalová

 

Knižný hrdina tretiakov WALL-E

V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme sa veľa naučili o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Obdivovali sme aj jeho lásku k prírode. My, tretiaci, sme dostali zaujímavú ekologickú úlohu. Pri jej plnení sme sa inšpirovali dojímavým  príbehom robota, ktorý chcel zachrániť našu Zem od odpadkov a špiny. Z nepotrebného materiálu sme spoločne vytvorili kamaráta Wall-eho, ktorý nám pripomína, ako sa máme k prírode správať a s láskou ju chrániť. Foto...

Pridané: 27.10.2017, žiaci III.A a III.B

Regionálna vÝchova a ĽudovÁ kultÚra

Plnenie národného programu - Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov.

Foto...

Pridané: 8.9.2017, Mgr. Vasková

Bezpečne na internete

Internet – novodobý fenomén, bez ktorého si mnohí z nás svoj deň nevedia predstaviť. Viac...

Foto...

Pridané: 7.9.2017, Mgr. Likeová

Ľudské práva

zaujímavá téma na rozprávanie, rovnako dobrá na maľovanie a výborný prostriedok na pochopenie  ich jedinečnosti a vzácnosti, lebo nie všade  sú, žiaľ, dodržiavané. Predsa len žijeme v šťastnej krajine, konštatovali žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa ňou zaoberali 7.9.2017
Pridané: 7.9.2017, Mgr. Režnická

Piknikové čítanie

Zmena prostredia a spôsob vyučovania dokáže urobiť divy, o ktorých sme sa presvedčili 27.9.2017, kedy sme vymenili triedu za park, fontánu, lavičky, trávu a hrejivé slnko. Šiestaci a ôsmaci zobrali svoju obľúbenú knihu a našli si svoj priestor na to, aby sa zahĺbili do tajov rozprávok a dobrodružstiev nie všedných a každodenných. Odrazu v parku neboli žiaci, ale hrdinovia z kníh.

A tak sme si príjemne zapiknikovali.

Pridané: 29. 9. 2017, PaedDr. Pekárová, Mgr. Režnická

RÁDIO MATICA je žiacke rádio, ktoré  pracuje v Základnej škole Matice slovenskej 13 v Prešove. Živé vstupy, promptné správy, zábavné relácie a kvalitná hudba spestrujú bežné dni v základnej škole. Príď a môžeš sa aj ty stať naším moderátorom.

Nacvičujeme zvládnutie mimoriadnych  situácií

Spojenie príjemného s užitočným, ba dokonca povinným, to bolo účelové cvičenie, ktoré v rámci učiva Ochrana života a zdravia absolvovali žiaci 2. stupňa 8.9.2017.

Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/news/nacvicujeme-zvladnutie-mimoriadnych-situacii/

Ochrana života a zdravia

Spojenie príjemného s užitočným, ba dokonca povinným, to bolo účelové cvičenie, ktoré v rámci učiva Ochrana života a zdravia absolvovali žiaci 2. stupňa 8.9.2017. Viac...

Foto...

Pridané: 8.9.2017, Mgr. Režnická

Angličtina trochu inak s rozprávkou The Three Little Pigs

Naši prípravkári si vyskúšali, ako sa dajú aj na hodine Anglického jazyka hrou obsahovo pospájať aj iné vyučovacie predmety, a tak si vyskúšať svoje  schopnosti v tematicky jednotnom celku. Prostredníctvom rozprávky O troch prasiatkach, ktorú im v anglickom jazyku porozprávala p. uč. Mgr. Marianna Joseph, mali možnosť rozprávku zdramatizovať a na vlastnej koži vyskúšať postaviť prasiatkam domček z rôznych materiálov. Nebolo to veru ľahké. Pracovali v štyroch vytvorených skupinách, pričom základným pravidlom bolo dať hlavy dokopy a spoločne sa dohodnúť na pracovnom postupe. Aj ich trpezlivosť a vytrvalosť mala čo robiť. Prvý domček tvorili zo sušienok, ktoré lepili cukrovou hmotou, druhý domček bol zo špajlí pospájanými želé cukríkmi, tretí domček bol vytvorený lepením niekoľkých vrstiev papiera, štvrtý postavili z kociek Lega. Následne deti skúšali, ktorý domček vydrží stáť, ak doňho fúkneme z celej sily, ako to v rozprávke robí aj vlk. Praktickými činnosťami deti zistili, ktorý domček a materiál je najpevnejší. Aj takáto vyučovacia hodina anglického jazyka môže prispieť k nácviku sociálnych zručností a práci v skupine, ktoré sú dobrou prípravou na tímovú spoluprácu a efektívne uplatnenie detí v budúcom pracovnom živote.

Foto:...

Pridané: 3.11.2017, PaedDr. Schneiderová, PhD.

Literárna exkurzia Martin

V tento deň 3.11.2017 sme sa veľmi konkrétne dotkli našej literárnej histórie. Žiaci V.A, VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A navštívili Literárne múzeum, Dom J.C. Hronského, Maticu slovenskú a Národný cintorín v Martine. Každé miesto dýchalo svojou osobitosťou a takýmto zážitkovým učením sa žiaci dozvedeli viac ako z učebníc. V literárnom múzeu zneli nahlas verše Maríny, Turčína Poničana vo výbornej interpretácii našich recitátorov. Domov sme si odnášali plno vedomostí, zážitkov a dojmov, z ktorých budeme čerpať a dopĺňať ich aj na vyučovacích hodinách SJL a VYV. 

 

Foto:...

Pridané: 6.11.2017, PaedDr. A.Pekárová

770. výročie - Milujem svoje mesto - dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášlení Prešova

 
Pridané: 26.5.2017, RNDr. Širý

Deň Prešovského kraja

Viete, ktorý kraj Slovenska je najkrajší? No predsa ten náš... Viac...
 
Pridané: 6. 10. 2017, Mgr. A. Puchalová

 

Budeme radi, ak svoje postrehy, pripomienky, návrhy alebo čokoľvek iné zanecháte v knihe návštev. Stačí jeden KLIK na KNIHU          Ďakujeme.

počítadlo.abz.cz

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

na návšteve u nás:

 Andrew Garth , veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Foto...

Viac..

A. TURČANOVÁ , primátorka mesta Prešov, čítala deťom rozprávku...

Foto...

Viac...

V kruhu  školskej rodiny sme už privítali  slovenského básnika, prozaika,  autora literatúry pre deti a mládež, dramatika scenáristu , textára a nesmierne veselého človeka Daniela Heviera. 

Volejbalisti na návšteve...

 Viac...

Foto...

Zvoní nám

Vyuč.hod. Čas /od -do/
1.   8.00 - 8.45
2.   8.55 - 9.40
3.  10.00-10.45
4.  10.50-11.35
5.  11.40-12.25
6.  12.35-13.20
7.  13.40-14.20

 

Prevádzka ŠKD
Ranné schádzanie 6.30-7.30
Vých. - vzdel. činnosti 11.35-16.00
Popoludňajšie rozchádzanie 16.00-17.00

 

Nájdete nás

Naša škola je zaregistrovaná v TASR, pravidelne prispieva a zverejňuje najzaujímavejšie články z nášho školského online časopisu  - NA MATICI. 

čítajte...

Mesto Prešov a Tlačová agentúra Slovenskej republiky udelila v súťaži časopisov základných škôl Prešovské noviNETKY 1. miesto za najlepšie školské periodikum v meste Prešov časopisu NA MATICI v školskom roku 2016/2017.

Logo školy - čítajte viac, obrázok je prepojený

    

Milí žiaci, v našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte si to pre seba! Pripravili sme pre Vás na našej webovej stránke DOTAZNÍK, ktorý je ANONYMNÝ! Vyplňte ho a my Vám určite pomôžeme.

Dotazník nájdete
https://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/radime-rodicom/ a https://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/kybersikanovanie/.

 Kronikárka školy: Mgr. MSilvia Eštočinová

 Obrázok je prepojený, čítajte viac....

 

Vieme zdravo žiť!

V piatok 27.10.2017 sme sa pri zábavných a tvorivých činnostiach veľa naučili o dôležitej úlohe potravín a dobrých stravovacích návykoch.  Ďakujeme všetkým rodičom za chutné a zdravé maškrty, ktorými nám spríjemnili tento zdravý deň. Foto...

Pridané: 27.10., Mgr. Kučová, Mgr. Pavlovská

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!         

Základná škola Matice slovenskej 13 aj touto cestou vyslovuje poďakovanie Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za nezištnú materiálnu pomoc. Poskytnutý dar (laboratórne váhy, laboratórne sklo a chemikálie) bude využívaný pre skvalitnenie práce,  nielen vo vyučovacom procese  ale aj v záujmovej činnosti.

Menovite ďakujeme prof. Hívešovi, vďaka ktorého osobnej zaangažovanosti sa toto dobré dielo podarilo. Veríme, že aj vďaka tejto pomoci vyučovanie v chemickom laboratóriu vo veľkej miere inšpiruje a motivuje žiakov, aby dosahovali čo najvyššiu odbornú úroveň ako základ pre ďalšie úspešné štúdium.

Pridané: 17.2.2016, RNDr. Širý

KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ O NÁSILÍ NA DEŤOCH

Jej zámerom je zvyšovať informovanosť detí, odbornej a laickej dospelej verejnosti o tejto téme a o možnostiach pomoci.

Projekty školy  Viac...

Celoslovenský Deň polície

Celoslovenský deň polície milo prekvapil mňa a aj spolužiačky zo VII.A a V.A.  Hneď po vyučovaní spolu s triednou učiteľkou sme sa vybrali pozrieť  našich ochranárov, policajtov. Videli sme záchranné zložky v akcii, odhalenie trestného činu, riešenie dopravnej nehody, prepad drogového gangu... . Potešili nás staré historické policajné autá, nové policajné motorky, policajný čln, krst knihy STOJ, POZOR, CHOĎ. Stretli sme sa s hercami z detského seriálu   STOJ, POZOR, CHOĎ. Neopísateľné chvíle sme prežili, keď nad našimi hlavami krúžili vrtuľníky. 

Pridané:  17.9.2017, Očkovičová – VII.A

Večer svetlonosov

 Foto

obrázok je prepojený

Pridané: 27.10.2017, Mgr. Režnická / Up.: J.M

Moderná gymnastika pre dievčatá od 4 rokov. Pridajte sa k nám. Pridané: 16.1.2017

 Viac...

Kontakt:  kmg.laser.po@gmail.com

Partneri školy

Ďakujeme všetkým,ktorí sa podieľajú na živote našej školy:

  • JOLLY PHONICS center PEZINOK
  • Jolly HOMESCHOOL PEZINOK
  • Fakulta chemickej a potravinárskej techológie STU BRATISLAVA
  • Prešovská univerzita v Prešove - cvičná škola

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018