Zamestnanci školy

Učitelia pre primárne vzdelávanie:

Učiteľ kontakt
Mgr. Turčíková, Silvia  turcikova.matica@gmail.com
Mgr. Likeová, Beáta- špec. ped. - psychopéd - projekt ŠOV likeova.matica@gmail.com
PaedDr. Vojtášová, Andrea - špec.ped.- psychopéd vojtasova.matica@gmail.com
Mgr. Kašprišinová, Andrea – špec. ped. – psychopéd kasprisinova.matica@gmail.com
Mgr. Melník - Bačková, Ivana – špec. ped. – školský logopéd MD
Mgr. Uhlárová, Ľubica uhlarova.matica@gmail.com
PaedDr. Rodáková, Renáta  – špec.  ped.-psychopéd zs.matica@gmail.com
Mgr. Kočišková, Katarína – školský logopéd -  MD kociskova.matica@gmail.com
Mgr. Kučová, Iveta kucova.matica@gmail.com
Mgr. Brhlíková, Jana
 
Mgr. Feňušová, Aniela – školský logopéd fenusova.matica@gmail.com
Mgr. Pavlovská, Mária- špec. pedagóg petrova.matica@gmail.com
Mgr. Lešigová, Adriána lesigova.matica@gmail.com
PhDr. Vasková, Blanka -  špec. pedagóg vaskova.matica@gmail.com
Mgr. Paličková, Nikoleta - špec. pedagóg palickova.matica@gmail.com
PaedDr. Lange- Smolák,Eva  MD
PaedDr. Schneiderová, Patrícia, PhD. schneiderova.matica@gmail.com
Mgr. Petranská,Soňa- školský logopéd petranska.matica@gmail.com
Mgr. Pecuchová, Andrea - školský logopéd suckova.matica@gmail.com
PhDr. Magáčová, Žilková, Ivana - školský psychológ,  projekt ŠOV magacova.matica@gmail.com
Mgr. Marcinová, Stanislava - špec. pedagóg stankamarcinova.matica@gmail.com

 

Učitelia pre nižšie sekundárne vzdelávanie:

Učiteľ kontakt
Mgr. Lenzová, Ingrid – špec. ped. – psychopéd lenzova.matica@gmail.com
Mgr. Puchalová, Adriana puchalova.matica@gmail.com
Mgr. Križanová, Monika – špec. ped. – psychopéd krizanova.matica@gmail.com
Mgr. Lenz, Vladimír- špec.ped. lenz.matica@gmail.com
Mgr. Ľašová ,Františka MD
Mgr. Baluchová, Júlia- špec. ped. - MD gazdova.matica@gmail.com
Mgr. Imrichová, Júlia špec.ped. – psychopéd - MD imrichova.matica@gmail.com
Mgr.  Bucko, Stanislav zs.matica@gmail.com
PaedDr. Pekárová, Alena pekarova.matica@gmail.com
RNDr. Širý, Marián - špec. ped. siry.matica@gmail.com
Mgr. Kľučárová, Mária klucarova.matica@gmail.com
Mgr. Mišenko, Vladimír- špec. ped. misenko.matica@gmail.com
Mgr. Režnická, Mária reznicka.matica@gmail.com
PaedDr. Vozáriková, Mária vozarikovam.matica@gmail.com
Mgr. Eštočinová, Silvia estocinova.matica@gmail.com
Mgr. Joseph, Marianna  joseph.matica@gmail.com 
Mgr. Kupská, Anna kupska.matica@gmail.com
Mgr. Kališová, Monika kalisova.matica@gmail.com

 

Asistenti učiteľa  
Bažová, Nataša, projekt ŠOV bazova.matica@gmail.com
Mgr. Pankuch, Peter,  projekt ŠOV pankuch.matica@gmail.com 
Mgr. Mihoková, Alexandra mihokova.matica@gmail.com
Mgr. Mertová, Erika mertova.matica@gmail.com
Mgr. Rodák, Marek rodak.matica@gmail.com

 

Vychovávateľky

kontakt

Šefčíková, Bibiána - vedúca ŠKD sefcikova.matica@gmail.com
Vaňová, Ivana vanova.matica@gmail.com
Lončáková, Lívia loncakova.matica@gmail.com
Mgr. Nikoleta Paličková palickova.matica@gmail.com
Jaroslava Jasenská  jasenska.matica@gmail.com 

 

Výchovná / Kariérna poradkyňa kontakt
Mgr. Puchalová, Adriana puchalova.matica@gmail.com

 

 

Externí zamestnanci  
Mgr. Štefániková, Božena  
Ing. Martaus,Tomáš - ABT  

 

Technicko - hospodárski zamestnanci    
personálno - ekonomické oddelenie Svatová,Agnesa - účtovníčka svatova.matica@gmail.com
  Mgr. Marcinová,Mária - referent PaM marcinova.matica@gmail.com
Školník Štefaníková, Daniela stefanikova@gmail.com
Údržbár Štofanko,Peter  
Upratovačky Holovičová, Terézia  
  Jusková, Gabriela  
Školská jedáleň Zápotocká, Mária, vedúca ŠJ  
Kuchárky Pecuchová Jana - hlavná kuchárka  
  Kráľovičová Renáta  
  Segedyová ,Alena – pomocná sila  
 

 

 


 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018