8. apríl 2017 

10.00 hod. - 14.00 hod.

do prípravného a prvého ročníka pre školský rok 2017/2018  Čítajte  viac ...

Voda v Prešove, Foto...

Svetový deň vody sme si tento rok pripomenuli spolu s pani doktorkou Darinou Petranskou, ktorá deťom našej školy prišla porozprávať o tom, ako to bolo s vodou v Prešove od jeho založenia. Deti sa dozvedeli ako vznikol názov rieky Torysa, kde bolo prvé mestské kúpalisko a kam sa chodili pred sto rokmi Prešovčania korčuľovať. Našich najmenších a prvákov počas Svetového dňa vody sprevádzala Kvapka, ktorá deti naučila niečo o kolobehu vody a dôležitosti vody pre život. Nezabudnite preto chrániť našu prírodu,aby sme mali zdravú a čistú vodu!

Pridané: 24.3.2017, Mgr. Petranská

Prváci v knižnici, Foto...

St. Patrick's Day, ViaC...

Foto...

Pridané: 17.3.2017, Mgr.Puchalová, Mgr. Kupská

Vzácna návšteva u pani riaditeľky

Dnes ráno  na dvere pani riaditeľky zaklopali naši prváčikovia so svojím kamarátom, ktorý keby prišiel sám, dlho by sme ho čakali. Bol to ich kamarát slimáčik Teri. Prváci pani riaditeľke porozprávali, čím Teriho kŕmia a ako sa o neho starajú. Ona Terimu povedala básničku,  ktorú si pamätá zo školských čias.

Slimák, slimák, vystrč rožky, dám ti múčky na parôžky...Pridané: 16.3.2017, Mgr. Maťufková

Téme EGO versus EKO je určený XIX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže MY  SA  NEVIEME  SŤAŽOVAŤ  NAHLAS so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. Téma otvorila priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a vzťahu ľudí k nej. Žiaci VI. A triedy L.Richnavský, D.Hudák, L.Osvaldová a K.Hurajt ju  spracovali, namaľovali a  zapojili sa do súťaže. Držme im palce, aby uspeli pred odbornou porotou. Viac...

Pridané: 16.3.2017, Mgr. Režnická

Stretnutie s knihou, Foto...

 Viac...

Pridané: 14.3.2017, PaedDr.A.Pekárová, Mgr.M.Režnická

Knižnica Slniečko a divadielko Klások , Foto...

Dnes bol krásny deň pre nás prípravkárov. Cestovali sme MHD a navštívili sme knižnicu Slniečko. Bolo nám tam super oboznámili sme sa s tým ako to tam funguje,zoznámili sme sa s trpaslíkami a tetuškami knihovníčkami. Prezreli sme si knižnicu,knihy a následne nás čakalo prekvapko. Videli sme divadielko Klások, ktoré nám zahrali detičky. Určite ešte navštívime knižnicu. Už teraz sa tešíme.

Pridané: 14.3.2017, Mgr. Paličková

Súťaž - Budúcnosť školstva je súčasnosť, ktorú práve žijeme? BOLI SME ÚSPEŠNÍ! SRDEČNE BLAHOŽELÁME.

Budúcnosť školstva - ocenená práca - Pedagógovia - Autorka: Mgr. Režnická - srdečne blahoželáme
To by bolo! - ocenená práca - Deti a mládež do 15 rokov - Autor: Mário Rabatin, žiak VII.A triedy

 

Prešov - moje mesto

(výtvarné práce)

Pridané: 14.2.2017, Mgr. Režnická

História metropoly Šariša sa začala písať v roku 1247  a mesto odvtedy vyrástlo do krásy

S láskou  o ňom hovorili, písali a maľovali  aj žiaci našej školy počas dvoch mesiacov a tvorenie zavŕšili výstavou. Maľovali čarovné mestské zákutia, spomenuli si na slávneho rodáka Michala Bosáka a jeho banku, pripomenuli si prešovských  spisovateľov, kreslili  komiksy a  rozprávky o našom meste,  vymýšľali príbehy  o jeho občanoch a sprevádzali priateľov po kultúrnych pamiatkach. Ešte tak veľa by sa dalo o Prešove vyrozprávať, ostaňme však pri tom, že 770 rokov je pre mesto  úctyhodný vek a jeho najmladšia generácia  je na jeho históriu právom hrdá.

Pridané: 3.3.2017, Mgr. Režnická

28. 2. 2017 - Hviezdoslavov Kubín 2017 - školské kolo v prednese poézie a prózy

Výsledková listina

Pridané: 28.2.2017, PaedDr. Pekárová

Pridané: 3.2.2017, Foto...

Celoklubová súťaž: "Môj portrét."

Pridané: 1.2.2017, B. Šefčíková

Prešov moje mesto – projektové vyučovanie

V súvislosti so 770. výročím prvej písomnej zmienky o meste Prešov v kráľovských listinách BELA IV. z roku 1247 žiaci spracovávali triedne projekty k tejto tematike.

Pridané: 1.2.2017, Mgr. Petrová

Vesmír čami detí (XXXII. ročník celoslovenskej súťaže)

 


Pridané: 1.2.2017, Mgr.Daňková, výtvarný krúžok

Františkánske betlehemy - Šiestaci na potulkách mestom

Pridané: 1.2.2017, Mgr. Križanová

Lyžiarsky zájazd (Foto ,  prepojenie)

Fo to...

„Už je zima, už je mráz. Kam sa vtáčik, kam schováš?

Ja už viem kam, veď predsa do tých krásnych domčekov, ktoré mi dnes nachytali žiaci.“
Foto viac...

Pridané: 18.1.2017, Mgr. Paličková

Koledníci na Matici

Pridané: PaedDr. Pekárová, Mgr. Lešigová

Foto...

Cech majstrov matičiarov

Foto...

Vianoce s turistickým krúžkom  Foto...

Viac...

Pridané: 13.12.2016,  Mgr. Lenz

Mikulášske tvorivé dielne v ŠKD

 

OKRESNÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY - IBA JEDEN BOD NÁS DELIL OD PRVÉHO MIESTA...

Pridané: 7.12.2016, Mgr. Križanová

  iBobor 

Úspešní riešitelia: :  Samuel Vysoký IV.A, Peter Popovec VI.A, Milan Kmecik VIII.A, Ivana Gašparíková  IX.A. Srdečne blahoželáme.

Pridané: 28.11.2016, Mgr. Križanová

BLAHOŽELÁME VÍŤAZOVI HELLO KIDS

Dávid Hudák, sa stal jej víťazom. K jeho výhre a vecnej odmene mu srdečne gratulujeme!

Pridané: 5.12.2016, Mgr. A. Kupská

Talenty 2016

AK MÁ NIEKTO TALENT, veľkú trpezlivosť a prekážky zvláda s úsmevom na tvári, JE PREDURČENÝ K TOMU, aby sa stal šťastným človekom! – privítal nás moderátor na slávnosti TALENTY 2016, ktorá sa uskutočnila 1. decembra v PKO v Prešove.

O svojich dojmoch z nej, napísali žiaci druhého ročníka. ČÍTAJTE V NAŠICH ŠKOLSKÝCH NOVINÁCH - NA MATICI. http://na-matici.skolskenoviny.sk/kategoria-bo…/talenty-2016.

Viac...foto

DEJEPIS trochu inak

Viac...

Pridané: 2.12.2016, Mgr.Eštočinová

Zapojte sa do projektu 3D na bicykli, Viac...

Pridané: 29.11.2016, Mgr. Križanová, koordinátor projektu

12. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ - 6. miesto

 Viac...

Vyhodnotenie

POĎAKOVANIE pani Adriane Veličkovej

Projekty školy  Viac...

KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ O NÁSILÍ NA DEŤOCH

Jej zámerom je zvyšovať informovanosť detí, odbornej a laickej dospelej verejnosti o tejto téme a o možnostiach pomoci.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017(štvrtok). Viac ...

Koordinátor T9-2017: Mgr. Križanová

 

NA MATICI - č.7 - Špeciálne vydanie školských novín venované 770. výročiu mesta Prešov

Viac...

Pridané:23.2.2017,  Mgr. M. Režnická, Mgr.Maťufková(za redakčnú radu)

Portrét

Portrét - prináša rozhovory s (ne)obyčajnými učiteľmi a talentovanými žiakmi našej školy. Predstavuje ich životné hodnoty a nevšedné záľuby.

            

     Počas života zažívame veľa takých chvíľ, na ktoré sa nedá zabudnúť. Sú sprevádzané silnými emóciami, zanechávajú hlbokú stopu aj po rokoch. Nástup dieťaťa do školy medzi takéto udalosti určite patrí. Viac...

RÁDIO MATICA je žiacke rádio, ktoré  pracuje v Základnej škole Matice slovenskej 13 v Prešove. Živé vstupy, promptné správy, zábavné relácie a kvalitná hudba spestrujú bežné dni v základnej škole. Príď a môžeš sa aj ty stať naším moderátorom.

Volejbalisti na návšteve...

 Viac...

Foto...

ZBIERKA PRE HAVKÁČOV - Chceli sme pomôcť

 Viac...

Pridané: 5.2.2017, Mgr. M. Kľučárová

Havkáči ďakujú...

Celoklubová aktivita s názvom "Moje mesto, Prešov" z príležitosti 770. výročia mesta

BLAHOŽELÁME ANGLIČTINÁROM k postupu do finálového kola

Dňa 1.marca 2017 sa žiaci 1. a 2. stupňa zúčastnili 1. ročníka olympiády v anglickom jazyku , ktorú organizovalo Britské centrum pri Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove. Súťažili v tímoch a svoje vedomosti prezentovali so sebaistotou a rozvahou. Oba tímy spolupracovali a ich poznatky priniesli úspech. Žiaci Lucas Carroll, Oliver Pribula a Marko Richnavský ( 3. a 4. ročník) , ale aj žiačky Mirka Rolíková, Saška Pravdová a Editka Marcinová (8. a 9.ročník) za našu školu získali väčší počet bodov a postúpili do finálneho kola! K ich úspechu im srdečne gratulujeme a veríme, že finálny duel bude pre našu školu opäť víťazný.

Pridané: 1.3.2017, Mgr. A. Lešigová ,Mgr. A. Kupská

 

Záchrana osôb z výšok

Okresný zbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásili 14. ročník okresnej súťaže a naša škola sa do nej zapojila výtvarnými prácami   žiakov VII.A   L.Šoltisovej , V.Krupovej, M.Juskovej a literárnou prácou žiačky VIII.A   N. Macejovej.

Pridané: 2.3.2017, Mgr. Režnická

Predstavujeme Vám výtvarné práce žiakov 1. - 4. ročníka na tému ,,Snívalo sa mi..."Organizátorom medzinárodnej súťaže je galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Ďakujeme malým umelcom za krásne dielka a už teraz sa tešíme na nové tvorenie pri ďalších súťažiach.

Pridané: 28.1.2017, Mgr. A. Daňková, Mgr. A. Lešigová

 

Odsudzujeme, akékoľvek formy šikanovania a násilia

Šikanovanie je úmyselné ublíženie druhému. Dotyčnému ubližujeme fyzicky, alebo psychicky.  Napríklad bitka, vyhrážanie sa, krádeže peňazí, schovávanie a ničenie vecí, ale aj ohováranie, nadávky.  Útočníkom môže byť jedna osoba, alebo skupina. Za šikanovanie sa považujú aj časté škaredé a nepríjemné slová. Naši žiaci pravidelne vypĺňajú dotazníky ohľadom šikany a kyberšikany. Plagáty vytvorili žiaci našej školy.

Pridané: 23.1.2017, Mgr. Križanová

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ - foto

Na Vianoce sa zvykneme obdarovať. Aj my sme dostali dar. Mali sme možnosť všetci spoločne  – rodičia, deti i učitelia prežiť slávnostnú atmosféru blížiacich sa sviatkov. Nastal čas sviatočný, čas zázračný.

Príbeh Snehovej kráľovnej nám pripomenul , že Vianoce nie sú len o darčekoch, ale najmä o láske, ktorá dokáže zázraky. Do nového roku si vzájomne želáme, aby nielen v sviatočné dni, ale celý rok vládla medzi nami láska a porozumenie, aby naše srdcia nikdy nezmrazil chlad zloby, falošnosti, závisti.

Nech zavládne pokoj, láska, aby naše deti navždy mohli pocítiť kúzlo domova, blízkosť rodičov, pochopenie. Prajeme všetkým, aby dar spolupatričnosti, vzájomnej úcty, ľudskosti, ktorý sme dnes dostali, nikdy neostal zabudnutý, aby stále rozžiaril naše pohľady a rozohrieval srdcia nielen dnes, ale celý rok.

Za to, že sme mohli prežiť tento krásny deň, zo srdca ďakujeme všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom našej školy, ktorí pod vedením Mgr. Blanky Vaskovej vo svojom voľnom čase pripravili priestory, kulisy, hudbu i účinkujúcich.


   Mgr. Ingrid Lenzová

Matematická pytagoriáda

Viac...

Do školskej knižnice vstúpil chlapec so slovami: „Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko. Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.“ 

Takto nás s klobúkom na hlave privítal žiak VI. A triedy Dávid Hudák, čím slávnostne otvoril 24. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Víťazom srdečne blahoželáme.  Víť azi...

OBJAVUJEME SVET S KOZMIKSOM

Každé dieťa miluje príbehy a rôzne dobrodružstvá. Príbehy poskytujú obrovský potenciál pre našu fantáziu, ale aj pre učenie. Príbeh Kozmixa a jeho priateľov je náš pokus o príbeh, ktorý deti motivuje k hlbšiemu poznaniu sveta. Viac...

Pridané: 29.11.2016, PaedDr. Andrea Vojtášová

  Projekt

Pridané: 29.11.2016, Mgr. Likeová, koordinátor projektu

Projekt -  Deti a architektúra

Blahoželáme Dominikovi Baranovi, ktorého práca získala CENU  DETSKÉHO MÚZEA.

Koordinátor projektu - Mgr. Režnická

               

Viac o projekte...

BUBNUJEME, ABY DETI BOLO LEPŠIE POČUŤ

NAŠÍM CIEĽOM JE ZLEPŠIŤ FYZICKÚ KONDÍCIU ŽIAKOV Viac...

Pridané: 11.11.2016, Mgr. Kundľa

JESENNÝ DEŇ

Viac...

 

VEČER SVETLONOSOV,  Foto...

Medzinárodný deň školských knižníc

zábavné putovanie dejinami slovenských stredovekých hradov

a oboznámenie sa so životom známych historických a literárnych osobností...Foto...

Medzinárodný deň školských knižníc

na návšteve stredovekých dielní,

kde cechmajster a jeho tovariši predviedli výrobu kníhtlače a výrobu obalov na knihy z rôznych materiálov. Žiaci si vyskúšali prácu učňov týchto cechov...Foto...

Pridané: 24.10.2016, Mgr.Režnická

Úspešná riešiteľka školského kola Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry

Editka Marcinová z IX.A našu školu 15.11.2016 reprezentovala v okresnom kole.
Pridané: 15.11.2016, PaedDr.Pekárová

    

Letné sústredenie moderných gymnastiek  viac...

Foto...

Pridané: 28.8.2016, Mgr. Maťufková

Moderná gymnastika pre dievčatá od 4 rokov. Pridajte sa k nám. Pridané: 16.1.2017

 Viac...

Kontakt:  PaedDr. A. Fecková, 0907 350 046, gymnastika.feckova@gmail.com

počítadlo.abz.cz

Budeme radi, ak svoje postrehy, pripomienky, návrhy alebo čokoľvek iné zanecháte v knihe návštev. Stačí jeden KLIK na KNIHU          Ďakujeme.

Kontakt

Základná škola

zs.matica@gmail.com

Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

051 7713331-
kancelária školy
051 7713332-
školská jedáleň

Vyhľadávanie

MARŤANKOVIA - "ŠKOLA Z MARSU"

Vo februári sme sa so žiakmi III.A a IV. A zapojili do celoštátnej súťaže ,,Marťankovia - Škola z Marsu." Nemáte pocit, že atmosféru vesmírnej školy poznajú deti dôverne? Ktovie, možno tam už niekto z nich naozaj bol.

Pridané: 2.3.2017, Mgr. Alena Daňková

 

Práce z výtvarného krúžku na tému "Prešov svojmu mestu pri príležitosti 770. výročia" vytvorili Alex Pohlodko, Daniel Petík, Šarlota Vasková, Mikuláš Noga a Barbora Kočanová.
Pridané: 28.2.2017, Mgr. Alena Daňková


Milí žiaci, v našom záujme je, aby sa v našej škole cítil každý dobre a bezpečne. Ak Vám niekto ubližuje, nenechávajte si to pre seba! Pripravili sme pre Vás na našej webovej stránke DOTAZNÍK, ktorý je ANONYMNÝ! Vyplňte ho a my Vám určite pomôžeme.

Dotazník nájdete
http://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/radime-rodicom/ a http://www.zsmaticeslovenskej.sk/radime-si-spolu/kybersikanovanie/.

Logo školy - čítajte viac, obrázok je prepojený

    

Zvoní nám

Vyuč.hod. Čas /od -do/
1.   8.00 - 8.45
2.   8.55 - 9.40
3.  10.00-10.45
4.  10.50-11.35
5.  11.40-12.25
6.  12.35-13.20
7.  13.40-14.20

 

Prevádzka ŠKD
Ranné schádzanie 6.30-7.30
Vých. - vzdel. činnosti 11.35-16.00
Popoludňajšie rozchádzanie 16.00-17.00

 

 Kronikárka školy: Mgr. MSilvia Eštočinová

 Obrázok je prepojený, čítajte viac....

 

UŽITOČNÉ STRÁNKY

Klikni na obrázok (PaedDr.Pekárová)

Milí žiaci! Vráťme  knihy  do  nášho  života.

Oznamujeme žiakom našej školy, že výpožičný čas v školskej knižnici je utorok a štvrtok od 13.30 - 14.30 hod.

Školská knižnica slúži aj ako učebňa, ktorú je možné využívať počas vyučovania,ale aj v mimovyučovacom čase, pri práci krúžkov. Knižný fond budeme dopĺňať podľa finančných možnosti školy, rodičovského združenia, prípadne za spoluúčasti sponzorov.
Mgr. M. Petrová

 

ŽIACKY PARLAMENT  ÚRADOVANIE NA CHODBÁCH sa UŽ ZAČALO...   

 

Pridané: 11.10.2016, Mgr.Petrová

Svoje návrhy, potreby a vylepšenia môžete predkladať prostredníctvom svojich triednych zástupcov a na rokovaní sa im budeme venovať. Tešíme sa vaše postrehy. Na začiatku školského roka prebehli v jednotlivých triedach voľby zástupcov do žiackeho parlamentu. Žiaci si spomedzi seba vybrali spolužiakov, ktorým dôverujú a tí sa už zhostili náročnej, zodpovednej, no zároveň aj veľmi zaujímavej práce. Viac...

Nájdete nás

Naša škola je zaregistrovaná v TASR a pravidelne prispieva a zverejňuje naše najzaujímavejšie články z nášho školského online časopisu  - NA MATICI. 

čítajte...

Partneri školy

Ďakujeme všetkým,ktorí sa podieľajú na živote našej školy:

  • JOLLY PHONICS center PEZINOK
  • Jolly HOMESCHOOL PEZINOK
  • Fakulta chemickej a potravinárskej techológie STU BRATISLAVA
  • Prešovská univerzita v Prešove - cvičná škola

 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!         

Základná škola Matice slovenskej 13 aj touto cestou vyslovuje poďakovanie Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za nezištnú materiálnu pomoc. Poskytnutý dar (laboratórne váhy, laboratórne sklo a chemikálie) bude využívaný pre skvalitnenie práce,  nielen vo vyučovacom procese  ale aj v záujmovej činnosti.

Menovite ďakujeme prof. Hívešovi, vďaka ktorého osobnej zaangažovanosti sa toto dobré dielo podarilo. Veríme, že aj vďaka tejto pomoci vyučovanie v chemickom laboratóriu vo veľkej miere inšpiruje a motivuje žiakov, aby dosahovali čo najvyššiu odbornú úroveň ako základ pre ďalšie úspešné štúdium.

Pridané: 17.2.2016, RNDr. Širý

 

 Vzdelávanie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Pridané : 23.2.2016

Viac...

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrew Garth na návšteve u nás

Foto...

Viac..

Napísali  o nás...

Najmenší žiaci môžu na riaditeľku vyplaziť jazyk...

Obrázky sú prepojené, dozviete sa viac...

 

Pridané: Mgr. Maťufková, 17.9.2016

SUPER NOVINKA  PRE MATIČIARSKYCH  ČITATEĽOV V ROKU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI   ŠKOLSKÉ NOVINY  http://na-matici.skolskenoviny.sk/.

Haloooó,  spolužiaci, kolegovia, rodičia! Nechcete sa k nám pridať? Do našich  školských novín „NA MATICI“ môže prispievať každý aktuálnym postrehom.

Žiaci,  vy môžete po splnení kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií dostať novinárske preukazy spolupracovníkov TASR a redaktorov – juniorov. Agentúra TASR disponuje najrozsiahlejšou databázou prispievateľov. Najaktívnejší z vás absolvujú stáž v TASR. Z prispievateľov školského servisu už vyrástli nielen redaktori TASR, ale i editori webov skupiny Teraz.sk. Pridáte sa k nim? Čítajte viac...ŠKOLSKÉ NOVINY U NÁS!

 

Poznáme Naj webové stránky prešovských základných škôl

Ako tretia zaujala úspešnou internetovou prezentáciou základná škola na ulici Matice slovenskej 13. Webové sídlo školy je aktualizované aj niekoľkokrát v týždni a škola je aktívna vo svojej činnosti a zverejňovaní nových a nových informácií. Nechýbajú fotografie z otvorenia školského roka, informácie o folklórnom súbore Ďatelinka, záujmových útvaroch, školskom časopise, vzdelávaní žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, letnom sústredení gymnastiek, žiackom parlamente i kronike školy. Body si získali i aktivity školy, ktorých je neúrekom. Dôkazom je septembrový kalendárik, v ktorom sú predstavené aktivity na prvý septembrový týždeň. Zaujímavými sú prezentácie Jolly Phonics – novej metódy výučby anglického jazyka na škole. Škola je aktívna aj na facebooku.

Pridané: 6.9.2016, Mgr. J. Maťufková

Zábavné stretnutie s rozprávkou v ktorej sme sa učili ako prechádzame cez cestu a ako sa vrátime bezpečne zo školy domov. Foto...

 

Medzinárodný deň školských knižníc

A. TURČANOVÁ , primátorka mesta Prešov, čítala deťom rozprávku...

Pridané: 24.10.2016, PaedDr.Pekárová

Foto...

Deň ako každý iný, a predsa slávnostný vďaka vzácnej návšteve, ktorou našu školu ZŠ Matice slovenskej 13, poctila pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc „Kráľovná mesta“ - primátorka Prešova Ing. Andrea Turčanová.

Srdečne ďakujeme. Viac...

 

Pridané: 23.9.2016, Mgr.Režnická, PaedDr.Pekárová

Lepšie čítať, ako chytať Pokémonov...

Stretnutie so vzácnymi ľuďmi a s krásnou literatúrou  je ako pohostenie pánov majstrov pri bohato prestretom stole. Na jednej strane  Feldekovské rozprávky a  báječná Oľga Feldeková s feruľou cechmajsterky slova, na druhej strane učni a tovariši, jednoducho deti dychtivé po krásnom príbehu. Dnes držala slovo pani Oľga, humoristka, spisovateľka, mamka, babka, prababka a rozprávala, a rozprávala rovno za dvoch, lebo pán Feldek v Bratislave chystá oslavu svojich úžasných 80. narodenín. Viac...

Foto...

Pridané: 8.9.2016, Mgr. Paličková

     Beseda so spisovateľkou 

    
Školský rok 2016/2017 je Ministerstvom školstva,vedy, výskumu a športu SR Rokom čitateľskej gramotnosti a nesie sa pod heslom "Myslenie je pohyb". Krásu literatúry sme dnes okúsili prostredníctvom príbehov psíka Gordona... Viac...

Pridané: 27.9.2016, Mgr.Čekan

ROK ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI - Čarovný svet kníh - Kniha je najlepší priateľ človeka

Foto...

Ochrana života a zdravia , Pridané: 9.9.2016

Foto...

Pridané: 3.10.2016, B.Šefčíková

Ideme do školy na bicykli!

Foto...

Pridané: 3.10.2016, Mgr. Maťufková

Mladí novinári

Čítajte viac...

 

 

 

Dobrá škola otvára brány, triedy a srdcia učiteľov nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Rodičom môžeme zodpovedne a profesionálne garantovať, že ako jedinečný diamant budeme tvarovať a zušľachťovať to najvzácnejšie, čo našim učiteľom s dôverou zveria. Svoje dieťa. Stred nášho profesionálneho vesmíru. Keďže cítime podporu rodičov, ktorí veria, že zápisom do našej školy urobili dobrý krok pre budúcnosť svojho potomka, očakávania určite naplníme.
Riaditeľstvo ZŠ Matice slovenskej 13  všetkým rodičom srdečne ďakuje za prejavenú dôveru a teší sa na úspechy detí  tak, ako sa rodičia tešili na ich prvé slovo a prvé krôčky. Sme tu vždy pre vás...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2016/2017

Správca webovej stránky: Mgr. J. Maťufková