Oceňovanie zamestnancov zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov za rok 2017

Medzi „naj“ zamestnankyne prešovského školského stravovania patrí aj naša Alenka Segedyová.
Dlhoročné zamestnankyne svoju prácu berú ako svoje poslanie, ktorému sa venujú s láskou. Vidno to aj na charakteristikách, ktoré o nich pripravili kolegyne ZŠ Matice slovenskej.
S akou samozrejmosťou prijímame dokonale odvedenú prácu, s takou profesionalitou tú svoju v školskej jedálni vykonáva pani Alena Segedyová.
Už 28 rokov sa stravníkom ŠJ ZŠ Matice slovenskej prihovára s úsmevom, dobre naladená a ochotná pomôcť, keď treba. So skromnosťou sebe vlastnou, nekonfliktnou povahou, pracovitosťou a priateľským vystupovaním je v kolektíve veľmi obľúbená.
Určite by vedela v spomienkach nájsť časy, keď začínala a určite bude rada spomínať aj na tieto súčasné, plné pohybu, dynamiky a nových receptúr, s ktorými sa treba popasovať tak, ako to dokáže iba človek zanietený. A takým človekom pani Alenka určite je.
Patrí jej srdečná vďaka od všetkých kolegýň a stravníkov ŠJ ZŠ Matice slovenskej.

Pridané: 19.10.2017, PaedDr. R. Rodáková

Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne

vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017   8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá  Záložka do knihy spája školy s témou: Tajuplný svet knižných príbehov.

Do projektu sa každý rok zapája aj naša škola. Partnerskou školou pre nás je  Základní škola na Sokolskej ulici v Třeboni.

Naši  žiaci  tvorili zložky pre kamarátov v Čechách a pozrite, ako sa im to podarilo.

Pridané: 16. 10. 2017, Mgr. Režnická

Deň Prešovského kraja

 
Viete, ktorý kraj Slovenska je najkrajší? No predsa ten náš... 
V rámci hodín Výchova umením žiaci IX.A prijali pozvanie na návštevu budovy Úradu PSK, aby presvedčili nielen o krásach Prešovského kraja, ale aj o zručnosti jeho obyvateľov. 
Po úvodnom bohatom kultúrnom programe sme svoju pozornosť zamerali na stánky remesiel - tkanie na krosnách, výrobky z kože, bábiky zo šúpolia, maľovanie na hodváb, majstra rezbára, šperky z drôtu, reštaurovanie, výrobu marionet, paličkovanie, ale aj prezentáciu cukrárskych výrobkov, či výrobkov z medu. 
Škoda len, že času bolo málo...možno sa o rok vrátime už ako stredoškoláci.
 
Pridané: 6. 10. 2017, Mgr. A. Puchalová

Matica v pohybe!

Dňa 28.9.2017 sa na našej škole v rámci Európskeho týždňa športu (23.9. – 30.9.2017) konalo športové dopoludnie pod názvom "Matica v pohybe". Zúčastnili sa ho všetci žiaci prípravných ročníkov a žiaci I. stupňa. Žiakov – športovcov privítal na školskom dvore pán zástupca Mgr. Stanislav Bucko. A ako je v každom športe zvykom, nechýbala na začiatku poriadna rozcvička a športový pokrik:

Ciki – caki, ciki – cak,

na Matici cvičí žiak.

Ciki – caki, ciki – cak,

Matica je super. Tak!!!

Potom sa začalo skutočné meranie síl. Žiaci zápolili na jednotlivých stanovištiach a vyskúšali si svoju fyzickú zdatnosť. Popasovali sa s bežeckým slalomom, hodom na cieľ, nosením loptičky na bedmintonovej rakete, hodom do diaľky, podliezaním, preskakovaním lavičiek, ba dokonca i s preliezaním lana.

Celé dopoludnie sprevádzala fantastická nálada a krásne jesenné počasie. Nakoniec nasledovalo vyhodnotenie a ocenenie jednotlivých tried.

Vďaka pedagógom a ďalším zamestnancom školy, ktorí tieto súťaže realizovali,  sme všetci prežili nádherné dopoludnie plné športu, smiechu a radosti.

 

Pridané: 3. 10. 2017, Mgr. A. Kašprišinová

Prípravkári hodovali!

Aj túto, slniečkom zaliatu jeseň nás OZ Barlička v Komunitnej záhrade na Sídlisku III pozvalo dňa 28. 9. 2017 na jesenné hody. Tohto podujatia sa zúčastnili naši najmenší prípravkári. Na bohatej „jesennej hostine“ nechýbala predovšetkým ochutnávka jedál, na ktorej sme si naozaj dosýta pochutnali a nabrali veľa zdravých vitamínov. Nechýbali zaujímavé sprievodné aktivity, kde sme sa naučili a dozvedeli veľa nového. Vyskúšali sme si prácu s hlinou na hrnčiarskom kruhu, vyrábali sme šarkana, naučili sme sa sadiť tulipány. Týmto sa chceme poďakovať za pozvanie a popriať veľa ďalších zaujímavých stretnutí v Komunitnej záhrade, na ktoré  sa už teraz tešíme!

Pridané: 28.9.2017, Mgr. Marcinová, Mgr. Mertová, PaedDr. Schneiderová, PhD.

Piknikové čítanie

Zmena prostredia a spôsob vyučovania dokáže urobiť divy, o ktorých sme sa presvedčili 27.9.2017, kedy sme vymenili triedu za park, fontánu, lavičky, trávu a hrejivé slnko. Šiestaci a ôsmaci zobrali svoju obľúbenú knihu a našli si svoj priestor na to, aby sa zahĺbili do tajov rozprávok a dobrodružstiev nie všedných a každodenných. Odrazu v parku neboli žiaci, ale hrdinovia z kníh.

A tak sme si príjemne zapiknikovali.

Pridané: 29. 9. 2017, PaedDr. Pekárová, Mgr. Režnická

FESTIVAL ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU

 
Že je naše mesto krásne, to všetci vieme, ale ako bude vyzerať v budúcnosti? Možnosť prezrieť si zaujímavé plány a vizualizácie stavieb i verejného priestoru dnes mali žiaci IX.A na netradičnej hodine Výchovy umením v centre mesta na festivale architektúry a dizajnu. 
Videli sme návrhy nových stavieb i prestavieb, riešenie predstaničného priestoru aj zastávok MHD, ale aj plánované cyklotrasy. Ak sa všetko investorom podarí, bude naše mesto ešte krajšie...
A čo nás zaujalo najviac? Ako bude o pár rokov vyzerať diaľničná sieť okolo Prešova - máme sa na čo tešiť!
 
Pridané: 28. 9. 2017, Mgr. A. Puchalová

Celoslovenský Deň polície

Celoslovenský deň polície milo prekvapil mňa a aj spolužiačky zo VII.A a V.A.  Hneď po vyučovaní spolu s triednou učiteľkou sme sa vybrali pozrieť  našich ochranárov, policajtov. Videli sme záchranné zložky v akcii, odhalenie trestného činu, riešenie dopravnej nehody, prepad drogového gangu... . Potešili nás staré historické policajné autá, nové policajné motorky, policajný čln, krst knihy STOJ, POZOR, CHOĎ. Stretli sme sa s hercami z detského seriálu   STOJ, POZOR, CHOĎ. Neopísateľné chvíle sme prežili, keď nad našimi hlavami krúžili vrtuľníky. 

Pridané:  17.9.2017, Očkovičová – VII.A

Rodina a ja...

Rodina je veľkým darom a nie samozrejmosťou, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Je potrebné sa o ňu starať ako o krehkú rastlinu. Čo je to rodina, kto tvorí rodinu a aký má rodina význam v živote detí sme sa so žiakmi prvého stupňa našej školy oboznámili v rámci projektového vyučovania na tému „Rodina a ja...“. Žiaci sa na základe prezentácie o rodine oboznámili nie len s funkciou rodiny, povinnosťami jej členov ale aj s tým, čo má rodina deťom zabezpečovať a pred čím ich má chrániť. Záver vyučovania bol venovaný výtvarnému stvárneniu rodiny a rodostromu.

Foto...

Pridané: 13.9.2017,   Mgr.Petranská

Nacvičujeme zvládnutie mimoriadnych  situácií

Spojenie príjemného s užitočným, ba dokonca povinným, to bolo účelové cvičenie, ktoré v rámci učiva Ochrana života a zdravia absolvovali žiaci 2. stupňa 8.9.2017.

Viac tu: http://www.zsmaticeslovenskej.sk/news/nacvicujeme-zvladnutie-mimoriadnych-situacii/

Ochrana života a zdravia

Spojenie príjemného s užitočným, ba dokonca povinným, to bolo účelové cvičenie, ktoré v rámci učiva Ochrana života a zdravia absolvovali žiaci 2. stupňa 8.9.2017. Viac...

Foto...

Pridané: 8.9.2017, Mgr. Režnická

Zdravý životný štýl

Pridané: 7.9.2017, Mgr. Kupská

Dňa 7.9.2017 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili zaujímavých prednášok a tvorivých aktivít, ktoré sa týkali rôznych tém. Viac...

Foto...

Športový deň na matici

V tento deň sa žiaci II. stupňa zúčastnili v priateľskom športovom súťažení v rôznych disciplínach. Ihrisko bolo plné detí, ktoré vymenili svoj počítač za pohyb v spoločnosti svojich kamarátov. Vo výbornej nálade urobili veľa pre svoje zdravie.

Viac...

Pridané: 7.9.2017, Mgr. Lenz

Slávnostné otvorenie  školského roka 2017/2018

Pridané: 4.9.2017

Foto...

Majstrovstvá SR, Viac...

Pridané: 15.6.2017, Mgr.Milan Kundľa

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - Blahoželáme, Foto...

Pridané: 12.4.2017, Mgr.A.Lešigová, Mgr. A. Kupská

Partneri školy

Ďakujeme všetkým,ktorí sa podieľajú na živote našej školy:

  • JOLLY PHONICS center PEZINOK
  • Jolly HOMESCHOOL PEZINOK
  • Fakulta chemickej a potravinárskej techológie STU BRATISLAVA
  • Prešovská univerzita v Prešove - cvičná škola

 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!         

Základná škola Matice slovenskej 13 aj touto cestou vyslovuje poďakovanie Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za nezištnú materiálnu pomoc. Poskytnutý dar (laboratórne váhy, laboratórne sklo a chemikálie) bude využívaný pre skvalitnenie práce,  nielen vo vyučovacom procese  ale aj v záujmovej činnosti.

Menovite ďakujeme prof. Hívešovi, vďaka ktorého osobnej zaangažovanosti sa toto dobré dielo podarilo. Veríme, že aj vďaka tejto pomoci vyučovanie v chemickom laboratóriu vo veľkej miere inšpiruje a motivuje žiakov, aby dosahovali čo najvyššiu odbornú úroveň ako základ pre ďalšie úspešné štúdium.

Pridané: 17.2.2016, RNDr. Širý

Pridané: 23.9.2016, Mgr.Režnická, PaedDr.Pekárová

Lepšie čítať, ako chytať Pokémonov...

 Viac...

Foto...

 

Poznáme Naj webové stránky prešovských základných škôl

Ako tretia zaujala úspešnou internetovou prezentáciou základná škola na ulici Matice slovenskej 13. Webové sídlo školy je aktualizované aj niekoľkokrát v týždni a škola je aktívna vo svojej činnosti a zverejňovaní nových a nových informácií. Nechýbajú fotografie z otvorenia školského roka, informácie o folklórnom súbore Ďatelinka, záujmových útvaroch, školskom časopise, vzdelávaní žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, letnom sústredení gymnastiek, žiackom parlamente i kronike školy. Body si získali i aktivity školy, ktorých je neúrekom. Dôkazom je septembrový kalendárik, v ktorom sú predstavené aktivity na prvý septembrový týždeň. Zaujímavými sú prezentácie Jolly Phonics – novej metódy výučby anglického jazyka na škole. Škola je aktívna aj na facebooku.

,,Dotkli sme sa hviezd!“

Tešili sa naši tretiaci a štvrtáci, ktorí mali jedinečnú príležitosť dotknúť sa športového neba na milom podujatí s olympijskými víťazmi našej krajiny. Strávili sme spolu príjemné športové dopoludnie, ktoré sa konalo 25.9.2017 v rámci Európskeho týždňa športu v Športovej hale v Prešove. Zažili sme skutočnú atmosféru športových hier, učili sme sa správaniu FAIR PLAY  a v zábavných súťažiach sme súperili s našimi rovesníkmi. Športovať je SUPER!

Pridané: 26.9.2017, Mgr.Pavlovská

26. september - Európsky deň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v európskych krajinách už šestnásť rokov konajú rôzne kultúrne podujatia, aktivity pre deti i dospelých, špeciálne televízne a rozhlasové programy a konferencie, aby sme si pripomenuli, že síce hovoríme rôznymi jazykmi, ale uznávame spoločné európske hodnoty. Viac...

Foto...

Pridané: 26.9.2017, Mgr.Puchalová

 

Nové vydanie školského časopisu

Redakčná rada vám všetkým želá odhodlanie zdolať prekážky, prekročiť svoj vlastný tieň pohodlnosti, naplno odštartovať  a zmobilizovať všetky svoje sily. Veľa úspechov a radosti z učenia!

Pridané:  25.9.2017, Mgr. Režnická (jazyková úprava), Mgr. Maťufková - grafická úprava

 

Regionálna vÝchova a ĽudovÁ kultÚra

Plnenie národného programu - Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov.

Foto...

Pridané: 8.9.2017, Mgr. Vasková

Bezpečne na internete

Internet – novodobý fenomén, bez ktorého si mnohí z nás svoj deň nevedia predstaviť. Viac...

Foto...

Pridané: 7.9.2017, Mgr. Likeová

Ľudské práva

zaujímavá téma na rozprávanie, rovnako dobrá na maľovanie a výborný prostriedok na pochopenie  ich jedinečnosti a vzácnosti, lebo nie všade  sú, žiaľ, dodržiavané. Predsa len žijeme v šťastnej krajine, konštatovali žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa ňou zaoberali 7.9.2017
Pridané: 7.9.2017, Mgr. Režnická

RÁDIO MATICA je žiacke rádio, ktoré  pracuje v Základnej škole Matice slovenskej 13 v Prešove. Živé vstupy, promptné správy, zábavné relácie a kvalitná hudba spestrujú bežné dni v základnej škole. Príď a môžeš sa aj ty stať naším moderátorom.

Folklórny súbor ĎATELINKA - MORENA

          

Foto...

JESENNÝ DEŇ

Viac...

Foto...

 

BLAHOŽELÁME našim žiakom, ktorí postúpili na majstrovstvá SR!

 
Dňa 18.5.2017 sa naši žiaci zúčastnili na Krajskom kole v orientačnom behu jednotlivcov a družstiev v okolí SSSŠ ELBA na Sekčove. Napriek tomu, že sa žiaci do takejto akcie zapojili prvýkrát, výsledky hovoria o tom, že boli dobre pripravení. Reprezentantom školy : L. Girgoškovej, M. Kmecíkovi a A. Timkovi blahoželáme! Budú nás reprezentovať na majstrovstvách SR, ktoré budú v Piešťanoch.
 

Dňa 18.5.2017 sa naši žiaci v zložení ...viac

Pridané: 24.5.2017, Mgr. Kundľa

770. výročie - Milujem svoje mesto - dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášlení Prešova

 
Pridané: 26.5.2017, RNDr. Širý

 

Letné sústredenie moderných gymnastiek

Moderná gymnastika pre dievčatá od 4 rokov. Pridajte sa k nám. Pridané: 16.1.2017

 Viac...

Kontakt:  kmg.laser.po@gmail.com

Budeme radi, ak svoje postrehy, pripomienky, návrhy alebo čokoľvek iné zanecháte v knihe návštev. Stačí jeden KLIK na KNIHU          Ďakujeme.

počítadlo.abz.cz

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

Kancelária školy: +421 905 846 748, 051 7713331

Školská jedáleň: 051 7713332

Vyhľadávanie

na návšteve u nás:

 Andrew Garth , veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Foto...

Viac..

A. TURČANOVÁ , primátorka mesta Prešov, čítala deťom rozprávku...

Foto...

Viac...

V kruhu  školskej rodiny sme už privítali  slovenského básnika, prozaika,  autora literatúry pre deti a mládež, dramatika scenáristu , textára a nesmierne veselého človeka Daniela Heviera. 

Volejbalisti na návšteve...

 Viac...

Foto...

Zvoní nám

Vyuč.hod. Čas /od -do/
1.   8.00 - 8.45
2.   8.55 - 9.40
3.  10.00-10.45
4.  10.50-11.35
5.  11.40-12.25
6.  12.35-13.20
7.  13.40-14.20

 

Prevádzka ŠKD
Ranné schádzanie 6.30-7.30
Vých. - vzdel. činnosti 11.35-16.00
Popoludňajšie rozchádzanie 16.00-17.00

 

Nájdete nás

Naša škola je zaregistrovaná v TASR, pravidelne prispieva a zverejňuje najzaujímavejšie články z nášho školského online časopisu  - NA MATICI. 

čítajte...

Mesto Prešov a Tlačová agentúra Slovenskej republiky udelila v súťaži časopisov základných škôl Prešovské noviNETKY 1. miesto za najlepšie školské periodikum v meste Prešov časopisu NA MATICI v školskom roku 2016/2017.

Logo školy - čítajte viac, obrázok je prepojený

    

Milí žiaci, v našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte si to pre seba! Pripravili sme pre Vás na našej webovej stránke DOTAZNÍK, ktorý je ANONYMNÝ! Vyplňte ho a my Vám určite pomôžeme.

Dotazník nájdete
http://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/radime-rodicom/ a http://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/kybersikanovanie/.

 Kronikárka školy: Mgr. MSilvia Eštočinová

 Obrázok je prepojený, čítajte viac....

 

KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ O NÁSILÍ NA DEŤOCH

Jej zámerom je zvyšovať informovanosť detí, odbornej a laickej dospelej verejnosti o tejto téme a o možnostiach pomoci.

Projekty školy  Viac...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2017/2018