Slávnostné ukončenie školského roka

8.00 hod – zraz žiakov v triedach

9.00 hod. – slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

9.45 – 10.30 – odovzdávanie vysvedčení, triednické hodiny

Od 10.30 – vydávanie obedov, ŠKD

ŠKD – do 13.00 hod.

Výlet na Štrbské pleso

Krásny slnečný pozdrav z našich malebných Vysokých Tatier Vám posiela VI.A. Prajeme všetkým učiteľom a žiakom skvelé prázdniny.

Pridané: 27. 6. 2017, Mgr. M. Križanová

NAŠI DEVIATACI - POSLEDNÉ ZVONENIA, POSLEDNÉ LISTY V TRIEDNEJ KNIHE, POSLEDNÉ PREZÚVANIE, POSLEDNÉ ÚLOHY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE. IDEME DO ŽIVOTA. Foto...

Pridané: 26.6.2017, Mgr. Kľučárová

BLAHOŽELÁME - Olympijský deň 2017

Dnešný deň nám priniesol super športový zážitok. Šimon Nagy (IV.A) v behu skončil na krásnom 3. mieste a vybojoval si medailu. Veľmi sa tomu tešíme a veríme, že ďalší rok sa opäť zúčastníme. Foto...

Pridané: 22.6.2017, Mgr. Paličková

Výlet žiakov 1. stupňa

 
Pridané: 22. 6. 2017, Mgr. Likeová

Milá návšteva

Škôlkari z MŠ Mukačevská zavítali do našej školy 19.6.2017  zvedaví a plní očakávania. Predviedli  sme im so siedmakmi ukážkovú  hodinu telesnej výchovy, deti sa zahrali  s loptami a odchádzali z telocvične plné dojmov a zážitkov .

 

 
Pridané: 20.6.2017, Mgr. Kundľa

Majstrovstvá SR, Viac...

Pridané: 15.6.2017, Mgr.Milan Kundľa

Veselý deň " NA MATICI", Foto...

  

OCKOVIA OČAMI NAŠICH ŽIAKOV – v ŠKD každé dieťa vie ako urobiť radosť svojmu otcovi. Tretia nedeľa v mesiaci jún je „venovaná“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí.Foto...

Pridané: 13.6.2017, Šefčíková

PRÁVA DETÍ - v súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019- Téma: Šikanovanie

Pod týmto názvom sa dňa 7.6. 2017 uskutočnila beseda s pani Dr. Jankou Bernátovou pre deti prvého stupňa našej školy. Žiaci sa dozvedeli aké práva a povinnosti majú deti na celom svete a ako si poradiť so šikanou už v tomto veku - rady a typy. Veríme, že sme touto besedou zvýšili povedomie žiakov v tejto oblasti a pomohli pri prevencii a odstraňovaniu negatívnych javov v škole. 

Pridané: 8.6.2017, Mgr.Petranská

O šikane v parlamente

Aktuálnou témou, ktorú sme na zasadnutí žiackeho parlamentu riešili, bolo šikanovanie. S týmto agresívnym a nepriateľským správaním sa môže stretnúť každý z nás. Preto si myslíme, že je dôležité o tejto téme vedieť čo najviac. Pre našich spolužiakov sme si pripravili rozhlasové okienko o tom, čo je šikanovanie, ako sa mu ubrániť a komu ho ohlásiť. Môžete si pozrieť aj video o tom, ako to  môže v našom živote dopadnúť a frajerina sa môže skončiť úplne inak, ako si myslíme. Veď sa pozrite sami!
Pridané: 9.6.2017, žiaci žiackeho parlamentu

BLAHOŽELÁME Editke Marcinovej, ktorá sa v celoslovenskej internetovej súťaži Nebojme sa slovenčiny z 586 účastníkov umiestnila na krásnom 12. mieste. Výsledky súťaže : www.nebojimsaslovenciny.sk/vysledky

Pridané: 7.6.2017, PaedDr. Pekárová

,,Rozprávočka moja naj“ 

 výtvarná súťaž ,v  ktorej súťažilo  135 detí a žiakov  z rôznych kútov Slovenska a dokonca zo zahraničia. Blahoželáme Klaudii Feckovej, žiačke I.B triedy, ktorej práca bola víťazná. 

Pridané: 6.6.2017

 

Mesto Prešov a Tlačová agentúra Slovenskej republiky udelila v súťaži časopisov základných škôl Prešovské noviNETKY 1. miesto za najlepšie školské periodikum v meste Prešov časopisu NA MATICI. 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu prácu šéfredaktorke Mgr. M. Režnickej a redaktorom: D. Hudákovi, I. Gašparíkovej, N. Macejovej, K. Ciskovej, S. Pravdovej, M. Rolíkovej, E. Marcinovej, L. Girgoškovej, D. Veličkovi, M. Rabatinovi, M. Kmecíkovi, A. Timkovi, L. Bačenkovej. Veľké poďakovanie patrí aj ich pedagógom a zvláštne poďakovanie Piperjančovi - Mgr. J. Rodákovi a našej bývalej kolegyni Mgr. M. Krištofovej.

 

Pridané: 2.6.2017, Mgr. Maťufková

770. výročie - Milujem svoje mesto - dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášlení Prešova

 
Pridané: 26.5.2017, RNDr. Širý

Školský výlet - VIII.A trieda, Foto...

Pridané: 27.5.2017, Mgr. Puchalová

Školský výlet - VIII.A, návšteva Bratislavského hradu, lodný výlet - Devín

Viac tu: http://www.zsmaticeslovenskej.sk/tradicne-aktivity-nasej-skoly/

Futbalový turnaj žiakov

poriadne rozihral žilky žiakom našej školy v štvrtok 25.5.2017...viac...
Pridané: 26.5.2017, Mgr. Kundľa

BLAHOŽELÁME našim žiakom, ktorí postúpili na majstrovstvá SR!

 
Dňa 18.5.2017 sa naši žiaci zúčastnili na Krajskom kole v orientačnom behu jednotlivcov a družstiev v okolí SSSŠ ELBA na Sekčove. Napriek tomu, že sa žiaci do takejto akcie zapojili prvýkrát, výsledky hovoria o tom, že boli dobre pripravení. Reprezentantom školy : L. Girgoškovej, M. Kmecíkovi a A. Timkovi blahoželáme! Budú nás reprezentovať na majstrovstvách SR, ktoré budú v Piešťanoch.
 

Dňa 18.5.2017 sa naši žiaci v zložení ...viac

Pridané: 24.5.2017, Mgr. Kundľa

Naši redaktori v SKY Rádiu

Dňa 25.5.2017 redaktori Rádia Matica mali možnosť navštíviť a pozrieť si priestory naozajstného rádia. Viac...

Foto...

Pridané: 25.5.2017, PaedDr. Pekárová

UČILI SA AKO SA STAŤ PRAVÝM GENTLEMANOM
viac...

Pridané: 23.5.2017, Mgr. Kališová

Dňa 23.5. sa naši žiaci zúčastnili športovej olympiády na ZŠ Šmeralovej.  O otvorenie tejto olympiády sa postarali gymnastky z klubu Laser -Delta Prešov na ZŠ Matice slovenskej 13.  Žiaci súťažili v športových disciplínach ako: beh cez prekážky, skok do diaľky, plávanie a hod kriketovou loptičkou.  Práve v tejto disciplíne vyhral náš žiak Lukáš Horvát z 3.A triedy prvé miesto. Gratulujeme a tešíme sa z úspechu.

Pridané: 23.5.2017,   Mgr. Milan Kundľa, Mgr. Adriána Lešigová a Mgr. Soňa Petranská

Foto...

Súťaž malých fotografov

Deti nám v súťaži spoza objektívov ukázali  výhľady na mesto Prešov, ktoré im učarovali. Viac...

Pridané: 6.5.2017, Mgr. Petrová, Foto..

VOJACI OČAMI DETÍ 2017

Minister obrany SR, náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR  a mesačník Obrana vyhlásili 16. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl.  Naši  žiaci zo VII.A sa radi zapojili  bez zbrane;  bojovali s témou len štetcami a farbami.
Pridané: 10.5.2017, Mgr. Režnická

Prešov pre cudzincov- ručne písaná kniha, Viac...
 

Aj žiaci 8. a 9, ročníka si pripomenuli 770. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste. Na hodinách ANJ a RUJ vyhľadali a spracovali informácie o prešovských pamiatkach a turistických zaujímavostiach a predstavili ich v podobe ručne písanej dvojjazyčnej knihy.

Pridané: 6.5.2017, Mgr. Puchalová

Prezentácia o meste Prešov

Prezentácia

Pripravili: Pravdová, Rolíková VIII.A - INFORMATIKA

Pridané: 2.5.2017, Mgr. Križanová

Metodický deň

4. mája 2017 (štvrtok) sa uskutočnil  metodický deň učiteľov základných škôl a vychovávateľov školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. 

Lego krúžok - sme šikovní, viac

Pridané: 30.4.2017, Mgr. Vargová

Obrázkové slovníky z anglického aj ruského jazyka sú medzi našimi žiakmi veľmi populárne... Viac..

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA JOLLY PHONICS 2017
Zakladateľ metódy Jolly Phonics Mr. Christopera Jolly navštívil Slovensko. Viac o konferencii 

Pridané: 28.4.2017, Mgr. Maťufková

Regionálne Lesnícke dni na východe Slovenska - práca lesníkov a lesného hospodárstva  plagÁt

Viac...

Foto...


Pridané: 24.4.2017, Mgr. Puchalová

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - Blahoželáme, Foto...

Pridané: 12.4.2017, Mgr.A.Lešigová, Mgr. A. Kupská

Už sme sa zapísali... Viac

ÚSPEŠNÁ RIEŠITEĽKA OKRESNÉHO KOLA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY, Foto...

Pridané: 28.3.2017, RNDr. Širý

Téme EGO versus EKO je určený XIX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže MY  SA  NEVIEME  SŤAŽOVAŤ  NAHLAS so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. Téma otvorila priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a vzťahu ľudí k nej. Žiaci VI. A triedy L.Richnavský, D.Hudák, L.Osvaldová a K.Hurajt ju  spracovali, namaľovali a  zapojili sa do súťaže. Držme im palce, aby uspeli pred odbornou porotou. Viac...

Pridané: 16.3.2017, Mgr. Režnická

Stretnutie s knihou, Foto...

 Viac...

Pridané: 14.3.2017, PaedDr.A.Pekárová, Mgr.M.Režnická

Súťaž - Budúcnosť školstva je súčasnosť, ktorú práve žijeme? BOLI SME ÚSPEŠNÍ! SRDEČNE BLAHOŽELÁME.

Budúcnosť školstva - ocenená práca - Pedagógovia - Autorka: Mgr. Režnická - srdečne blahoželáme
To by bolo! - ocenená práca - Deti a mládež do 15 rokov - Autor: Mário Rabatin, žiak VII.A triedy

 

Prešov - moje mesto

(výtvarné práce)

Pridané: 14.2.2017, Mgr. Režnická

Pridané: 3.2.2017, Foto...

Pridané: 6.9.2016, Mgr. J. Maťufková

Zábavné stretnutie s rozprávkou v ktorej sme sa učili ako prechádzame cez cestu a ako sa vrátime bezpečne zo školy domov. Foto...

 

Koledníci na Matici

Pridané: PaedDr. Pekárová, Mgr. Lešigová

Foto...

Cech majstrov matičiarov

Foto...

12. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ - 6. miesto

 Viac...

Vyhodnotenie

Prešov - mesto, ktoré nosíme v srdci.

Celý, už takmer uplynulý, školský rok sa na našej škole niesol v znamení aktivít, ktoré boli venované 770. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Prešov. Rovnako ako sme začali, patrí sa i rozlúčiť. Preto žiaci 1. stupňa zhotovili kolážou erb mesta Prešov a uložili si ho doslova do srdca. A tam i zostane. Pretože Prešov, je naše mesto, ktoré všetci nosíme v srdci.
Pridané: 28.6.2017, Mgr.Likeová

Portrét - prináša rozhovory s (ne)obyčajnými učiteľmi a talentovanými žiakmi našej školy. Predstavuje ich životné hodnoty a nevšedné záľuby.

Počuli sme, že ste sa stretli s ministrom školstva... Viac...

 

KEĎ SA JÚL OPÝTA,

čo robili siedmaci a ôsmaci v júni, tak mu ukážu, ako obliekli leto do farieb. Nakreslené pod taktovkou našej šikovnej pani učiteľky Majky Režnickej.

Pridané: 16.6.2017, Foto viac...

BLAHOŽELÁME NAŠEJ KOLEGYNI PAEDDR. EVKE SMOLÁKOVEJ, KTORÁ ÚSPEŠNE REPREZENTOVALA NAŠU ŠKOLU A PRI PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA ZALOŽENIA ŠPÚ 14. JÚNA 2017 SI PREVZALA KRÁSNE OCENENIE.

Štátny pedagogický ústav pred časom vypísal súťaž v tvorbe didaktických návrhov aktivít vo vyučovaní pre učiteľov materských, základných a stredných škôl. Predmetom súťaže bola tvorba metodických materiálov vhodných na vyučovanie, ukážky aktivít, pracovné listy, námety na aktivizáciu a motiváciu žiakov, reflexiu žiakov, objavné učenie sa, kooperatívne, projektové a problémové učenie, príbehy a podobne. Práce autorov boli odborne posúdené a komisia vyhodnotila tie najlepšie. Evkina súťažná práca bola spracovaná pod názvom Rozvoj fonematického uvedomovania na hodinách anglického jazyka alebo O troch prasiatkach. Všetky úspešné materiály budú zverejnené na metodickom portáli ŠPÚ a dostupné širokej učiteľskej verejnosti.

Pridané: 15.6.2017, Mgr. Maťufková

 

Bohúňova paleta 2017

 sa niesla v duchu výtvarného putovania  "Po stopách slávnych velikánov ".Blahoželáme Davidovi Vajdovi z IX.A , ktorý v kategórii kresba získal čestné uznanie za portrét  L. van Beethovena.

Pridané: 14.6.2017, Mgr. Režnická

Bylinkový stánok finančnej gramotnosti, Foto...

Žiaci tretieho ročníka prezentovali  svoje    výrobky z bylinkovej    záhradky. V rámci finančnej gramotnosti sa zoznámili s cenami surovín potrebných na výrobu domácich bylinkových olejov, sušením čajových zmesí z mäty, šalvie a ľubovníka. Ponúkli rodičom aj tinktúru z listov medvedieho cesnaku a vo svojom predajnom stánku poskytli informácie o používaní svojich výrobkov. Vyskúšali si predaj a ponúkanie tovaru a veľmi sa tešili z úspechu predaja.

Pridané: 13.6.2017, Mgr.Ľ.Uhlárová

Vlakom do krásneho Bardejova

 

Bolo naj....Foto...

Pridané: 8.6.2017, V.A 

GYMNASTIKA  " NA MATICI 13"

mestO PREŠOV - 770. výročie

Žiacke prezentácie,  Predmet: Informatika

 

CHVÁLIME a ďakujeme  siedmakom.

Keď sa nás leto opýta, čo sme robili...odpoveď bude jasná: V rámci hodiny telesnej výchovy sme so siedmakmi kultivovali  atletické, na skok do diaľky určené doskočisko. Pripravili sme ho tak na súťažné preteky, ktoré si dáme na budúcu hodinu. Chlapci si zaslúžia pochvalu za pracovné nasadenie. 

Pridané: 1.6.2017, Mgr. Kundľa

Posledné vydanie školského časopisu v školskom roku 2016/2017

Do videnia v septembri, kamaráti! Ďakujeme redakčnej rade a našim čitateľom.* Obrázok je prepojený.

Pridané: 31.5.2017, za redakčnú radu: Mgr. Režnická, Mgr. Maťufková

World Challenge Day 2017 - Medzinárodný vyzývací deň - 31. máj 2017

Aj tohto roku sme sa zapojili do  korešpondenčnej súťaže miest v pohybových aktivitách. Hlavnou myšlienkou kampane je propagácia zdravého životného štýlu a zapojenie čo najväčšieho počtu obyvateľov mesta do pohybových aktivít počas jedného dňa.

Pridané: 31.6.2016, Mgr. Paličková

Múzeum židovskej kultúry

Piataci sa 25. mája vybrali na exkurziu do Múzea židovskej kultúry, ortodoxnej synagógy v Prešove. Počas návštevy obdivovali nielen exteriér, ale aj nádherne zdobený interiér synagógy. Pani sprievodkyňa nás oboznámila s judaizmom, históriou židov, životom prešovských židov pred 2. svetovou vojnou v Prešove a počas nej, ukázala nám archu slúžiacu na uloženie zvitkov Tóry, bohoslužobné či iné dobové predmety.  Porozprávala nám aj smutné príbehy mnohých, ktorí sa, žiaľ, z koncentračných táborov už nevrátili.

Pridané: 29.5.2017, Mgr. Eštočinová

ŠKOLA v prírode

POZDRAV ZO ŠKOLY V PRÍRODE - DEŇ PRVÝ, DRUHÝ , TRETÍ - Denník druhákov a foto našich turistov. Milí rodičia, čítajte, každý deň prinesieme a uverejníme denníky inej triedy. Foto...

Denník - deň druhý

Denník - deň tretí

Milí rodičia,

Aj tento školský rok naša škola zorganizovala pre žiakov prípravného až štvrtého ročníka  školu v prírode v termíne od 22.5. do 26.5.2017. Tentoraz sme zavítali do Západných Tatier. Hotel SPOJÁR svojou polohou vytvára vstupnú bránu do Žiarskej doliny čím otvára pohľad na malebnosť Západných Tatier. V blízkosti sa nachádzajú turistické a náučné chodníky, Demänovská jaskyňa, Liptovská Mara a množstvo zaujímavosti. Podrobnejšie informácie získate u triednych učiteľov a na  www.spojar.sk.

Pridané: 22.5.2017, PaedDr. A.Vojtášová

Medzinárodný deň mlieka, Foto...

Plnenie Národného programu prevencie obezity

Milí spolužiaci, určite ste sa dnes dozvedeli z prednášky RNDr.Mariana Širého a PaedDr. Márie Vozárikovej, že 16.mája sa oslavuje jedna z najdôležitejších zložiek ľudskej výživy- mlieko. Robí sa tak od roku 1957. Viac...

Pridané: 16.5.2017, RNDr.M.Širý, PaedDr.M.Vozáriková

ŠKD - mojej zlatej mamulienke, viac...

Pridané: 12.5.2017, ŠKD

11. medzinárodná konferencia Školské knižnice 

.

Foto...

Pridané: 9.5.2017, Mgr.Petrová, Mgr.Eštočinová

Za čo som dnes vďačný... (zamyslenie), foto...

  

Vraví sa, že hodnotu toho, čo v živote máme, si uvedomíme, až keď to stratíme. Žijeme akosi automaticky. Nevieme ľudí a udalosti v našich životoch oceniť. Alebo za zamyslenie a vďaku stoja len “ veľké a výnimočné momenty”? Viac...

Pridané: 8.5.2017,  (MarKRI)

 Vyhodnotenie  ProjektuViac...

Pridané: 6.5.2017 Mgr. Likeová, koordinátor projektu

Projekt DETSKÝ HRDINA V LITERATÚRE, viac...

Pridané: 3.5.2017, Mgr. Režnická

Malá finančná akadémia s Kozmixom, Foto...

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

Blahoželáme Petrovi Popovcovi zo VI.A a prajeme veľa ďalších školských a matematických úspechov .
Pridané: 12.4.2017, Mgr. Križanová

 

BOHÚŇOVA  PALETA

Do XX.ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže  sa zapojili aj naši žiaci. Tému  Po stopách slávnych velikánov - svetových osobností výtvarného umenia, hudby, kultúry, vedy a techniky deviataci spracovali a majstrovsky znázornili Salvatora Dalího, Pabla Picassa, Mozarta, Beethovena i Paganiniho.

Pridané: 6.4.2017, Mgr. Režnická

Okresné kolo v malom futbale žiačok

Pridané: 7.4.2017, Mgr. Kundľa

Folklórny súbor ĎATELINKA - MORENA

Foto...

RÁDIO MATICA je žiacke rádio, ktoré  pracuje v Základnej škole Matice slovenskej 13 v Prešove. Živé vstupy, promptné správy, zábavné relácie a kvalitná hudba spestrujú bežné dni v základnej škole. Príď a môžeš sa aj ty stať naším moderátorom.

Volejbalisti na návšteve...

 Viac...

Foto...

Záchrana osôb z výšok

Okresný zbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásili 14. ročník okresnej súťaže a naša škola sa do nej zapojila výtvarnými prácami   žiakov VII.A   L.Šoltisovej , V.Krupovej, M.Juskovej a literárnou prácou žiačky VIII.A   N. Macejovej.

Pridané: 2.3.2017, Mgr. Režnická

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ - foto

 


   Mgr. Ingrid Lenzová

JESENNÝ DEŇ

Viac...

 

Letné sústredenie moderných gymnastiek  viac...

Foto...

Pridané: 28.8.2016, Mgr. Maťufková

Moderná gymnastika pre dievčatá od 4 rokov. Pridajte sa k nám. Pridané: 16.1.2017

 Viac...

Kontakt:  kmg.laser.po@gmail.com

počítadlo.abz.cz

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

Logo školy - čítajte viac, obrázok je prepojený

    

Zvoní nám

Vyuč.hod. Čas /od -do/
1.   8.00 - 8.45
2.   8.55 - 9.40
3.  10.00-10.45
4.  10.50-11.35
5.  11.40-12.25
6.  12.35-13.20
7.  13.40-14.20

 

Prevádzka ŠKD
Ranné schádzanie 6.30-7.30
Vých. - vzdel. činnosti 11.35-16.00
Popoludňajšie rozchádzanie 16.00-17.00

 

Maľujeme, maľujeme....

Vymaľovali sme si víťazstvo, viac..

Foto..

Dom Matice slovenskej Prešov, Mladá Matica a MO MS Prešov, Mesto Prešov a Súkromné etnografické múzeum HUMNO Košice vyhlásili súťaž Rodina- Mesto zdobené ľudovým ornamentom. Zapojili sa do nej aj žiaci  VIII.A triedy, modernou formou znázornili krásu mestských domov a zvonov zdobených ornamentmi.

Natália Belyová - 1. miesto. Blahoželáme!

Pridané: 11.4.2017,Mgr. Režnická

Uspeli sme vo výtvarnej súťaži WALMARKU ,,ŠKOLA Z MARSU"

Na celoslovenskej súťaži ,,Škola z Marsu" sme spomedzi 20 ocenených prác získali pekné 5. miesto. Prácu pod názvom ,,Škola volá" vytvorili žiaci IV.A, ktorým srdečne blahoželáme!

Pridané: 27.4.2017, Mgr.A. Daňková

 

Práce z výtvarného krúžku na tému "Prešov svojmu mestu pri príležitosti 770. výročia" vytvorili Alex Pohlodko, Daniel Petík, Šarlota Vasková, Mikuláš Noga a Barbora Kočanová.
Pridané: 28.2.2017, Mgr. Alena Daňková


Milí žiaci, v našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte si to pre seba! Pripravili sme pre Vás na našej webovej stránke DOTAZNÍK, ktorý je ANONYMNÝ! Vyplňte ho a my Vám určite pomôžeme.

Dotazník nájdete
http://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/radime-rodicom/ a http://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/kybersikanovanie/.

 Kronikárka školy: Mgr. MSilvia Eštočinová

 Obrázok je prepojený, čítajte viac....

 

UŽITOČNÉ STRÁNKY

Klikni na obrázok (PaedDr.Pekárová)

Milí žiaci! Vráťme  knihy  do  nášho  života.

Oznamujeme žiakom našej školy, že výpožičný čas v školskej knižnici je utorok a štvrtok od 13.30 - 14.30 hod.

Školská knižnica slúži aj ako učebňa, ktorú je možné využívať počas vyučovania,ale aj v mimovyučovacom čase, pri práci krúžkov. Knižný fond budeme dopĺňať podľa finančných možnosti školy, rodičovského združenia, prípadne za spoluúčasti sponzorov.
Mgr. M. Petrová

 

ŽIACKY PARLAMENT  ÚRADOVANIE NA CHODBÁCH sa UŽ ZAČALO...   

 

Pridané: 11.10.2016, Mgr.Petrová

Svoje návrhy, potreby a vylepšenia môžete predkladať prostredníctvom svojich triednych zástupcov a na rokovaní sa im budeme venovať. Tešíme sa vaše postrehy. Na začiatku školského roka prebehli v jednotlivých triedach voľby zástupcov do žiackeho parlamentu. Žiaci si spomedzi seba vybrali spolužiakov, ktorým dôverujú a tí sa už zhostili náročnej, zodpovednej, no zároveň aj veľmi zaujímavej práce. Viac...

Nájdete nás

Naša škola je zaregistrovaná v TASR a pravidelne prispieva a zverejňuje naše najzaujímavejšie články z nášho školského online časopisu  - NA MATICI. 

čítajte...

Partneri školy

Ďakujeme všetkým,ktorí sa podieľajú na živote našej školy:

  • JOLLY PHONICS center PEZINOK
  • Jolly HOMESCHOOL PEZINOK
  • Fakulta chemickej a potravinárskej techológie STU BRATISLAVA
  • Prešovská univerzita v Prešove - cvičná škola

 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!         

Základná škola Matice slovenskej 13 aj touto cestou vyslovuje poďakovanie Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za nezištnú materiálnu pomoc. Poskytnutý dar (laboratórne váhy, laboratórne sklo a chemikálie) bude využívaný pre skvalitnenie práce,  nielen vo vyučovacom procese  ale aj v záujmovej činnosti.

Menovite ďakujeme prof. Hívešovi, vďaka ktorého osobnej zaangažovanosti sa toto dobré dielo podarilo. Veríme, že aj vďaka tejto pomoci vyučovanie v chemickom laboratóriu vo veľkej miere inšpiruje a motivuje žiakov, aby dosahovali čo najvyššiu odbornú úroveň ako základ pre ďalšie úspešné štúdium.

Pridané: 17.2.2016, RNDr. Širý

 

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrew Garth na návšteve u nás

Foto...

Viac..

Napísali  o nás...

Najmenší žiaci môžu na riaditeľku vyplaziť jazyk...

Obrázky sú prepojené, dozviete sa viac...

 

Pridané: Mgr. Maťufková, 17.9.2016

SUPER NOVINKA  PRE MATIČIARSKYCH  ČITATEĽOV V ROKU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI   ŠKOLSKÉ NOVINY  http://na-matici.skolskenoviny.sk/.

Haloooó,  spolužiaci, kolegovia, rodičia! Nechcete sa k nám pridať? Do našich  školských novín „NA MATICI“ môže prispievať každý aktuálnym postrehom.

Žiaci,  vy môžete po splnení kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií dostať novinárske preukazy spolupracovníkov TASR a redaktorov – juniorov. Agentúra TASR disponuje najrozsiahlejšou databázou prispievateľov. Najaktívnejší z vás absolvujú stáž v TASR. Z prispievateľov školského servisu už vyrástli nielen redaktori TASR, ale i editori webov skupiny Teraz.sk. Pridáte sa k nim? Čítajte viac...ŠKOLSKÉ NOVINY U NÁS!

 

Poznáme Naj webové stránky prešovských základných škôl

Ako tretia zaujala úspešnou internetovou prezentáciou základná škola na ulici Matice slovenskej 13. Webové sídlo školy je aktualizované aj niekoľkokrát v týždni a škola je aktívna vo svojej činnosti a zverejňovaní nových a nových informácií. Nechýbajú fotografie z otvorenia školského roka, informácie o folklórnom súbore Ďatelinka, záujmových útvaroch, školskom časopise, vzdelávaní žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, letnom sústredení gymnastiek, žiackom parlamente i kronike školy. Body si získali i aktivity školy, ktorých je neúrekom. Dôkazom je septembrový kalendárik, v ktorom sú predstavené aktivity na prvý septembrový týždeň. Zaujímavými sú prezentácie Jolly Phonics – novej metódy výučby anglického jazyka na škole. Škola je aktívna aj na facebooku.

Medzinárodný deň školských knižníc

A. TURČANOVÁ , primátorka mesta Prešov, čítala deťom rozprávku...

Pridané: 24.10.2016, PaedDr.Pekárová

Foto...

Deň ako každý iný, a predsa slávnostný vďaka vzácnej návšteve, ktorou našu školu ZŠ Matice slovenskej 13, poctila pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc „Kráľovná mesta“ - primátorka Prešova Ing. Andrea Turčanová.

Srdečne ďakujeme. Viac...

 

Pridané: 23.9.2016, Mgr.Režnická, PaedDr.Pekárová

Lepšie čítať, ako chytať Pokémonov...

Stretnutie so vzácnymi ľuďmi a s krásnou literatúrou  je ako pohostenie pánov majstrov pri bohato prestretom stole. Na jednej strane  Feldekovské rozprávky a  báječná Oľga Feldeková s feruľou cechmajsterky slova, na druhej strane učni a tovariši, jednoducho deti dychtivé po krásnom príbehu. Dnes držala slovo pani Oľga, humoristka, spisovateľka, mamka, babka, prababka a rozprávala, a rozprávala rovno za dvoch, lebo pán Feldek v Bratislave chystá oslavu svojich úžasných 80. narodenín. Viac...

Foto...

Pridané: 8.9.2016, Mgr. Paličková

     Beseda so spisovateľkou 

    
Školský rok 2016/2017 je Ministerstvom školstva,vedy, výskumu a športu SR Rokom čitateľskej gramotnosti a nesie sa pod heslom "Myslenie je pohyb". Krásu literatúry sme dnes okúsili prostredníctvom príbehov psíka Gordona... Viac...

Prváci v knižnici, Foto...

Pridané: 27.9.2016, Mgr.Čekan

ROK ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI - Čarovný svet kníh - Kniha je najlepší priateľ človeka

Foto...

Ochrana života a zdravia , Pridané: 9.9.2016

Foto...

Pridané: 3.10.2016, B.Šefčíková

Ideme do školy na bicykli!

Foto...

POĎAKOVANIE pani Adriane Veličkovej

VEČER SVETLONOSOV,  Foto...

Medzinárodný deň školských knižníc

na návšteve stredovekých dielní,

kde cechmajster a jeho tovariši predviedli výrobu kníhtlače a výrobu obalov na knihy z rôznych materiálov. Žiaci si vyskúšali prácu učňov týchto cechov...Foto...

Pridané: 24.10.2016, Mgr.Režnická

„Už je zima, už je mráz. Kam sa vtáčik, kam schováš?

Ja už viem kam, veď predsa do tých krásnych domčekov, ktoré mi dnes nachytali žiaci.“
Foto viac...

Pridané: 18.1.2017, Mgr. Paličková

Medzinárodný deň školských knižníc

zábavné putovanie dejinami slovenských stredovekých hradov

a oboznámenie sa so životom známych historických a literárnych osobností...Foto...

Do školskej knižnice vstúpil chlapec so slovami: „Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko. Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.“ 

  Víť azi...

ZBIERKA PRE HAVKÁČOV - Chceli sme pomôcť

 Viac...

Pridané: 5.2.2017, Mgr. M. Kľučárová

Havkáči ďakujú...

KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ O NÁSILÍ NA DEŤOCH

Jej zámerom je zvyšovať informovanosť detí, odbornej a laickej dospelej verejnosti o tejto téme a o možnostiach pomoci.

Budeme radi, ak svoje postrehy, pripomienky, návrhy alebo čokoľvek iné zanecháte v knihe návštev. Stačí jeden KLIK na KNIHU          Ďakujeme.

Projekty školy  Viac...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2016/2017